e-ISSN: 2619-9319
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Maarif Mektepleri
Kapak Resmi
       

19084Dergimiz, DergiPark sponsorluğunda Crossref üyesi olmuş ve son iki sayımızdan itibaren doi adresleri alınmıştır. 

Hakkında

MM- Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi (MM-UEBD)/MM-International Journal of Educational Sciences (MM-IJES) yılda iki kez (Temmuz ve Aralık) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Sobiad, Google Sholar, Türk Eğitim İndeksi, Sindex, Index Copernicus, Issuu, Eurasian Scientific Journal Index, DRJI, Research Bib, Scientific World Index, Open Access Library (oalib), Studylib indekslerinde taranmaktadır.

Dergimizin kapsamı eğitimin tüm alanlarıdır. 

MM-UEBD, eğitimin tüm alanlarında yapılan bilimsel çalışmaların etkin ve hızlı bir şekilde yayılmasına imkân veren ve ilgili alanlarda referans alınan platform oluşturmayı amaçlamaktadır.


Dergimizin Temel Yayın İlkeleri şu şekildedir;

1. Dergi eğitimin tüm alanlarıyla ilgili nicel ve nitel araştırma makalelerine ve kuramsal nitelikli eserlere yer vermektedir.

2. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir. 

3. Dergiye gönderilen makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere aynı anda başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Dergimiz, yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayın haklarına sahiptir.

Editörden

Dergimizin yeni sayısı yayınlanmıştır

Dr.Öğrt.Üyesi Davut SARITAŞ

Baş Editör

Hakem Makale Değerlendirme Formu

Hakem makale değerlendirme formu için tıklayınız.

Lisans

18712

Crossref

19084