BibTex RIS Kaynak Göster

The Contract in Psychological Counselling and Psychotherapy Process

Yıl 2007, Cilt: 26 Sayı: 26, 1 - 9, 20.12.2013

Öz

This article is focused on the contract in psychological counseling and psychotherapy
process. According to literature review, the contract is taken into consideration as an
essential stage of counseling/therapy process especially in Transactional Analysis approach
(TA). So, in this article firstly, the contract concept has been evaluated with respect to
basic assumptions of TA, and then respectively, the necessity of making contracts, issues
to be considered in order to make an effective contract, the importance of the principle of
objectivity, the types of contracts which block the changing have been emphasized and in
the end some suggestions about making and keeping contracts have been proposed.
Key words: Psychological counseling, psychotherapy, therapeutic contract,
transactional analysis (TA).

Kaynakça

 • Akkoyun, F. (1998). Transaksiyonel Analiz. Nobel Yayın-Dağıtım, İstanbul.
 • Goulding, M.C.&Goulding, R.L.(1997).Changing Lives Through Redecision Therapy. Grove Press, New York.
 • Lennox, C.E. (Ed.).(1997). Redecision Therapy: A Brief, Action-Oriented Approach. Jason Aronson Inc., London.
 • Moiso, C. (1977). “ The Contract Card”, Current Issues in Transactional Analysis: The First International Transactional Analysis Association European Conference. Brunner/ Mazel, Publishers, NewYork.
 • Stewart, I. (1996).Transactional Analysis Counseling in Action. SagePublications Inc., Great Britain.
 • Stewart, I.&Joines, V. (1999). TA Today: A New Introduction to Transactional Analysis. Lifespace Publishing, Nottingham.
 • Wagner, A. (1991). The Trans-Actional Manager: How to Solve Problems with Transactional Analysis.T.A. Communications, Inc., USA.

PSİKOLOJİK DANIŞMA / TERAPİ SÜRECİNDE KONTRAT

Yıl 2007, Cilt: 26 Sayı: 26, 1 - 9, 20.12.2013

Öz

Literatür incelendiğinde kontrat kavramının, hümanistik felsefenin bir uzantısı olan
Transaksiyonel Analiz (TA) yaklaşımında danışma /terapi sürecinin önemli bir aşaması
olarak ele alınıp incelendiği dikkati çekmektedir. Dolayısıyla bu makalede kontrat kavramı,
TA’nın getirdiği temel fikirler üzerinde durularak değerlendirilmiş, ardından kontrat
yapmanın gerekliliği, kontratın etkili olabilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar,
kontrat yaparken gözlenebilirlik ilkesinin önemi, değişimi engelleyen kontrat türleri,
kontrat yapma ve kontratı koruma süreci ile ilgili öneriler üzerinde durulmuştur.

Kaynakça

 • Akkoyun, F. (1998). Transaksiyonel Analiz. Nobel Yayın-Dağıtım, İstanbul.
 • Goulding, M.C.&Goulding, R.L.(1997).Changing Lives Through Redecision Therapy. Grove Press, New York.
 • Lennox, C.E. (Ed.).(1997). Redecision Therapy: A Brief, Action-Oriented Approach. Jason Aronson Inc., London.
 • Moiso, C. (1977). “ The Contract Card”, Current Issues in Transactional Analysis: The First International Transactional Analysis Association European Conference. Brunner/ Mazel, Publishers, NewYork.
 • Stewart, I. (1996).Transactional Analysis Counseling in Action. SagePublications Inc., Great Britain.
 • Stewart, I.&Joines, V. (1999). TA Today: A New Introduction to Transactional Analysis. Lifespace Publishing, Nottingham.
 • Wagner, A. (1991). The Trans-Actional Manager: How to Solve Problems with Transactional Analysis.T.A. Communications, Inc., USA.
Toplam 7 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Müge Akbağ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007 Cilt: 26 Sayı: 26

Kaynak Göster

APA Akbağ, M. (2013). PSİKOLOJİK DANIŞMA / TERAPİ SÜRECİNDE KONTRAT. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 26(26), 1-9.