Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi (MM-UEBD), Maarif Mektepleri Yayınları (http://www.narakademiyayinlari.com) tarafından 2017 yılından itibaren çıkarılmaya başlanmıştır. MM-UEBD, yılda iki sayı olarak (Kış/Aralık-Yaz/Haziran) akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimiz 2017 yılında kurulduğu için taranırlık düzeyi için hazırlıklar yapılmaktadır.

 

Odak ve Kapsam

MM-UEBD, Eğitim Bilimlerinin tüm alanlarında hazırlanan akademik çalışmalara zemin hazırlamayı ve bunları ilgililere ulaştırmayı amaç edinmiştir.  

MM-UEBD, alanında bir boşluğu dolduran, ele aldığı konuya dair yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan, özgün bilimsel çalışmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimize gönderilecek çalışmaların, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş çalışmalarda, bu bilimsel toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenen çalışmalarda, desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası verilmelidir. 

Dergimizde yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

 

Bölüm Politikaları

Makaleler, Çeviriler, Tezlerden üretilmiş makaleler, Kitap incelemesi, Kongre, sempozyum, panel tanıtım yazılarını aşağıdaki süreçler çerçevesinde değerlendirir.

 Açık Başvurular

 Dizinlenmiş

 Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

 

Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen çalışmalar, tarafımıza ulaştığı andan itibaren bir kod verilerek ön incelemeye alınır. Bu süreçte içerik ve biçim açısından incelenir. Uygun bulunan çalışmalar, bilimsel yeterliliği bakımından değerlendirilmek üzere, alanında kabul görmüş iki hakeme gönderilir. 

MM-UEBD, TÜBİTAK/ULAKBİM tarafından “kör hakemlik” olarak adlandırılan değerlendirme sistemini uygular. Buna göre, hiçbir aşamada hakemlere yazar adı, yazarlara da hakem adları açıklanmaz. Hakemler, yazarın adını ancak hakemlik yaptıkları bir yazı yayımlanırsa, dergi okuru olarak görebilir. Yayımlanmayan bir yazının kime ait olduğu hiçbir şekilde ve hiçbir zaman hakemlere iletilmez. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar, gerekli değişiklikler için yazarına geri gönderilir. Belirli bir süre içerisinde istenilen düzeltmelerin yapılması beklenir. En az iki olumlu rapor alamayan, düzeltilmesi için yazarına yeniden gönderilen ve belirlenen süre içerisinde düzeltmeleri yapılmayan çalışmalar yazarlarına bilgi verilerek yayım sürecinden elenir. Son aşamada makale, en az iki hakemin “yayımlanabilir” raporu doğrultusunda editör kurulu tarafından bilime ve alana katkısı, derginin yayın politikasına ve önceliklerine uygunluğu açısından değerlendirilir ve yayım sırasına alınıp alınmamasına karar verilir.

 

İntihal

MM-UEBDintihal konusunda sıfır tolerans politikası benimsemiştir. Değerlendirme süreci olumlu tamamlanan yazılar, yazar(lar)ı tarafından "iThenticate", "Turnitin" gibi intihal programları ile taratılmalıdır. İntihal tarama raporu dergimiz editörlüğüne gönderilmelidir. 

 

Telif Hakkı

Bir makalenin yayım sırasına alınabilmesi için “Telif Hakkı Devri Sözleşmesi” yazar(lar) tarafından imzalanarak dergi iletişim adresine gönderilmelidir. 

Yazıların bilimsel ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir.

 

Ücret

Dergimiz açık erişim politikasını benimsemiştir. Yazarlardan makale gönderim ücreti, makale işlem ücreti, makale yayınlama bedeli ve benzeri adlar altında, hiçbir şekilde ücret talep edilmemektedir. 

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Açık erişimin ilk tanımı Şubat 2002'de Budapeşte Açık Erişim Girişimi tarafından sağlanmıştır. Bu tanım dergi içeriğinin "ücretsiz ve sınırsız çevrimiçi kullanılabilirliğini" öngörür; diğer bir deyişle, okuyucular yayınlara ücretsiz olarak erişebilirler. 

Aşağıdaki bağlantıları kullanarak özgür ve açık erişim girişimleri hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

www.budapestopenaccessinitiative.org/read

https://doaj.org/oainfo

 

Arşivleme

Dergi, Yayın Kurulu tarafından belirlenen yurt içi ve dışındaki kütüphanelere uluslararası indeks kurumlarına, yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde gönderilir.

 

14232 14231   27193   15145    27194 2720928620