BibTex RIS Kaynak Göster

Pre-Service Turkish Language and Literature Teachers Evaluations Related to Their Content Knowledge and Lessons of Field Education

Yıl 2006, Cilt: 24 Sayı: 24, 145 - 161, 30.10.2013

Öz

In this study, it is aimed at finding out whether the candidates of Turkish
Language and Literature Teachers are educated in their university instruction upon the
courses which they will teach in high schools, how far they see themselves sufficient in
their fields and their suggestions about B.A courses. With regard to this aim, teacher
candidates are given a questionnaire consisting questions about the high school they

graduated, which lessons they took in their 3.5 years university instruction that they will
teach in high school, how far they see themselves sufficient upon those mentioned
lessons, the lessons seen as the most useful and the most useless among the ones they will
teach and the lessons they will suggest. The frequency and percentage of the
questionnaires are obtained with the help of Microsoft Excel 2003. The data obtained is
interpreted together with scanning the related studies and suggestions are proposed.
According to the results of the study, it is brought to light that the teacher candidates have
never been taught on the lessons the techniques of fast reading, body language, and the art
of writing; and very few of them have been taught on the lessons which are crucial from
the methodological point of view such as diction, computer, and drama. In the light of
these findings, some suggestions are presented for the Programs of Turkish Language and
Literature Teaching.
Key words: Candidate of Turkish Language and Literature Teacher, high school  curriculum, B.A program, knowledge of field, proficiency.

Kaynakça

  • Talim Terbiye Kurulu Bașkanlığı, http://ttkb.meb.gov.tr/duyurular/119.htm adresinden 28.12. 2005 tarihinde ulașılmıștır.
  • Tümtürk Yılmaz T. (2000). Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Drama Yöntemi ile Diksiyon Becerileri Kazandırmaya İlișkin Bir Model Önerisi Yaklașımı, Yayımlanmamıș doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALAN BİLGİLERİNE VE ALAN EĞİTİMİ DERSLERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ

Yıl 2006, Cilt: 24 Sayı: 24, 145 - 161, 30.10.2013

Öz

Yapılan bu çalıșmada Türk dili ve edebiyatı öğretmeni adaylarının lisede
okutacakları dersleri üniversite eğitiminde görüp görmedikleri, alanda kendilerini ne
derece yeterli buldukları ve lisans dersleri ile ilgili önerilerinin tespiti amaçlanmıștır. Bu
amaç doğrultusunda öğretmen adaylarına, mezun oldukları lise, 3,5 yıllık eğitimleri
sırasında lisede okutacakları derslerden hangilerini gördükleri, bu dersler konusunda
kendilerini ne kadar yeterli buldukları, lisede okutacakları dersler açısından en yararlı ve
yararsız görülen dersler ve tavsiye edecekleri dersler ile ilgili soruları içeren bir anket
verilmiștir. Anketlerin frekans ve yüzdeleri Microsoft Excel 2003’ten yararlanılarak
bulunmuștur. Elde edilen veriler, ilgili çalıșmalar da taranarak yorumlanmıș ve öneriler
getirilmiștir. Çalıșmanın sonucuna göre öğretmen adaylarının, hızlı okuma teknikleri,
vücut dili, yazı sanatı gibi bazı dersleri hiç görmedikleri; diksiyon, bilgisayar, drama gibi
mesleki açıdan çok önemli olan dersleri de görenlerin sayısının az olduğu görülmüștür.
Bu bulgular ıșığında Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği programları için bazı öneriler
sunulmuștur.

Kaynakça

  • Talim Terbiye Kurulu Bașkanlığı, http://ttkb.meb.gov.tr/duyurular/119.htm adresinden 28.12. 2005 tarihinde ulașılmıștır.
  • Tümtürk Yılmaz T. (2000). Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Drama Yöntemi ile Diksiyon Becerileri Kazandırmaya İlișkin Bir Model Önerisi Yaklașımı, Yayımlanmamıș doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cemal Saraç Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006 Cilt: 24 Sayı: 24

Kaynak Göster

APA Saraç, C. (2013). TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALAN BİLGİLERİNE VE ALAN EĞİTİMİ DERSLERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 24(24), 145-161.