BibTex RIS Kaynak Göster

Educational drama

Yıl 2006, Cilt: 24 Sayı: 24, 133 - 143, 30.10.2013

Öz

This article is about the significance of role playing as a fundamental technique of
educational drama in human life and education. The dimentions of role playing according
to Bronfenbrenner’s definition of role were examined theoretically and the key points for
effective usage of role playing in educational drama were discussed.
Key words: Educational drama, social roles and their functions, technique of role playing

Kaynakça

  • Piaget, J. ( 1962). Play, Dreams and Imitation in Childhood. London: Routledge and Paul.
  • Woolland, B. (1993). The Teaching of Drama in the Primary School. Essex: Longman.

EĞİTİCİ DRAMADA ROL OYNAMANIN EĞİTİM AÇISINDAN ÖNEMİ

Yıl 2006, Cilt: 24 Sayı: 24, 133 - 143, 30.10.2013

Öz

Bu yazıda, eğitici drama yönteminin temel bir tekniği olan rol oynamanın, insan yașamındaki ve eğitimdeki yeri ve önemi betimsel olarak incelenmeye çalıșılmıștır. İnceleme, özelikle Bronfenbrenner’ın rol tanımındaki boyutlar temelinde ele alınmıș ve rol oynamadan beklenen yararların elde edilebilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde de durulmuștur.

Kaynakça

  • Piaget, J. ( 1962). Play, Dreams and Imitation in Childhood. London: Routledge and Paul.
  • Woolland, B. (1993). The Teaching of Drama in the Primary School. Essex: Longman.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Alev Önder Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006 Cilt: 24 Sayı: 24

Kaynak Göster

APA Önder, A. (2013). EĞİTİCİ DRAMADA ROL OYNAMANIN EĞİTİM AÇISINDAN ÖNEMİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 24(24), 133-143.