Özel Sayı

Özel Sayı, 1.06.2004

Yıl: 2004

Research Article

 

. P.M. MELİORANSKY VE SOVYET TÜRKOLOJİSİ

 

. İLYA PAVLOVİÇ PETRUŞEVSKİY*

 

. V.R. ROZEN VE RUS ŞARKİYATÇILIĞI

 

. BİR GRAMER ÂLİMİ A.N. SAMOYLOVİÇ

 

. EDVARD VLADİMİROVİÇ SEVORTYAN HAKKINDA SÖZ

 

. SERGEY MARKOVİÇ ŞAPŞAL

 

. ALEKSANDR MİHAYLOVİÇ ŞÇERBAK*

 

. EDHYAM RAHİMOVİÇ TENİŞEV* 60. Doğum Yıldönümü Münasebetiyle

 

. İVAN İVANOVİÇ UMNYAKOV

 

. İSVEÇ’TE TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI*

 

. SSCB İLİMLER AKADEMİSİNDE TÜRK HALKLARI TARİHİ ARAŞTIRMALARINA DAİR