BibTex RIS Kaynak Göster

Organizational Health in The Schools

Yıl 2006, Cilt: 24 Sayı: 24, 27 - 40, 30.10.2013

Öz

Supervisors have a lot of job duties’ that fact is undisputed. However, unless
supervisors begin to look at the big picture –the organizational health of their
organization- the rest may cease to matter. Organizational health o novel concept to
organizational literature includes not only a company’s ability to function effectively, but
also its ability to grow and develop. For decades, supervisors have discussed corporate
culture, organizational stress, organizational commitment, ethics and employee morale.
New a unique concept that of organizational health encompasses all of these ideas and
allows a better look at the “big picture. The main organization of the educational system is
school. In order to improve the school’s functions and process it is necessary to control
and check the schools’ organizational health. In order to evaluate the health, teachers’ and other employees’ perception of the organizational health must be known. The purpose of

this study is to define the teachers’ perceptions of the level of organizational health in the
schools.
Key words: Organization, organizational health, school administration

Kaynakça

  • Miller, C. (Novenber, 1983). The relationship of elementary principals’ sex role identifications to the organizational helath of scholls. Dissertation Abstracts International. 45(5), 1259-1260-A.
  • Neugebauer, R. (April, 1990). Do you have a healthy organization, Child Care Information Exchange, 72, 38-41.

OKULLARDA ÖRGÜT SAĞLIĞI

Yıl 2006, Cilt: 24 Sayı: 24, 27 - 40, 30.10.2013

Öz

Yöneticilerin uğrașmak zorunda oldukları birçok konu vardır. Ancak yönetici
büyük resmi görmeye bașlamadıkça yani örgütün sağlığını izlemedikçe diğer yaptıklarının
bir önemi kalmayacaktır. Örgüt sağlığı örgüt ile ilgili literatüre yeni girmiș bir kavramdır.
Örgüt sağlığı hem örgütin verimliliğine hem de örgütün büyümesine ve gelișmesine ișaret
eder. Son yıllarda yöneticiler, örgüt kültürünü, ișyeri stresini, örgütsel bağlılığı, ahlakî
değerlere bağlılığı ve çalıșanların morallerini tartıșmaktadırlar. Șimdi tüm bunları içeren
ve “büyük resmi” daha iyi görmemizi sağlayan yeni bir kavrama sahibiz: örgüt sağlığı.
Eğitim sisteminin temel örgütü okuldur. Okulun ișleyișinin veriminin artırılması ve
gelișmenin sürdürülmesi için sağlıklı bir yapıya kavușturulması gerekmektedir. Sağlığı
ölçmenin yolu ise okulda çalıșanların özellikle de öğretmenlerin örgütü algılama
düzeylerinin tespit edilmesidir.
Bu araștırmada, öğretmenlerin okuldaki örgüt sağlığı düzeyini algılamaları tespit
edilmeye çalıșılmıștır.

Kaynakça

  • Miller, C. (Novenber, 1983). The relationship of elementary principals’ sex role identifications to the organizational helath of scholls. Dissertation Abstracts International. 45(5), 1259-1260-A.
  • Neugebauer, R. (April, 1990). Do you have a healthy organization, Child Care Information Exchange, 72, 38-41.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Münevver Çetin Bu kişi benim

İ. Hakan Karataş Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006 Cilt: 24 Sayı: 24

Kaynak Göster

APA Çetin, M., & Karataş, İ. H. (2013). OKULLARDA ÖRGÜT SAĞLIĞI. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 24(24), 27-40.