Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Dünyada İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretiminde Danimarka Örneği

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 1 - 12, 31.12.2017

Öz

Bu çalışmada Türkiye’de birçok Anadolu lisesinde ikinci yabancı dil olarak okutulan Almancanın başarı sorunu ele alınmıştır. Bu soruna ışık tutulması amacıyla yabancı dil öğretimini en iyi yürüten ülkelerden birisi olan Danimarka’nın yabancı dil öğretim sistemi incelenmiş, söz konusu sistem Türkiye’deki sistem ile karşılaştırılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.


Kaynakça

  • Jakobsen, F. (2001). Deutschunterricht und Germanistikstudium in Dänemark. G. Heibig, L. Götze, G. Henrici, H. J. Krumm (Ed.). Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch içinde (ss. 1666-1670). Berlin/New York: Walter de Gruyter GmbH&Co.KG. (Handbücher zur Sprach-und Kommunikationswissenschaft Halbband 2)
  • Nielsen, M. (2010). Deutsch in Dänemark. H.J. Krumm, C. Fandryc, B Hufeisen, C. Riemer (Eds.). In Deutsch als Fremd-und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch içinde (ss.1642-1645). Berlin/New York: Walter de Gruyter GmbH& CO.KG. (Handbücher zur Sprach-und Kommunikationswissenschaft).
  • Swendsen, P. L, Mondahl, S. M., Faizi, Z. (2014). Using photostory, moviemaker and voki to motivate Danish upper secondary students to learn German language and cultur- an empirical qualitative study of student’s perceived intrinsic Motivation. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), 7(12), 1-20.

German as a second foreign language in the world - an example of Denmark –

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 1 - 12, 31.12.2017

Öz

In this study, it was analyzed the achievement problem regarding German lessons as a second foreign language in several Anatolian high schools, which means public high schools in Turkey receiving the students with high scores. With purpose of enlightening the problem, it was presented the system of foreign language teaching in Denmark, which is admitted to carry out one of the best teaching between the countries in the world. It was compared, in this study, the mentioned system with the one existing in turkey and several suggestions have been made.

Kaynakça

  • Jakobsen, F. (2001). Deutschunterricht und Germanistikstudium in Dänemark. G. Heibig, L. Götze, G. Henrici, H. J. Krumm (Ed.). Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch içinde (ss. 1666-1670). Berlin/New York: Walter de Gruyter GmbH&Co.KG. (Handbücher zur Sprach-und Kommunikationswissenschaft Halbband 2)
  • Nielsen, M. (2010). Deutsch in Dänemark. H.J. Krumm, C. Fandryc, B Hufeisen, C. Riemer (Eds.). In Deutsch als Fremd-und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch içinde (ss.1642-1645). Berlin/New York: Walter de Gruyter GmbH& CO.KG. (Handbücher zur Sprach-und Kommunikationswissenschaft).
  • Swendsen, P. L, Mondahl, S. M., Faizi, Z. (2014). Using photostory, moviemaker and voki to motivate Danish upper secondary students to learn German language and cultur- an empirical qualitative study of student’s perceived intrinsic Motivation. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), 7(12), 1-20.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhammet KOÇAK> (Sorumlu Yazar)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6387-0765
Türkiye


Ferdiye ÇOBANOĞULLARI>

0000-0003-4025-7858
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Koçak, M. & Çobanoğulları, F. (2017). Dünyada İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretiminde Danimarka Örneği . Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mamulebd/issue/33620/372248