Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A new record of the rarely reported grey triggerfish (Balistes capriscus, Gmelin, 1789) from Northern Aegean Sea (Turkey)

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 1 - 4, 30.06.2020

Öz

The unexpected occurrences of marine life have been used as indicators of changes in the marine environment. In this connection, one specimen of Balistes capriscus with 36.4 cm in total length and 800.00 g in total weight was captured on 08 September 2013 off İbrice Bight. This study constitutes first occurrence of B. capriscus for Saros Bay (Turkey), however, it is a rare observation of the species for the Northern Aegean Sea. This paper is of great importance for monitoring biological diversity and contribute recent occurrence to the scientific literature.

Kaynakça

 • Altuğ, G., Aktan, Y., Oral, M., Topaloğlu, B., Dede, A., Keskin, Ç., İşinibilir, M., Çardak, M. & Çiftçi, P. S. (2011). Biodiversity of the northern Aegean Sea and southern part of the Sea of Marmara, Turkey. Marine Biodiversity Records, 4: 1-17.
 • Akşıray, F. (1984). Turkish Marine Fishes and their identification Sheet (2nd ed), Istanbul University Publishings, No: 3490, 811 p. (In Turkish)
 • Altın, A., Ayyıldız, H., Kale, S. & Alver, C. (2015). Length-weight relationships of forty-nine fish species from shallow waters of Gökçeada Island, northern Aegean Sea. Turkish Journal of Zoology, 39: 971-975.
 • Cengiz, Ö., İşmen, A., Özekinci, U. & Öztekin, A. (2011). Saroz Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Balık Faunası Üzerine Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 11: 31-37.
 • Cengiz, Ö., Öztekin, A. & Özekinci, U. (2012). Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale Boğazı (Kuzeydoğu Akdeniz, Türkiye) Kıyılarında Dağılım Gösteren Balıklar Üzerine Bir Araştırma. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 24: 47-55.
 • Cengiz, Ö. (2013). Length-weight relationships of 22 fish species from the Gallipoli Peninsula and Dardanelles (northeastern Mediterranean, Turkey). Turkish Journal of Zoology, 37: 419-422.
 • Cengiz, Ö., Paruğ, Ş. Ş. & Kızılkaya, B. (2019a). Occurrence of rudderfish (Centrolophus niger Gmelin, 1789) in Saros Bay (Northern Aegean Sea, Turkey). Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 7: 799-801.
 • Cengiz, Ö., Paruğ, Ş. Ş. & Kızılkaya, B. (2019b). First record of wide-eyed flounder (Bothus podas Delaroche, 1809) in Saroz Bay (Northern Aegean Sea, Turkey). Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 7: 899-902.
 • Çakır, D. T., Koç, H. T., Başusta, A. & Başusta, N. (2008). Length-weight relationships of 24 fish species from Edremit Bay (Aegean Sea). e-Journal of New World Sciences Academy, 3: 47-51.
 • Çoker, T. & Akyol, O. (2018). Saroz Körfezi ve Gökçeada (Kuzey Ege Denizi) balık tür çeşitliliği üzerine bir değerlendirme. Türk Denizcilik ve Deniz Bilimleri Dergisi, 4: 81-92.
 • Dulčić, J., Grbec, B. & Lipej, L. (1999). Information on the Adriatic ichthyofauna - effect of water warming? Acta Adriatica, 40: 33-43.
 • Dulčić, J. & Grbec, B. (2000). Climate change and Adriatic ichthyofauna. Fisheries Oceanography, 9: 187-191.
 • Eryılmaz, L. (2003). A study on the fishes of Bozcaada Island (North Aegean Sea). Turkish Journal of Marine Sciences, 9: 121-137.
 • Fricke, R., Bilecenoğlu, M. & Sarı, H. M. (2007). Annotated checklist of fish and lamprey species of Turkey, including a red list of threatened and declining species. Stuttgarter Beitrage zur Naturkunde Serie A (Biologie), 706: 1-169.
 • Gönülal, O. (2017). Length-weight relationships of 16 fish species from deep water of Northern Aegean Sea (500-900 m). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 17: 995-1002.
 • İşmen, A., Özen, O., Altınağaç, U., Özekinci, U. & Ayaz, A. (2007). Weight-length relationships of 63 fish species in Saros Bay, Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 23: 707-708.
 • Karakulak, F. S., Erk, K. & Bilgin, B. (2006). Length-weight relationships for 47 coastal fish species from the Northern Aegean Sea, Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 22: 274-278.
 • Keskin, C. & Ünsal, N. (1998). The fish fauna of Gökçeada Island, NE Aegean Sea, Turkey. Italian Journal of Zoology, 65: 299-302.
 • Keskin, C., Turan, C. & Ergüden, D. (2011a). Distribution of the demersal fishes on the continental shelves of the Levantine and North Aegean Seas (Eastern Mediterranean). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 11: 413-423.
 • Keskin, C., Ordines, F., Guijarro, B., Massuti, E. (2011b). Comparison of fish assemblages between the Sea of Marmara and the Aegean Sea (north-eastern Mediterranean). Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 91: 1307-1318.
 • Koç, H. T., Aka, Z. & Cakır, D. T. (2004). An investigation on fishes of Saros Bay (Northern Aegean Sea). Journal of the Institute of Science and Technology of Balıkesir University, 6: 4-12.
 • Konsuloff, S. & Drenski, P. (1943). Die Fischfauna der Aega isl. Annuaire of University of Sofia Faculty of Science, 39: 293-308. (In Bulgarian)
 • Mater, S., Kaya, M. & Bilecenoğlu, M. (2009). Marine Fishes of Turkey (4th press), Ege University Fisheries Faculty Publishings, No. 68, İzmir (In Turkish).
 • Mearns, A. J. (1988). The odd fish: unusual occurrences of marine life as indicators of changing ocean conditions. Marine Organisms as Indicators. Soule, D.F., Keppel, G.S. (eds), Springer, Berlin, p. 137-173.
 • Meriç, N., Eryılmaz, L. & Özuluğ, M. (2007). A catalogue of the fishes held in the Istanbul University, Science Faculty, Hydrobiology Museum. Zootaxa, 1472: 29-54.
 • Papaconstantinou, C. (2014). Fauna Graeciae. An updated checklist of the fishes in the Hellenic Seas. Monographs on Marine Sciences, 7, Athens, HCMR, 340 pp.
 • Robins, C. R. & Ray, G. C. (1986). A field guide to Atlantic coast fishes of North America. Houghton Mifflin Company, Boston, USA, 354 pp.
 • Stephens, J. S., Hose, J. H. & Love, M. S. (1988). Fish assemblages as indicators of environmental change in nearshore environments. Marine Organisms as Indicators. Soule, D.F., Keppel, G.S. (eds), Springer, New York, p. 91-103.
 • Tokat, E. & Sayın, E. (2007). Water masses influencing the hydrographic properties of Saros Bay. Rapp Comm Int Mer Medit, 38: 205.
 • Torcu, H. & Aka, Z. (2000). A study on the fishes of Edremit Bay (Aegean Sea). Turkish Journal of Zoology, 24: 45-61.
 • Ulutürk, T. (1987). Fish fauna, back-gound radioactivity of the Gökçeada marine enviroment. Istanbul University Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 1(1): 95-119 (in Turkish).
 • Ünlüoğlu, A., Akalın, S. & Çakır, D. T. (2008). A study on the demersal fisheries resources of Edremit Bay. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 25: 63-69.

Kuzey Ege Denizi’nden (Türkiye) nadir rapor edilen Çütre Balığı’nın (Balistes capriscus Gmelin, 1789) yeni bir kaydı

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 1 - 4, 30.06.2020

Öz

Denizel ortamda görülen nadir türler, o ortamdaki değişimin işaretleri olarak düşünülmüşlerdir. Bu bağlamda, 36,4 cm toplam boya ve 800.00 gr toplam ağırlığa sahip bir adet Çütre balığı (Balistes capriscus) 8 Eylül 2013 tarihinde İbrice Limanı’nda avlanmıştır. Bu tür Saros Körfezi için ilk kayıt olmakla beraber, Kuzey Ege Denizi için nadir bir gözlemdir. Bu çalışma biyolojik çeşitlilikteki değişimlerin izlenmesi açısından büyük öneme sahip olup bilimsel literatüre yeni bir kayıt sunmaktadır.Çütre balığı (Balistes capriscus, Gmelin, 1789) özellikle Atlas Okyanusu’nun subtropikal bölgelerinde bireysel veya küçük grup halinde yaşayan bentopelajik bir türdür. Ticari olarak önemli olan bu tür genellikle sert zemine sahip 100 m. den daha sığ derinliklerde körfez, koy ve lagün gibi yerlerde yaşamlarını devam ettirirler (Robins ve Ray, 1986). Türün üreme zamanı Akdeniz için Nisan ve Haziran ayları arasındadır (Akşıray, 1984). Şu anki çalışma, Saros Körfezi için Çütre balığının ilk kaydı olmakla beraber Kuzey Ege Denizi için nadir bir gözlemdir. 

Kaynakça

 • Altuğ, G., Aktan, Y., Oral, M., Topaloğlu, B., Dede, A., Keskin, Ç., İşinibilir, M., Çardak, M. & Çiftçi, P. S. (2011). Biodiversity of the northern Aegean Sea and southern part of the Sea of Marmara, Turkey. Marine Biodiversity Records, 4: 1-17.
 • Akşıray, F. (1984). Turkish Marine Fishes and their identification Sheet (2nd ed), Istanbul University Publishings, No: 3490, 811 p. (In Turkish)
 • Altın, A., Ayyıldız, H., Kale, S. & Alver, C. (2015). Length-weight relationships of forty-nine fish species from shallow waters of Gökçeada Island, northern Aegean Sea. Turkish Journal of Zoology, 39: 971-975.
 • Cengiz, Ö., İşmen, A., Özekinci, U. & Öztekin, A. (2011). Saroz Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Balık Faunası Üzerine Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 11: 31-37.
 • Cengiz, Ö., Öztekin, A. & Özekinci, U. (2012). Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale Boğazı (Kuzeydoğu Akdeniz, Türkiye) Kıyılarında Dağılım Gösteren Balıklar Üzerine Bir Araştırma. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 24: 47-55.
 • Cengiz, Ö. (2013). Length-weight relationships of 22 fish species from the Gallipoli Peninsula and Dardanelles (northeastern Mediterranean, Turkey). Turkish Journal of Zoology, 37: 419-422.
 • Cengiz, Ö., Paruğ, Ş. Ş. & Kızılkaya, B. (2019a). Occurrence of rudderfish (Centrolophus niger Gmelin, 1789) in Saros Bay (Northern Aegean Sea, Turkey). Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 7: 799-801.
 • Cengiz, Ö., Paruğ, Ş. Ş. & Kızılkaya, B. (2019b). First record of wide-eyed flounder (Bothus podas Delaroche, 1809) in Saroz Bay (Northern Aegean Sea, Turkey). Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 7: 899-902.
 • Çakır, D. T., Koç, H. T., Başusta, A. & Başusta, N. (2008). Length-weight relationships of 24 fish species from Edremit Bay (Aegean Sea). e-Journal of New World Sciences Academy, 3: 47-51.
 • Çoker, T. & Akyol, O. (2018). Saroz Körfezi ve Gökçeada (Kuzey Ege Denizi) balık tür çeşitliliği üzerine bir değerlendirme. Türk Denizcilik ve Deniz Bilimleri Dergisi, 4: 81-92.
 • Dulčić, J., Grbec, B. & Lipej, L. (1999). Information on the Adriatic ichthyofauna - effect of water warming? Acta Adriatica, 40: 33-43.
 • Dulčić, J. & Grbec, B. (2000). Climate change and Adriatic ichthyofauna. Fisheries Oceanography, 9: 187-191.
 • Eryılmaz, L. (2003). A study on the fishes of Bozcaada Island (North Aegean Sea). Turkish Journal of Marine Sciences, 9: 121-137.
 • Fricke, R., Bilecenoğlu, M. & Sarı, H. M. (2007). Annotated checklist of fish and lamprey species of Turkey, including a red list of threatened and declining species. Stuttgarter Beitrage zur Naturkunde Serie A (Biologie), 706: 1-169.
 • Gönülal, O. (2017). Length-weight relationships of 16 fish species from deep water of Northern Aegean Sea (500-900 m). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 17: 995-1002.
 • İşmen, A., Özen, O., Altınağaç, U., Özekinci, U. & Ayaz, A. (2007). Weight-length relationships of 63 fish species in Saros Bay, Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 23: 707-708.
 • Karakulak, F. S., Erk, K. & Bilgin, B. (2006). Length-weight relationships for 47 coastal fish species from the Northern Aegean Sea, Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 22: 274-278.
 • Keskin, C. & Ünsal, N. (1998). The fish fauna of Gökçeada Island, NE Aegean Sea, Turkey. Italian Journal of Zoology, 65: 299-302.
 • Keskin, C., Turan, C. & Ergüden, D. (2011a). Distribution of the demersal fishes on the continental shelves of the Levantine and North Aegean Seas (Eastern Mediterranean). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 11: 413-423.
 • Keskin, C., Ordines, F., Guijarro, B., Massuti, E. (2011b). Comparison of fish assemblages between the Sea of Marmara and the Aegean Sea (north-eastern Mediterranean). Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 91: 1307-1318.
 • Koç, H. T., Aka, Z. & Cakır, D. T. (2004). An investigation on fishes of Saros Bay (Northern Aegean Sea). Journal of the Institute of Science and Technology of Balıkesir University, 6: 4-12.
 • Konsuloff, S. & Drenski, P. (1943). Die Fischfauna der Aega isl. Annuaire of University of Sofia Faculty of Science, 39: 293-308. (In Bulgarian)
 • Mater, S., Kaya, M. & Bilecenoğlu, M. (2009). Marine Fishes of Turkey (4th press), Ege University Fisheries Faculty Publishings, No. 68, İzmir (In Turkish).
 • Mearns, A. J. (1988). The odd fish: unusual occurrences of marine life as indicators of changing ocean conditions. Marine Organisms as Indicators. Soule, D.F., Keppel, G.S. (eds), Springer, Berlin, p. 137-173.
 • Meriç, N., Eryılmaz, L. & Özuluğ, M. (2007). A catalogue of the fishes held in the Istanbul University, Science Faculty, Hydrobiology Museum. Zootaxa, 1472: 29-54.
 • Papaconstantinou, C. (2014). Fauna Graeciae. An updated checklist of the fishes in the Hellenic Seas. Monographs on Marine Sciences, 7, Athens, HCMR, 340 pp.
 • Robins, C. R. & Ray, G. C. (1986). A field guide to Atlantic coast fishes of North America. Houghton Mifflin Company, Boston, USA, 354 pp.
 • Stephens, J. S., Hose, J. H. & Love, M. S. (1988). Fish assemblages as indicators of environmental change in nearshore environments. Marine Organisms as Indicators. Soule, D.F., Keppel, G.S. (eds), Springer, New York, p. 91-103.
 • Tokat, E. & Sayın, E. (2007). Water masses influencing the hydrographic properties of Saros Bay. Rapp Comm Int Mer Medit, 38: 205.
 • Torcu, H. & Aka, Z. (2000). A study on the fishes of Edremit Bay (Aegean Sea). Turkish Journal of Zoology, 24: 45-61.
 • Ulutürk, T. (1987). Fish fauna, back-gound radioactivity of the Gökçeada marine enviroment. Istanbul University Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 1(1): 95-119 (in Turkish).
 • Ünlüoğlu, A., Akalın, S. & Çakır, D. T. (2008). A study on the demersal fisheries resources of Edremit Bay. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 25: 63-69.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Balıkçılık
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Özgür CENGİZ> (Sorumlu Yazar)
Van Yüzüncü Yıl University, Fisheries Faculty, Van, Turkey
0000-0003-1863-3482
Türkiye


Şenol PARUĞ>
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7991-4651
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Başvuru Tarihi 13 Şubat 2020
Kabul Tarihi 6 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Cengiz, Ö. & Paruğ, Ş. (2020). Kuzey Ege Denizi’nden (Türkiye) nadir rapor edilen Çütre Balığı’nın (Balistes capriscus Gmelin, 1789) yeni bir kaydı . Marine and Life Sciences , 2 (1) , 1-4 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/marlife/issue/55380/688960
Flag Counter