BibTex RIS Kaynak Göster

ETNİK ÇATIŞMALAR VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BARIŞ GÜÇLERİ

Yıl 2011, Cilt: 12 Sayı: 25, 89 - 107, 01.05.2011

Öz

Bu makale, Soğuk Savaş sonrası döneme damgasını vuran etnik çatışmalarda Birleşmiş Milletler BM barış güçlerin etkinliğini tartışmayı amaçlamakta, söz konusu güçleri güçlü ve zayıf yönleri itibariyle değerlendirmektedir. Bu bağlamda, etnik çatışmaların önlenmesi ve çözümlenmesi sürecinde BM barış güçlerinin sağladığı yararlara değinilmekte, ancak bu güçlerin karşılaştıkları ciddi sorunlar da ayrıntılı bir biçimde irdelenmektedir. Değerlendirmeler ışığında çalışma, BM barış güçlerinin etnik uyuşmazlık çözümünde daha etkin bir araç haline gelebilmeleri için mevcut sorunlarının ivedi olarak aşılması gereğine dikkat çekmektedir

Kaynakça

 • Abu-Nimer, M. (1998) Conflict Resolution Training in the Middle East, International Negotiation, 3, 98-114.
 • Bellmy A. ve Williams, P. (2004) Thinking About Peace Operations, International Peacekeeping, 11, 183-212.
 • Berdal, M. (2003) Ten Years of International Peacekeeping, International Peacekeeping, Vol. 10, No. 4, 5-11.
 • Boutros-Ghali, B. (1995) Agenda for Peace, New York: United Nations.
 • Donald, D. (2003) Neutral is Not Impartial: The Confusing Legacy of Traditional Peace Operations Thinking, Armed Forces and Society, 29, 415-448.
 • Oberschall, A. (2007) Conflict and Peace Building in Divided Societies: Responses to Ethnic Violence, New York: Routledge.
 • Ray, M. (2007) UN Peacekeeping in Lebanon, Somalia, and Kosovo, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Roberts, A. (1996) The Crisis in UN Peacekeeping, Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict, (Eds.) Chester A.C. ve diğerleri, Washington, DC: US Institute of Peace, 297-319.
 • Serafino, N.M. (2005) Peacekeeping and Related Stability Operations, New York: Novinka Books.
 • The Clinton Administration’s Policy on Reforming Multilateral Peace Operations, Washington, DC: US Department of US Publication 10161, May 1994.
 • UN Monthly Summary, 2007.
 • Yılmaz, M.E. (2005) Intra-State Conflicts in the Post-Cold War Era. International Journal on World Peace, Vol. 24, No. 4, 13-29.
 • ______. (2007) Etnik Çatışmalar, Ankara: Nobel. İnternet Kaynakları
 • http://www.un.org (14.01.2008).
 • http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/bnote.htm (23.01.2008).

ETHNIC CONFLICTS AND UNITED NATIONS PEACEKEEPING FORCES

Yıl 2011, Cilt: 12 Sayı: 25, 89 - 107, 01.05.2011

Öz

This article evaluates the efficacy of United Nations UN peacekeeping forces in ethnically-driven conflicts that seem to have replaced the ideological clashes of the Cold War as the principle sources of current conflicts. In coping with ethnic conflicts, the utility of UN peacekeeping operations is underlined, but many serious problems UN peacekeeping has faced are also addressed. Based on the evaluation, the study draws attention to the need for overcoming the present weaknesses of UN peacekeeping forces to make them a more efficient tool of ethnic conflict resolution

Kaynakça

 • Abu-Nimer, M. (1998) Conflict Resolution Training in the Middle East, International Negotiation, 3, 98-114.
 • Bellmy A. ve Williams, P. (2004) Thinking About Peace Operations, International Peacekeeping, 11, 183-212.
 • Berdal, M. (2003) Ten Years of International Peacekeeping, International Peacekeeping, Vol. 10, No. 4, 5-11.
 • Boutros-Ghali, B. (1995) Agenda for Peace, New York: United Nations.
 • Donald, D. (2003) Neutral is Not Impartial: The Confusing Legacy of Traditional Peace Operations Thinking, Armed Forces and Society, 29, 415-448.
 • Oberschall, A. (2007) Conflict and Peace Building in Divided Societies: Responses to Ethnic Violence, New York: Routledge.
 • Ray, M. (2007) UN Peacekeeping in Lebanon, Somalia, and Kosovo, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Roberts, A. (1996) The Crisis in UN Peacekeeping, Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict, (Eds.) Chester A.C. ve diğerleri, Washington, DC: US Institute of Peace, 297-319.
 • Serafino, N.M. (2005) Peacekeeping and Related Stability Operations, New York: Novinka Books.
 • The Clinton Administration’s Policy on Reforming Multilateral Peace Operations, Washington, DC: US Department of US Publication 10161, May 1994.
 • UN Monthly Summary, 2007.
 • Yılmaz, M.E. (2005) Intra-State Conflicts in the Post-Cold War Era. International Journal on World Peace, Vol. 24, No. 4, 13-29.
 • ______. (2007) Etnik Çatışmalar, Ankara: Nobel. İnternet Kaynakları
 • http://www.un.org (14.01.2008).
 • http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/bnote.htm (23.01.2008).
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Milletler Bariş Güçleri Bu kişi benim

Muzaffer Ercan Yılmaz Bu kişi benim

Peace Building Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 12 Sayı: 25

Kaynak Göster

APA Güçleri, M. B., Yılmaz, M. E., & Building, P. (2011). ETNİK ÇATIŞMALAR VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BARIŞ GÜÇLERİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(25), 89-107.
AMA Güçleri MB, Yılmaz ME, Building P. ETNİK ÇATIŞMALAR VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BARIŞ GÜÇLERİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Mayıs 2011;12(25):89-107.
Chicago Güçleri, Milletler Bariş, Muzaffer Ercan Yılmaz, ve Peace Building. “ETNİK ÇATIŞMALAR VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BARIŞ GÜÇLERİ”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12, sy. 25 (Mayıs 2011): 89-107.
EndNote Güçleri MB, Yılmaz ME, Building P (01 Mayıs 2011) ETNİK ÇATIŞMALAR VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BARIŞ GÜÇLERİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 25 89–107.
IEEE M. B. Güçleri, M. E. Yılmaz, ve P. Building, “ETNİK ÇATIŞMALAR VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BARIŞ GÜÇLERİ”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 12, sy. 25, ss. 89–107, 2011.
ISNAD Güçleri, Milletler Bariş vd. “ETNİK ÇATIŞMALAR VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BARIŞ GÜÇLERİ”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12/25 (Mayıs 2011), 89-107.
JAMA Güçleri MB, Yılmaz ME, Building P. ETNİK ÇATIŞMALAR VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BARIŞ GÜÇLERİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011;12:89–107.
MLA Güçleri, Milletler Bariş vd. “ETNİK ÇATIŞMALAR VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BARIŞ GÜÇLERİ”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 12, sy. 25, 2011, ss. 89-107.
Vancouver Güçleri MB, Yılmaz ME, Building P. ETNİK ÇATIŞMALAR VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BARIŞ GÜÇLERİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011;12(25):89-107.