BibTex RIS Kaynak Göster

Finance of Education in European Union Countries and Turkish Education System

Yıl 2004, Cilt: 20 Sayı: 20, 53 - 72, 10.10.2013

Öz

The main purpose of this search is to compare the finance of education among
Turkey and the fifteen countries of European Union. According to the main purpose it is
aimed to expose the share amount of educaton which is transfered from the national gross
production of the countries and public expenses, and also to find out the amounts of
current and capital expenses and the participation of the private enterprises to the share
amount. Finally it is figured out that Turkey isn’t better than any European Union Country
at any expense item.
Key Words. Comparative Education, financing of education

Avrupa Birliği Ülkeleri Eğitim Sistemi ile Türk Eğitim Sisteminde Eğitimin Finansmanı

Yıl 2004, Cilt: 20 Sayı: 20, 53 - 72, 10.10.2013

Öz

Bu çalışmanın ana amacını 15 Avrupa Birliği Ülkesi ile Türkiye’de eğitimin finansmanının karşılaştırılması oluşturmaktadır. Bu ana amaca bağlı olarak ülkelerin Gayri Safi Millî Hasılalarından ve kamu harcamaları içerisinden eğitime ayırdıkları payların miktarı, yine carî ve kapital harcamaların miktarları ile bu harcamalara özel  sektörün katkılarının ne kadar olduğu da ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda Türkiye’nin tüm harcama kalemlerinde Avrupa Birliği Ülkelerinin altında olduğu gözlenmiştir.
Anahtar sözcükler: Karşılaştırmalı eğitim, eğitimin finansmanı

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhsin Hesapçıoğlu Bu kişi benim

Yusuf İnandı Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2004 Cilt: 20 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Hesapçıoğlu, M., & İnandı, Y. (2013). Avrupa Birliği Ülkeleri Eğitim Sistemi ile Türk Eğitim Sisteminde Eğitimin Finansmanı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 20(20), 53-72.