BibTex RIS Kaynak Göster

Problem Solving Abilities as A Characteristic of an Effective Administrator In Elementary School

Yıl 2004, Cilt: 20 Sayı: 20, 73 - 84, 10.10.2013

Öz

In this research, the ability of solving problems of primary school directors is investigated. That is to try to define how primary school directors generally react when they meet with problems in daily life. For that reason an inquiry is applied to the primary
school directors. At the end of the research, it is understood that primary school directors perceived themselves as insufficient in solving problems.
Key words: School director, ability of problem solving, primary school

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ETKİN YÖNETİCİLER İÇİN BİR GÖSTERGE: PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ

Yıl 2004, Cilt: 20 Sayı: 20, 73 - 84, 10.10.2013

Öz

Bu araştırmada, ilköğretim okulu yöneticilerinin problem çözme beceri düzeyleri incelenmiş onların günlük hayatta karşılaşabilecekleri problemlere genel olarak nasıl tepki gösterdikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, ilköğretim okulu yöneticilerinin problem çözme konusunda kendilerini yetersiz olarak algıladıkları görülmüştür.
Anahtar sözcükler: Okul yöneticisi, problem çözme becerisi, ilköğretim okulu

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat İskender

Erkan Yaman

Gökhan Albayrak Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2004 Cilt: 20 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA İskender, M., Yaman, E., & Albayrak, G. (2013). İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ETKİN YÖNETİCİLER İÇİN BİR GÖSTERGE: PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 20(20), 73-84.