Yayın İlkeleri

Genel Yayın İlkeleri

 1. Dergi eğitimin tüm alanlarıyla ilgili nicel ve nitel araştırma makalelerine ve kuramsal nitelikli eserlere yer vermektedir.

 2. Derginin yayın dili ngilizce ve Türkçe’dir. 

 3. Dergiye gönderilen makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere aynı anda başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Dergimiz, yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayın haklarına sahiptir.

 4. Dergiye gönderilecek makalelerin sadece sistem üzerinden kabul edilmektedir. Eş Editörlere ya da Yayın Kurulu üyelerine gönderilen makaleler resmi başvuru olarak kabul edilmemektedir.

 5. Dergiye gönderilen yazılar Eş Editörler ve Yayın Kurulu tarafından ön incelemeden geçirilir. Ön incelemede uygun bulunan makaleler hakemlere gönderilir. Ön incelemede çalışmalar; Yayın etiğine, Dergi yayın ilkelerine, Çalışmanın konusunun bilimsel açıdan özgünlüğü ve güncelliği, Çalışma konusunun eğitime katkısı, Yazım kurallarına ve şablona uygunluğu açısından değerlendirilir.

 6. Ön inceleme sonucunda uygun olduğuna karar verilen çalışmalar bilimsel açıdan değerlendirmesi için hakemlere gönderilir. Hakem raporlarına dayalı olarak makalelerin yayınlanıp yayınlanmayacağına Yayın Kurulu ve/veya Eş Editörler karar verir.

 7. Gerek duyulması durumunda çalışmalar, hakemlerden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda, gözden geçirilmesi veya önerilen düzeltmelerin yapılması için yazarlara geri gönderilir.

 8. Yazar(lar)la hakemler arasındaki iletişimi sadece Eş Editörler sağlar.

 9. Dergi yayın ilkesi gereğince makalelerin değerlendirilmesi sürecinde çift kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır.

 10. Yayına kabul edilen ve son biçimi verilen makaleler üzerinde yazar(lar) değişiklik yapamaz.

 11. Yayınlanan makalenin içeriğinden (kaynakların ve alıntıların doğruluğundan, ileri sürülen görüşlerden ve telif hakkı olan çizelge, resim ve diğer görsellerden) yazar(lar) sorumludur.

 12. Yayına kabul edilen makaleler için yazar(lar)a ve hakemlere ücret ödenmez.
 13. 4000 kelimeden daha az çalışmalar "makale" olarak değerlendirilmez.

14232 14231   27193   15145    27194 2720928620