Dergi Kurulları

Baş Editör

Doç. Dr. Davut SARITAŞ Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Faculty of Education, Department of Mathematic and Science Education 0000-0002-5108-4801 Türkiye Web
https://biz.nevsehir.edu.tr/davutsaritas
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Kimya Eğitimi

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Neval KARANFİL NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyoloji, Edebiyat Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi, Niteliksel Yöntemler, Sanat Sosyolojisi

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Mevlüt UĞURLU NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5860-9543 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Sosyoloji
Arş. Gör. Muhammed Sami BAYSAL NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0518-3734 Türkiye
Sinema Sosyolojisi, Sosyoloji, Din Sosyolojisi

Yayın Kurulu

Uygulamalı Makro Ekonometri, Büyüme, Mikro İktisat, Davranışsal İktisat, Toplumsal Cinsiyet
Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0003-1337-3255 Türkiye
Din Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Sosyoloji
Prof. Dr. Sanjay MİSHRA Adigrat University Adigrat, Tigray 0000-0002-4984-8198 Etiyopya
Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Örgütsel Davranış, Din Sosyolojisi, Endüstri Sosyolojisi, İş ve Örgüt Sosyolojisi, İktisat Sosyolojisi, Kırsal Alanlar Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet
Esha JAİN Hindistan
Mali Hukuk, Finans, Pazarlama, İnsan Kaynakları Yönetimi
Prof. Dr. Kadir ALBAYRAK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Ersin ÖZARSLAN Gazi Üniversitesi İletiim Fakültes Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Asım YAPICI Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkiye
Din Eğitimi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Uygulamalı Psikoloji
Doç. Dr. Ahmet KESGİN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 0000-0001-6784-7669 Türkiye
İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Felsefe, Siyaset Bilimi
Doç. Dr. Ömer BOZKURT MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Felsefe
İlahiyat
Doç. Dr. Ahmet SARITAŞ ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
İlahiyat, Din Sosyolojisi, Sosyoloji
Doç. Dr. Fatma Zehra PATTABANOĞLU Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi/Felsefe Bölümü 0000-0001-6756-8387 Türkiye
İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Felsefe
Fıkıh Ana Bilim Dalı
İlahiyat, İslam Hukuku
Doç. Dr. Tekin ÖNAL Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 0000-0002-8746-1445 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

  15149  15151 15150