BibTex RIS Kaynak Göster

The Factors Affecting Learning and Teaching of the 6 th Grade of Geographic Issues in Social Studies in Elementary Schools

Yıl 2004, Cilt: 20 Sayı: 20, 101 - 114, 10.10.2013

Öz

The aim of this study is to define the factors affecting performans of the students
who are studying 6 th grade in terms of learning and teaching of Geog-raphy course issues
in Social Studies. With the aim, a survey and an performance test were given to 194
students (95 female, 101 male) studying different four elemantary schools and their
teachers ‘ were also given a survey. The results show that students’ attitude to the course,
study types, methods and techniqes using by teachers and material also affect students
performance.
Key Words: Elementary students, geographic issues, teaching of geographic
issues.

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRENİLMESİ VE ÖĞRETİLMESİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

Yıl 2004, Cilt: 20 Sayı: 20, 101 - 114, 10.10.2013

Öz

Bu çalışmanın amacı ilköğretim okulları 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi coğrafya konularının öğrenme ve öğretilmesinde öğrenci başarısını etkileyen faktörlerin neler olduğunu belirlemektir. Bu amaçla dört ilköğretim okulunda öğrenim gören 196 (95 kız, 101 erkek) 6. sınıf öğrencisine anket ve başarı testi, öğret menlerine de anket uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda öğrencilerin derse yönelik tutumları, derse çalışma biçimleri, öğretmenlerin coğrafya konularını öğretirken kullandıkları yöntem ve teknikler, araç ve materyallerin öğrenci başarısı üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler : ilköğretim öğrencileri, coğrafya konuları, coğrafya konuları
öğretimi.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hülya Kayalı Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2004 Cilt: 20 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Kayalı, H. (2013). İLKÖĞRETİM OKULLARINDA 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRENİLMESİ VE ÖĞRETİLMESİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 20(20), 101-114.