Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Masif ağaç malzemenin oyuncak yapımında kullanımı

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 120 - 129, 29.12.2019
https://doi.org/10.33725/mamad.664082

Öz

Masif
ağaç malzemenin binlerce kullanım alanlarından biri de oyuncak sektörüdür.
Üretimde yenilenebilir, doğal ve insan sağlığı açısından zararsız materyallerin
kullanımı günümüzde artan bir değer kazanmıştır. Dünyada önemli bir pazar
oluşturan ahşap oyuncak üretiminde ülkeler arasında kıyasıya bir rekabet söz
konusudur. Türkiye'nin son 5 yılda yaptığı oyuncak ithalatının bedelinin 3
milyar doları aştığı bildirilmiştir. Endüstrileşmenin gelişimi ile birlikte
oyuncakların çoğunluğu günümüzde plastik malzemelerden üretilmektedir. Ancak
plastik malzemenin oyuncak üretiminde kullanılması sağlık açısından
tartışılmaktadır. Bu faktörler göz önüne alındığında ebeveynler, çocuklarına
oyuncak seçimi yaparken mümkün olduğunca doğal malzeme seçmeye
çalışmaktadırlar. Bu kapsamda oyuncak sektöründe geçmişten günümüze sıklıkla
kullanılan ahşap malzemenin kullanımı ile ilgili önemli konulara değinilmiştir.
Konu ile ilgili literatür incelenmiştir. Bu kapsamda oyuncağın tanımı ve önemi,
ahşabın oyuncak yapımında tercih sebepleri, oyuncak yapımında kullanılan
başlıca ağaç türleri hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra ahşap oyuncak
yapımında kullanılabilecek kalite sembolleri ve üretiminde dikkat edilecek
hususlar hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak kullanıcılar açısından satın
almada dikkat edilecek hususlara değinilmiş ve çalışma sonuç kısmında
değerlendirilerek önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Anonim. (2019), Oyuncaklar için CE belgesi. Retrieved December 22, 2019, from https://www.belgedanismanlik.com/oyuncaklar-icin-ce-belgesi.
 • Bozkurt, A. Y., Erdin, N. (1997), Ağaç teknolojisi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları.
 • Bozkurt, A. Y., Erdin, N. (2000), Odun anatomisi, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4263, Orman Fakültesi Yayın No: 466.
 • Çiçek, M. (2011), Tüketicilerin oyuncak satın alma davranışları ve ülke orjini etkisi üzerine bir araştırma, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Dalğar, T., Kaya, A. İ. (2017), Oyuncak tercihinde ahşap malzeme özelliklerinin incelenmesi, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3), 9–16.
 • Demiral, Ö. (1996), Eğitici Oyuncak Yapımı. İstanbul: Esin yayınevi.
 • Doğu, D., Koç, K. H., As, N., Atik, C., Aksu, B., Erdinler, E. S. (2001), Türkiye’de yetisen endüstriyel öneme sahip ağaçların temel kimlik bilgileri ve kullanıma yönelik genel değerlendirme, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi B Serisi, 51(2).
 • Elibol, G. C., Kılıç, Y., Burdurlu, E. (2006), Okul öncesi çocuk oyuncaklarında malzeme kullanımı ve 4-6 yaş çocuklarının renk tercihleri, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 9(9), 35–44.
 • Karaarslan, M. (2015), Çocuk ve doğa: sağlıklı ahşap oyuncak, Retrieved December 22, 2019, from https://indigodergisi.com/ website: https://indigodergisi.com/2015/04/cocuk-ve-doga-ahsap-oyuncak/
 • Karacan, S. (2019), Rusya’nın simgesi matruşka bebekler, Retrieved December 22, 2019, from Anadolu Ajansı website: https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/rusyanin-simgesi-matruska-bebekler
 • Kurtoğlu, A., Koç, K.H, Erdinler, E.S., (1997), Mobilya – kullanıcı ilişkileri ile mobilya seçiminde dikkat edilecek hususlar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt 47, Sayı:1,2,3,4.
 • Mercan, C. (2018), Ahşap oyuncakların çocuk gelişiminde yeri ve ahşap oyuncaklar için tasarım önerileri, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
 • Omatça, İ. (2006), Ahşabın, oyuncak üretiminde kullanımı ve önemi. Dumlupınar Üniversitesi, Simav Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü, Lisans tezi.
 • PAGEV. (2017), Türkiye oyuncak sektör izleme raporu 2017, Retrieved from https://www.pagev.org/upload/files/Hammadde Yeni Tebliğ Bilg. 3/Oyuncak Sektör Raporu 2017.pdf
 • Sofuoğlu, S. D. (2009), Çocuk ve mobilya, Bartın Orman Fakültesi Dergisi I.Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, Özel sayı(Cilt 1), 101–107.
 • Sofuoǧlu, S. D. (2008), Bazı yerli ağaç türü odunlarının işlenme özelliklerinin yüzey kalitesi üzerine etkileri. İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstrisi Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı, Doktora tezi.
 • Tuncer, Y. (2012), Ahşap oyuncaklar. Dumlupınar Üniversitesi, Simav Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü Lisans tezi.

The use of solid wood material in toy production

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 120 - 129, 29.12.2019
https://doi.org/10.33725/mamad.664082

Öz

One of thousands of usage areas of solid wood
material is toy industry. The use of renewable, natural and harmless materials
in production, in terms of human health, has gained an increasing value. There
is a cutthroat competition among countries in production of wooden toys, which
constitute an important market in the world. It was reported that the number of
toys import in Turkey exceeded $ 3 billion in last 5 years. 
Majority of toys are made of plastic
materials with development of industrialization today. However, the use of
plastic material in toy production has discussed in terms of health. Considering
these factors, parents try to choose as much natural material as possible when
choosing toys for their children. In this context, important issues related to
use of wooden materials that are often used in toy industry from past to present
were mentioned. Literature related to the subject was investigated. Within this
scope, it was given information about definition and importance of toy, reasons
of preference of wood for toy making, main tree species used in toy production.
After that, information about quality symbols and issues to be considered in
production of wooden toys were given. Finally, issues to be considered in
purchasing for users were mentioned and suggestions were made by evaluating the
study in result section.

Kaynakça

 • Anonim. (2019), Oyuncaklar için CE belgesi. Retrieved December 22, 2019, from https://www.belgedanismanlik.com/oyuncaklar-icin-ce-belgesi.
 • Bozkurt, A. Y., Erdin, N. (1997), Ağaç teknolojisi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları.
 • Bozkurt, A. Y., Erdin, N. (2000), Odun anatomisi, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4263, Orman Fakültesi Yayın No: 466.
 • Çiçek, M. (2011), Tüketicilerin oyuncak satın alma davranışları ve ülke orjini etkisi üzerine bir araştırma, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Dalğar, T., Kaya, A. İ. (2017), Oyuncak tercihinde ahşap malzeme özelliklerinin incelenmesi, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3), 9–16.
 • Demiral, Ö. (1996), Eğitici Oyuncak Yapımı. İstanbul: Esin yayınevi.
 • Doğu, D., Koç, K. H., As, N., Atik, C., Aksu, B., Erdinler, E. S. (2001), Türkiye’de yetisen endüstriyel öneme sahip ağaçların temel kimlik bilgileri ve kullanıma yönelik genel değerlendirme, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi B Serisi, 51(2).
 • Elibol, G. C., Kılıç, Y., Burdurlu, E. (2006), Okul öncesi çocuk oyuncaklarında malzeme kullanımı ve 4-6 yaş çocuklarının renk tercihleri, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 9(9), 35–44.
 • Karaarslan, M. (2015), Çocuk ve doğa: sağlıklı ahşap oyuncak, Retrieved December 22, 2019, from https://indigodergisi.com/ website: https://indigodergisi.com/2015/04/cocuk-ve-doga-ahsap-oyuncak/
 • Karacan, S. (2019), Rusya’nın simgesi matruşka bebekler, Retrieved December 22, 2019, from Anadolu Ajansı website: https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/rusyanin-simgesi-matruska-bebekler
 • Kurtoğlu, A., Koç, K.H, Erdinler, E.S., (1997), Mobilya – kullanıcı ilişkileri ile mobilya seçiminde dikkat edilecek hususlar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt 47, Sayı:1,2,3,4.
 • Mercan, C. (2018), Ahşap oyuncakların çocuk gelişiminde yeri ve ahşap oyuncaklar için tasarım önerileri, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
 • Omatça, İ. (2006), Ahşabın, oyuncak üretiminde kullanımı ve önemi. Dumlupınar Üniversitesi, Simav Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü, Lisans tezi.
 • PAGEV. (2017), Türkiye oyuncak sektör izleme raporu 2017, Retrieved from https://www.pagev.org/upload/files/Hammadde Yeni Tebliğ Bilg. 3/Oyuncak Sektör Raporu 2017.pdf
 • Sofuoğlu, S. D. (2009), Çocuk ve mobilya, Bartın Orman Fakültesi Dergisi I.Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, Özel sayı(Cilt 1), 101–107.
 • Sofuoǧlu, S. D. (2008), Bazı yerli ağaç türü odunlarının işlenme özelliklerinin yüzey kalitesi üzerine etkileri. İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstrisi Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı, Doktora tezi.
 • Tuncer, Y. (2012), Ahşap oyuncaklar. Dumlupınar Üniversitesi, Simav Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü Lisans tezi.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kereste, Hamur ve Kağıt
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Sait Dündar Sofuoğlu 0000-0002-1847-6985

Murat Özalp 0000-0003-1651-3487

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 23 Aralık 2019
Kabul Tarihi 27 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Sofuoğlu, S. D., & Özalp, M. (2019). Masif ağaç malzemenin oyuncak yapımında kullanımı. Mobilya Ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi, 2(2), 120-129. https://doi.org/10.33725/mamad.664082

Uluslararası Dergidir

 TR DİZİN18332183331833418335  18336      1833918434