BibTex RIS Kaynak Göster

Internet Experiences of Student Teachers

Yıl 2004, Cilt: 20 Sayı: 20, 39 - 52, 10.10.2013

Öz

The aim of this study is to investigate the experiences of student teachers toward
the use of internet. The sample group consisted of 165 student teachers from 6 different
programs (English, Science, Physics, Geography, Social Studies and Primary –school-
Teaching departments) of Marmara University Atatürk Education Faculty in 2003-2004
academic year. The data about the internet experiences of student teachers were collected
by using 12 item questionnaire developed by the researchers. Some of the major results
are as follows: (1) 52,1% of student teachers have computers at home and only 47,7% of
student teachers have internet connection among who have computers at home; (2)
Majority of student teachers (89,6%) have e-mail addresses but on the other hand only
few of them (11,7%) have web-pages; (3) Most of the student teachers (93,1%) reported
that they have opportunity to reach and use internet easily around them and the most
preferred place for 53,8% of them is internet cafes. The striking result for that point is that
only 6,9% of student teachers reported the university for the ease of using internet.; (4)
The majority of student teachers (44,1%) perceive themselves moderately efficient for
using internet; (5) 41,5% of student teachers use internet between 2-5 hours in a week
and (6) 46,5% of student teachers reported that they frequently use internet for making
homework and 43,9% of them for sending e-mail. The implications of these results are
discussed in terms of teacher education comparing with other researches.
Key words : Internet, internet literacy, computer literacy, student teacher, teacher
training

ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK YAŞANTILARI

Yıl 2004, Cilt: 20 Sayı: 20, 39 - 52, 10.10.2013

Öz

Bu araştırma öğretmen adaylarının internet yaşantılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2003-2004 öğretim yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinin 6 farklı programına devam eden 165 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada öğretmen adaylarının internet yaşantılarını ölçmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 12 sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen başlıca sonuçlar aşağıda verilmiştir: (1) Öğretmen adaylarının %52,1’inin evlerinde bilgisayar bulunmaktadır. Evlerinde bilgisayar bulunan öğretmen adaylarının ise sadece %47,7’sinde internet bağlantısı bulunmaktadır; (2) Öğretmen adaylarının çoğunluğunun (%89,6) e-posta adresleri bulunmaktadır. Bununla birlikte web sayfasına sahip olanların oranı (%11,7) oldukça düşüktür; (3) Öğretmen adaylarının çoğunluğu (%93,1) etraflarında rahatlıkla ulaşıp kullanabilecekleri internet imkanına sahip olduklarını belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının %53,8’inin internet imkanlarından yararlanmada internet evlerini tercih ettikleri , sadece %6,9’unun internet  kullanımında üniversite imkanlarından rahatlıkla yararlandığını belirttiği saptanmıştır; (4) Öğretmen adaylarının çoğunluğu (%44,1) internet kullanımında kendilerini orta seviyede yeterli bulmaktadırlar; (5) Öğretmen adaylarının %41,5’i interneti haftada 2-5 saat arasında kullanmaktadırlar; (6) Öğretmen adaylarının %46,5’i en sıklıkla interneti ödev yapmak için ve %43,9’u ise en sıklıkla e-posta göndermek için kullandıklarını belirmişlerdir. Araştırma sonuçları öğretmen yetiştirme süreçleri açısından diğer araştırmalarda dikkate alınarak tartışılmıştır.
Anahtar sözcükler : İnternet, internet okur yazarlığı, bilgisayar okur yazarlığı,
öğretmen adayı, öğretmen yetiştirme

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Levent Deniz Bu kişi benim

Yemliha Çoşkun Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2004 Cilt: 20 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Deniz, L., & Çoşkun, Y. (2013). ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK YAŞANTILARI. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 20(20), 39-52.