BibTex RIS Kaynak Göster

OSMANLI IMPARATORLUGU’NDA MÎRÎ ARAZI REJIMI VE TAHRIR GELENEGI

Yıl 2003, Cilt: 3 Sayı: 5, 1 - 13, 01.02.2003

Kaynakça

 • AKGÜNDÜZ, Ahmet, Osmanli Kanunnâmeleri, Istanbul 1992, C. 4.
 • ALAADDIN ATA MELIK CÜVEYNÎ, Tarih-i Cihangüsa, Çev. Mürsel Öztürk, Ankara 1998.
 • BARKAN, Ömer Lütfi, “Bir Iskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler”, Osmanli Devleti’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi-Tetkikler- Makaleler, Yayina hazirlayan Prof. Dr. Hüseyin Özdeger, Istanbul 2000, C. 1.
 • ________ , XV ve XVI. Asirda Osmanli Imparatorlugunda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esaslari (Kanûnlar), Istanbul 1943.
 • ________ , “Osmanli Imparatorlugu’nda Kurulus Devrinin Toprak Meseleleri”, II. Türk Tarih Kongresi, Istanbul 20-25 Eylül 1937, Kongreye Sunulan Tebligler, Istanbul 1943.
 • ________ , “H. 933-934 (M. 1527-1528) Malî Yilina ait bir Bütçe Örnegi”, Iktisat Fakültesi Mecmuasi, Istanbul 1953, C. 15, Sayi 1-4.
 • ________ , “Tarihî Demografî Arastirmalari ve Osmanli Tarihi”, Türkiyat Mecmuasi, Cilt X, Istanbul 1953.
 • ________ , “Timar”, Islam Ansiklopedisi, C. 12.
 • ________ , “Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat”, Tanzimat I, Istanbul 1940.
 • ________ , “Türkiye’de Imparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri ve Hakana Mahsus Istatistik Defterleri”, Iktisat Fakültesi Mecmuasi, C. II, Sayi 1, Istanbul 1940.
 • BARKAN, Ömer Lütfi-MERIÇLI, Enver, Hüdavendigâr Livasi Tahrir Defterleri, Ankara 1988.
 • Basbakanlik Osmanli Arsivi Rehberi, T.C. Basbakanlik Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü Osmanli Arsivi Daire Baskanligi, yayin no. 42, Ankara 2000.
 • DEFTERDAR SARI MEHMED PASA, Netayic ül vüzerâ v’el-ümerâ, nsr. Hüseyin Ragip Ugural, Ankara 1969.
 • GÜÇER, Lütfi, “XVI -XVIII. Asirlarda Osmanli Imparatorlugunun Ticaret Politikasi”, Türk Iktisat Tarihi Yilligi, Istanbul 1987.
 • KÖPRÜLÜ, Fuat, “Cengiz Han”, Islam Ansiklopedisi, C. 3.
 • LEVY, R., “Mîr”, Islam Ansiklopedisi, C. 8.
 • MUSTAFA NURI PASA, Netayic ül-vukuat, Çev. Neset Çagatay, Ankara 1979.
 • PAKALIN, Mehmet Zeki, Osmanli Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlügü, Istanbul 1983, C. 2.
 • OSMANLI KANÛNNÂMELERI, Millî Tetebbûlar Mecmuasi, Istanbul 1331 (1913), C. 1, Sayi 1.
 • ÖZDEGER, Hüseyin, Onaltinci Asirda Ayintâb Livâsi, Istanbul 1988.
 • TURAN, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk-Islâm Medeniyeti, Ankara 1965.
 • ________ , Selçuklular Zamaninda Türkiye, Istanbul 1971.
 • UZUNÇARSILI, Ismail Hakki, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu Karakoyunlu Devletleri, Ankara 1984.

OSMANLI IMPARATORLUGU’NDA MÎRÎ ARAZI REJIMI VE TAHRIR GELENEGI

Yıl 2003, Cilt: 3 Sayı: 5, 1 - 13, 01.02.2003

Kaynakça

 • AKGÜNDÜZ, Ahmet, Osmanli Kanunnâmeleri, Istanbul 1992, C. 4.
 • ALAADDIN ATA MELIK CÜVEYNÎ, Tarih-i Cihangüsa, Çev. Mürsel Öztürk, Ankara 1998.
 • BARKAN, Ömer Lütfi, “Bir Iskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler”, Osmanli Devleti’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi-Tetkikler- Makaleler, Yayina hazirlayan Prof. Dr. Hüseyin Özdeger, Istanbul 2000, C. 1.
 • ________ , XV ve XVI. Asirda Osmanli Imparatorlugunda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esaslari (Kanûnlar), Istanbul 1943.
 • ________ , “Osmanli Imparatorlugu’nda Kurulus Devrinin Toprak Meseleleri”, II. Türk Tarih Kongresi, Istanbul 20-25 Eylül 1937, Kongreye Sunulan Tebligler, Istanbul 1943.
 • ________ , “H. 933-934 (M. 1527-1528) Malî Yilina ait bir Bütçe Örnegi”, Iktisat Fakültesi Mecmuasi, Istanbul 1953, C. 15, Sayi 1-4.
 • ________ , “Tarihî Demografî Arastirmalari ve Osmanli Tarihi”, Türkiyat Mecmuasi, Cilt X, Istanbul 1953.
 • ________ , “Timar”, Islam Ansiklopedisi, C. 12.
 • ________ , “Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat”, Tanzimat I, Istanbul 1940.
 • ________ , “Türkiye’de Imparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri ve Hakana Mahsus Istatistik Defterleri”, Iktisat Fakültesi Mecmuasi, C. II, Sayi 1, Istanbul 1940.
 • BARKAN, Ömer Lütfi-MERIÇLI, Enver, Hüdavendigâr Livasi Tahrir Defterleri, Ankara 1988.
 • Basbakanlik Osmanli Arsivi Rehberi, T.C. Basbakanlik Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü Osmanli Arsivi Daire Baskanligi, yayin no. 42, Ankara 2000.
 • DEFTERDAR SARI MEHMED PASA, Netayic ül vüzerâ v’el-ümerâ, nsr. Hüseyin Ragip Ugural, Ankara 1969.
 • GÜÇER, Lütfi, “XVI -XVIII. Asirlarda Osmanli Imparatorlugunun Ticaret Politikasi”, Türk Iktisat Tarihi Yilligi, Istanbul 1987.
 • KÖPRÜLÜ, Fuat, “Cengiz Han”, Islam Ansiklopedisi, C. 3.
 • LEVY, R., “Mîr”, Islam Ansiklopedisi, C. 8.
 • MUSTAFA NURI PASA, Netayic ül-vukuat, Çev. Neset Çagatay, Ankara 1979.
 • PAKALIN, Mehmet Zeki, Osmanli Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlügü, Istanbul 1983, C. 2.
 • OSMANLI KANÛNNÂMELERI, Millî Tetebbûlar Mecmuasi, Istanbul 1331 (1913), C. 1, Sayi 1.
 • ÖZDEGER, Hüseyin, Onaltinci Asirda Ayintâb Livâsi, Istanbul 1988.
 • TURAN, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk-Islâm Medeniyeti, Ankara 1965.
 • ________ , Selçuklular Zamaninda Türkiye, Istanbul 1971.
 • UZUNÇARSILI, Ismail Hakki, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu Karakoyunlu Devletleri, Ankara 1984.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Mehtap Özdeger Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003 Cilt: 3 Sayı: 5

Kaynak Göster

APA Özdeger, M. (2003). OSMANLI IMPARATORLUGU’NDA MÎRÎ ARAZI REJIMI VE TAHRIR GELENEGI. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 1-13.
AMA Özdeger M. OSMANLI IMPARATORLUGU’NDA MÎRÎ ARAZI REJIMI VE TAHRIR GELENEGI. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Şubat 2003;3(5):1-13.
Chicago Özdeger, Mehtap. “OSMANLI IMPARATORLUGU’NDA MÎRÎ ARAZI REJIMI VE TAHRIR GELENEGI”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3, sy. 5 (Şubat 2003): 1-13.
EndNote Özdeger M (01 Şubat 2003) OSMANLI IMPARATORLUGU’NDA MÎRÎ ARAZI REJIMI VE TAHRIR GELENEGI. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 5 1–13.
IEEE M. Özdeger, “OSMANLI IMPARATORLUGU’NDA MÎRÎ ARAZI REJIMI VE TAHRIR GELENEGI”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sy. 5, ss. 1–13, 2003.
ISNAD Özdeger, Mehtap. “OSMANLI IMPARATORLUGU’NDA MÎRÎ ARAZI REJIMI VE TAHRIR GELENEGI”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3/5 (Şubat 2003), 1-13.
JAMA Özdeger M. OSMANLI IMPARATORLUGU’NDA MÎRÎ ARAZI REJIMI VE TAHRIR GELENEGI. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003;3:1–13.
MLA Özdeger, Mehtap. “OSMANLI IMPARATORLUGU’NDA MÎRÎ ARAZI REJIMI VE TAHRIR GELENEGI”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sy. 5, 2003, ss. 1-13.
Vancouver Özdeger M. OSMANLI IMPARATORLUGU’NDA MÎRÎ ARAZI REJIMI VE TAHRIR GELENEGI. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003;3(5):1-13.