BibTex RIS Kaynak Göster

Prospective Music Teachers’ Views Concerning the School Experience

Yıl 2011, Cilt: 33 Sayı: 33, 177 - 191, 10.10.2013

Öz

The aim of this study is to investigate the opinions of prospective music teachers in School Experience course which is taken at the last year of the teacher education program. For this purpose, 30 prospective teachers taking School Experience wrote and submitted one or two-page reflection of their school-based experiences at the end of the semester. Their written responses were examined and analyzed qualitatively. Findings indicate that prospective teachers are well aware of the importance of the school experience, have a chance to transform their theoretical knowledge to empirics by observing the functioning of the school , current structure and practice teacher but the findings also show that faculty-school cooperation does not exist. Proposals are put forward and discussed in the light of the results.
Key words: School experience, prospective music teachers

Kaynakça

  • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  • Yılmaz, M. (2006). Resim-İş Eğitimi öğretmen adaylarının Okul Deneyimi I uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 165-185.

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

Yıl 2011, Cilt: 33 Sayı: 33, 177 - 191, 10.10.2013

Öz

Bu çalışmanın amacı, fakülte-okul işbirliği programı çerçevesinde, müzik öğretmeni
adaylarının okul deneyimleri sırasında elde ettikleri deneyim ve değerlendirmeleri ortaya
koymaktır. Bu amaca yönelik olarak 30 müzik öğretmeni adayına yarıyılın sonunda okullarda
elde ettikleri deneyimlerini yansıtmaları için bir açık uçlu soru yöneltilmiştir. Öğretmen
adayların bu soruya verdikleri yazılı cevaplar nitel araştırma teknikleri kullanılarak
çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları müzik öğretmeni adaylarının okul deneyiminin
gerekliliği ve önemini kavradıklarını, okulun işleyişi, mevcut yapısı ve uygulama
öğretmenini gözleyerek öğretmenlik mesleğine ilişkin teorik bilgilerini uygulamaya
dönüştürme fırsatı elde ettiklerini ve fakülte-okul işbirliğinin yeterince sağlanamadığını
ortaya koymuştur. Ortaya çıkan sonuçlar ışığında önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

  • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  • Yılmaz, M. (2006). Resim-İş Eğitimi öğretmen adaylarının Okul Deneyimi I uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 165-185.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yakup Varış

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 33 Sayı: 33

Kaynak Göster

APA Varış, Y. (2013). MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33(33), 177-191.