BibTex RIS Kaynak Göster

An Experımental Study Testing the Effects of A Curriculum Introducing China As A Country and Culture to 5-6 Years of Children

Yıl 2007, Cilt: 26 Sayı: 26, 155 - 162, 20.12.2013

Öz

The importance of knowing and learning of different countries and their cultures has
been gradually increased because of the conditions requiring peoples’ living together in a
smaller world today. This is especially vital for mutual understanding and coexistence.
Because of this idea this research was planned and done as an example of a curriculum
aiming to educate children from different cultures side by side as a consequence of
multicultural life styles. The study works as an experimental design in which the effects
of a curriculum aiming to introduce Chinese Culture to 5-6 years old Turkish pre school
children was evaluated. As a result of the experimental research the positive effects of the
curriculum which introducing Chinese Culture to Turkish children was statistically found
in the experimental group rather than in the control group. These results are significant
because it indicates that the curriculum gave positive outcomes. Because of this reason
further studies can be done with different ages groups of children and different cultures in
the light of this study.
Key words: Children of 5-6 years old, intercultural learning, China.

Kaynakça

 • Holmes, J. (1978). ‘Sociolinguistic competence in the classroom’ in J.C. Richards (ed.), Understanding Second And Foreign Language Learning, Newbury House.
 • Lynch, J. (1986). Multicultural Education Principless And Practice. London: Routledge.
 • Oktay, A., Gürkan, T., Zembat, R. ve Unutkan, Ö.P. (2003). Ne Yapıyorum? Neden Yapıyorum? Nasıl Yapmalıyım? İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Önder, A. (2003). Okul Öncesi Çocukları İçin Eğitici Drama Uygulamaları. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Önder, A. (2005). Yaşayarak öğrenme için eğitici drama (6. Baskı). İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Önder, A. ve Unutkan, Ö.P. (2007). Öğretmen Yetiştirmede Çok Kültürlü Eğitim Programı Geliştirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azarbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu’nda (12-14 Mayıs 2007) bildiri olarak sunulmuştur, Azarbaycan.
 • Saunders, M. (1982). Multicultural Teaching: A Guide For The Classroom. London: McGraw-Hıll Book Company (UK) Limited
 • Unutkan, Ö.P. (2006). Etkinliklerle Hikayeler. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Unutkan, Ö.P. ve Önder, A. (2006). Çok Kültürlü Eğitime Bir Örnek: Hindistan’ı 5-6 Yaş Çocuklarına Ülke Ve Kültür Olarak Tanıtan Bir Eğitim Programın Etkililiğinin Incelenmesi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi II.Uluslar Arası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu’nda (4-6 Mayıs 2006) bildiri olarak sunulmuştur, Çanakkale.
 • Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society: The development of higher mental processes. Cambridge, MA: Harvard University Pres.
 • Zembat, R. ve Unutkan, Ö.P. (2001). Okul öncesi dönemde çocuğun sosyalleşmesinde ailenin yeri. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.

ÇİN’İ ÜLKE VE KÜLTÜR OLARAK 5-6 YAŞ ÇOCUKLARINA TANITAN EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Yıl 2007, Cilt: 26 Sayı: 26, 155 - 162, 20.12.2013

Öz

Sınırları giderek daralan bir dünyada insan topluluklarının birlikte yaşamalarını
gerektiren koşullar nedeniyle karşılıklı anlayış ve uyumun gerçekleşmesi açısından
farklı ülkelerin, kültürlerin tanınması ve bilinmesinin önemi giderek artmaktadır. Bunun
sağlanabilmesi, farklı kültürlerden gelen insanların birbirlerine karşı anlayış, hoşgörü
ve başkalarının farklılıklarını kabul etme temelinde bir toplumsal yapıyi oluşturmalarını
gerekli kılmaktadır. Bunun ibi bir toplumsal yapıyı oluşturan bireylerin eğitilmesi için
farklı ülkelerin ve kültürlerinin tanıtılması gereklidir. Bu nedenle okul öncesi dönemden
başlayarak çocuklara diğer ülkelerin çeşitli özelliklerinin ve kültürlerinin tanıtıldığı eğitim
programlarının hazırlanması önem kazanmaktadır. Bu görüşlerden hareketle, araştırmada
Çin’in ülke ve kültür olarak çeşitli nitelikleri ile ele alınıp incelendiği bir kültürler
arası öğrenme programının etkililiği deneysel bir çalışma ile test edilmiştir. Çalışmada
aynı anaokulunun birbirine paralel iki ayrı sınıfına devam eden, 5-6 yaş çocuklarından
oluşan 15 er kişilik bir deney ve bir de kontrol grubundan, deney grubuna, hazırlanan
program uygulanmıştır. Bulgular hem öğretmenlerin hem de çocukların kendilerini
değerlendirmelerine göre, deney grubu lehine farklılık olduğunu ortaya koymuştur.

Kaynakça

 • Holmes, J. (1978). ‘Sociolinguistic competence in the classroom’ in J.C. Richards (ed.), Understanding Second And Foreign Language Learning, Newbury House.
 • Lynch, J. (1986). Multicultural Education Principless And Practice. London: Routledge.
 • Oktay, A., Gürkan, T., Zembat, R. ve Unutkan, Ö.P. (2003). Ne Yapıyorum? Neden Yapıyorum? Nasıl Yapmalıyım? İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Önder, A. (2003). Okul Öncesi Çocukları İçin Eğitici Drama Uygulamaları. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Önder, A. (2005). Yaşayarak öğrenme için eğitici drama (6. Baskı). İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Önder, A. ve Unutkan, Ö.P. (2007). Öğretmen Yetiştirmede Çok Kültürlü Eğitim Programı Geliştirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azarbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu’nda (12-14 Mayıs 2007) bildiri olarak sunulmuştur, Azarbaycan.
 • Saunders, M. (1982). Multicultural Teaching: A Guide For The Classroom. London: McGraw-Hıll Book Company (UK) Limited
 • Unutkan, Ö.P. (2006). Etkinliklerle Hikayeler. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Unutkan, Ö.P. ve Önder, A. (2006). Çok Kültürlü Eğitime Bir Örnek: Hindistan’ı 5-6 Yaş Çocuklarına Ülke Ve Kültür Olarak Tanıtan Bir Eğitim Programın Etkililiğinin Incelenmesi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi II.Uluslar Arası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu’nda (4-6 Mayıs 2006) bildiri olarak sunulmuştur, Çanakkale.
 • Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society: The development of higher mental processes. Cambridge, MA: Harvard University Pres.
 • Zembat, R. ve Unutkan, Ö.P. (2001). Okul öncesi dönemde çocuğun sosyalleşmesinde ailenin yeri. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özgül Unutkan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007 Cilt: 26 Sayı: 26

Kaynak Göster

APA Unutkan, Ö. (2013). ÇİN’İ ÜLKE VE KÜLTÜR OLARAK 5-6 YAŞ ÇOCUKLARINA TANITAN EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 26(26), 155-162.