Amaç ve Kapsam

MM-USOBEBİD Türkiye Sosyal ve Beşeri Bilimlere ilişkin kaleme alınmış bilimsel çalışmalara zemin hazırlamayı ve bunları ilgililere ulaştırmayı amaç edinmiştir.  

MM-USOBEBİD , alanında bir boşluğu dolduran, ele aldığı konuya dair yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan, özgün bilimsel çalışmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.

MM-USOBEBİD , Türkiye Sosyal ve Beşeri Bilimlere ilişkin tüm alanları kapsamaktadır. 

  15149  15151 15150