Derleme
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Yeni Kur’an Okuma Öğretim Yöntemi

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 54 - 101, 31.12.2017

Öz

Kur’an okuma öğretimi halkı Müslüman ülkelerde vatandaşların muhatap olduğu ilk eğitim safhalarından olmuştur. Günümüzde de Kur’an okuma öğretimine yönelik ana okulu ve kreşlerde dahi eğitim verilebilmektedir.  Bu eğitimin hangi şartlarda ve kime, nasıl verildiğine dair bilimsel çalışmalar yaygınlık kazanmamıştır. Çoğunlukla Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerince ilk çocukluk çağından yaşlılığa kadar insan hayatının bütün evrelerinde verilen bu eğitimin esasları, metodu ve niteliğine dair henüz geniş çapta, sistemi derinlemesine eleştirebilen, problemleri tespit edip çözüm teklif edebilen bir bilimsel yayına rastlayamadığımızı üzüntüyle belirtmek isteriz. Çalışmamızda bu boşluk dikkate alınarak öncelikle mevcut Kur’an okuma öğretim sisteminin özellikleri, materyalleri, metotları tespit edilmiş; bu hususlar insaflı bir bakış açısıyla eleştirilmiş, çözüm olarak yeni bir Kur’an okuma öğretim yönteminin geliştirilmesinin gereği izah ve ifadeye gayret edilmiştir. Yeni Kur’an Okuma Öğretim Yöntemi ismini verdiğimiz bu yöntem tamamen yeni bir bakış açısıyla ele alınmış, klasik araçların modernize edilerek değil, mevcut sistemin eksiklikleri giderilerek, muhatap kitlenin yoğunlukla çocuk yaşta olduğu dikkate alınarak, çocukların algı ve seviyesine uygun çizgi, teknik ve usullerle tamamen yeni bir anlayışla değerlendirilmiştir. 

Kaynakça

  • Aydın, M. (2014). Kur’an ve sünnet’e göre çocuk gelişiminde ödül ve ceza. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13, 75–87. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sakaefd/issue/11226/134025 Bilici, A. B. (2015). Çocuk Psikolojisi ve Din. İzmir: Akademik Gelişim Yayınevi. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB). (2017). Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. Ankara. Er, A. (2010). Yabancı dil öğretiminde “okuma.” Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 12, 208–218. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ataunikkefd/issue/2773/37128 Kaçar, H., & Kaçar, H. İ. (2014). Arapça öğretiminde ideal bir okuma-anlama becerisi üzerine. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 43, 167–184. doi: https://doi.org/10.15370/MUIFD.65722 Keleş, E., Çepni̇, S., & Gör, A., Teknik Üniversitesi, K., Eğitim Fakültesi, F., & Bölümü, İ. (2006). Beyin ve Öğrenme 3(2). Retrieved from http://egitimarastirmasi.ueuo.com/ogrenme/2006aralik.pdf Koç, A. (2011). Yaz kuran kursları üzerine bir araştırma. Diyanet İlmi Dergi 47(2), 7–52. Retrieved from http://www2.diyanet.gov.tr/DiniYayınlarGenelMudurlugu/DergiDokumanlar/Ilmi/2011/diyanet ilmi dergi_2011_nisan-mayıs-haziran_3.pdf Mckay, M., Davis, M., & Fanning, P. (2010). iletişim becerileri. (özgür gelbal, Ed.). ankara: hby yayıncılık. Piaget, J., & Inhelder, B. (2016). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Pinhan Yayınevi. Yaşar, Ş. (2016). Öğretme ve öğrenme sürecinde bellek modeli. Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli İletişim Dergisi 10 (10), 279–296. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ekurgu/issue/16243/170280

The New Method of Teaching Reading Quran

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 54 - 101, 31.12.2017

Öz

Teaching reading the Quran is the first phase of education in much of countries whose population is Muslim. In present time, it is possible to see that giving education in infant schools and even in the nurseries. The scientific studies about this education did not gain wide currency, whom has been given or how has been. It is not seen a published scientific study about qualities, rules and methods of this education which has been given for the children and elders, by officers of the Turkish presidency of religion affairs.   In our work, present education of the teaching reading the Quran has been criticized. Then, in our work, it is struggled to put forward the rules, materials and methods of the new project named as new method of teaching reading the Quran

Kaynakça

  • Aydın, M. (2014). Kur’an ve sünnet’e göre çocuk gelişiminde ödül ve ceza. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13, 75–87. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sakaefd/issue/11226/134025 Bilici, A. B. (2015). Çocuk Psikolojisi ve Din. İzmir: Akademik Gelişim Yayınevi. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB). (2017). Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. Ankara. Er, A. (2010). Yabancı dil öğretiminde “okuma.” Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 12, 208–218. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ataunikkefd/issue/2773/37128 Kaçar, H., & Kaçar, H. İ. (2014). Arapça öğretiminde ideal bir okuma-anlama becerisi üzerine. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 43, 167–184. doi: https://doi.org/10.15370/MUIFD.65722 Keleş, E., Çepni̇, S., & Gör, A., Teknik Üniversitesi, K., Eğitim Fakültesi, F., & Bölümü, İ. (2006). Beyin ve Öğrenme 3(2). Retrieved from http://egitimarastirmasi.ueuo.com/ogrenme/2006aralik.pdf Koç, A. (2011). Yaz kuran kursları üzerine bir araştırma. Diyanet İlmi Dergi 47(2), 7–52. Retrieved from http://www2.diyanet.gov.tr/DiniYayınlarGenelMudurlugu/DergiDokumanlar/Ilmi/2011/diyanet ilmi dergi_2011_nisan-mayıs-haziran_3.pdf Mckay, M., Davis, M., & Fanning, P. (2010). iletişim becerileri. (özgür gelbal, Ed.). ankara: hby yayıncılık. Piaget, J., & Inhelder, B. (2016). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Pinhan Yayınevi. Yaşar, Ş. (2016). Öğretme ve öğrenme sürecinde bellek modeli. Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli İletişim Dergisi 10 (10), 279–296. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ekurgu/issue/16243/170280

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet BAYRAKTAR> (Sorumlu Yazar)

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bayraktar, A. (2017). Yeni Kur’an Okuma Öğretim Yöntemi . Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 54-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mamulebd/issue/33620/373166