BibTex RIS Kaynak Göster

On the Becker’s Idea About the Reform of the Last Term Ottoman-Turkish Education

Yıl 2004, Cilt: 20 Sayı: 20, 149 - 154, 10.10.2013

Öz

education and effects of western countries in the Government policy and even revolutions
that coming from Tanzimat.
Some plans were made on the educational institutions from primary school to
university in Turkey by way of the 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi by policy
makers that directed the Tanzimat in those days.
If we would like to do an educational reform in Turkey, we

Becker’s study can be a solution for the educational problems that we can not
solve even today.
There had been some factors that affected the educational reforms in Turkey in
those days. Those were: Europeans that living in Turkey, students sent abroad for must consider on the cultural, moral and national values of Turkish society. It must be protected from being a society without its own strong national feelings and powerful historical connections. From the point of this view, by caring Becker’s valuable educational ideas, we believe that related with either instructional or educational programs must be developed by co-operation with western countries. And these kinds of studies must carry on.

Key words : Educational reform, educational institutions, Tanzimat, cultural
values.

BECKER’İN SON DÖNEM OSMANLI-TÜRK EĞİTİM REFORMUNA DAİR GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE

Yıl 2004, Cilt: 20 Sayı: 20, 149 - 154, 10.10.2013

Öz

Bugün hâlâ kökenine inerek çözümleyemediğimiz ve sıkıntısını çektiğimiz eğitim problemine, Alman eğitimci ve şarkiyatçı olan C.Heinrich Becker’in (1876-1933) yaptığı araştırmanın ışık tutabileceğini düşünüyoruz. O dönemde Türkiye’de eğitim reformunun gerçekleşmesinde etkili olan bir takım faktörler vardı: Bunlar arasında ülkede yaşayan Avrupalılar, öğrenim için yurtdışına gönderilen öğrenciler, Batının etkisiyle devlet yönetimindeki değişiklikler, Tanzimat ile gelen yenilikler sayılabilir. Tanzimat’a yön veren o günkü devlet adamlarınca Türkiye’de aktiviteler  kurularak 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesine göre ilköğretimden üniversiteye kadar tüm eğitim kurumlarının ıslâh edilmesiyle ilgili planlar yapılmıştır. Türkiye’de bir eğitim reformunun gerçekleştirilmesi için toplumun milli, manevi ve kültürel değerleri göz önünde bulundurulmalı ve Batı kültürünün olumsuz tesiriyle Türkler arasında milli heyecanın azaltılmasına ve geçmişten gelen güçlü tarihi bağların zayıflatılarak fikri yönden Avrupalılaşmış tabakalar oluşturulmasına çalışılmamalıdır. Bu anlayış çerçevesinde Becker’in eğitim konusundaki değerli fikirleri dikkate alınarak bugünkü Türk eğitiminin hem yapısal, hem de öğretim programlarının geliştirilmesiyle ilgili olarak Batı ile kapsamlı bir işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğine  inanıyoruz.
Anahtar sözcükler. Eğitim reformu, eğitim kurumları, Tanzimat, kültürel
değerler.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kemal Turan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2004 Cilt: 20 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Turan, K. (2013). BECKER’İN SON DÖNEM OSMANLI-TÜRK EĞİTİM REFORMUNA DAİR GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 20(20), 149-154.