BibTex RIS Kaynak Göster

An Examination of Instrument, Field Courses and General Academic Achievements of Music Teacher Candidate Guitar Students with regard to Some Variables

Yıl 2011, Cilt: 33 Sayı: 33, 141 - 156, 10.10.2013

Öz

In this research, it was aimed to determine whether there was a meaningful difference between the determined factors of the research and guitar students of music departments of faculties in individual instrument, field and general academic courses. The second, third and senior class students of music departments of education faculties of universities which were chosen from seven different regions of Turkey for the sampling of the research. In order to collect the required data, personal information forms with 10 questions, which consist close and open ended questions, were applied to students and benefitted from transcripts of the students. Frequency, percent, t-Test and Tukey test were applied. In the research result; it was ascertained that there was no meaningful difference in scores of individual instrument, field and general academic courses between the students, who were the graduates of Anatolian Fine Arts High Schools and other high schools; it was found that field and academic success of female students were higher than male students; students, who started to play guitar at ages of 9-15, were more successful at individual instrument and field lessons; students, whose family incomes were lower, were more successful at individual instrument; and many suggestions were submitted according to the findings of this research.
Key words: Guitar, music education, music teacher

Kaynakça

  • Yarcı, F., Peker, M.R.(1996). U.Ü.Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’ne AGSL ile klasik ve meslek liselerinden gelen öğrencilerin özel yetenek sınavındaki ve birinci yıl sonundaki başarılarının karşılaştırılması, I. Ulusal Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Sempozyumu, Bursa:Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü.
  • Yıldırım, A. ve Şimşek. H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Müzik Öğretmeni Adayı Gitar Öğrencilerinin Çalgı Alan Dersleri ve Genel Akademik Başarı Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi An Examination of Instrument, Field Courses and General Academic Achievements of Music Teacher Candidate Guitar Stu

Yıl 2011, Cilt: 33 Sayı: 33, 141 - 156, 10.10.2013

Öz

Bu araştırmada, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda öğrenim gören gitar öğrencilerinin bireysel çalgı, alan dersleri ve genel akademik başarı durumları ile araştırmada belirlenen değişkenler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Kaynakça

  • Yarcı, F., Peker, M.R.(1996). U.Ü.Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’ne AGSL ile klasik ve meslek liselerinden gelen öğrencilerin özel yetenek sınavındaki ve birinci yıl sonundaki başarılarının karşılaştırılması, I. Ulusal Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Sempozyumu, Bursa:Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü.
  • Yıldırım, A. ve Şimşek. H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhittin Özdemir

Sadık Yöndem

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 33 Sayı: 33

Kaynak Göster

APA Özdemir, M., & Yöndem, S. (2013). Müzik Öğretmeni Adayı Gitar Öğrencilerinin Çalgı Alan Dersleri ve Genel Akademik Başarı Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi An Examination of Instrument, Field Courses and General Academic Achievements of Music Teacher Candidate Guitar Stu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33(33), 141-156.