Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE HANEHALKI TASARRUF DAVRANIŞLARININ BELİRLEYİCİLERİ

Yıl 2019, Cilt 11, Sayı 21, 163 - 184, 31.07.2019
https://doi.org/10.14784/marufacd.623391

Öz

Hanehalkı tasarrufları bir ülke ekonomisi için hem yatırım finansman kaynağı hem de makroekonomik istikrarın sağlanmasında önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle hanehalkı tasarruf birikimindeki artış önem arz etmekte, bireylerin tasarruf eğilimini etkileyen faktörlerin tespiti ise bu çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Bu çerçevede çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu, Kalkınma Bakanlığı ve Dünya Bankası’ndan elde edilen veriler ile Türkiye’de hanehalkı tasarruf davranışlarının belirleyicileri (1996-2017) incelenmiştir. Kişi başı GSYH, enflasyon oranı, para arzı ve genç bağımlılık oranı modelde yer alan değişkenlerdir. Çalışmanın ekonometrik analiz kısmında ise En Küçük Kareler(EKK) yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda kişi başına düşen GSYH ve enflasyon oranlarının tasarruf oranları üzerine anlamlı ve olumlu, para arzı ve genç bağımlılık oranlarının ise tasarruf oranları üzerine anlamlı ve olumsuz etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bulgular incelendiğinde değişkenlerin tamamının tasarruf oranları üzerine ilişkisi, literatürde yer alan çalışmalarla benzerlik göstermektedir. 

Kaynakça

  • ACKLEY, Gardner. (1957). “Liquidity Preference and Loanable Funds Theories of Interest:Comment”. The American Economic Review, 47(5), 662-673. ADELAKUN, O., Johnson. (2015). "An Investigation of the Determinants of Savings and Investment in Nigeria". International Economics and Business, 1(2), 1-16. ADEWUYİ, Adeolu O., BANKOLE, Abiodun S. ve ARAWOMO, Damilola F. (2007). "What Determines Saving in the Economic Community of West African State (ECOWAS)?". Journal of Monetary and Economic Integration, 10(2), 71-72. ALİMİ, R. Santos. (2013). " Keynes' Absolute Income Hypothesis and Kuznets Paradox". Munich Personal RePEc Archive. 1-16 BHANDARI, Rabindra, DHAKAL, Dharmendra, PRADHAN, Gyan ve UPADHYAYA, Kamal. (2007). “Determinants of Private Saving in South Asia”. South Asia Economic Journal, 8(2), 205-217. CORBO, Vittorio ve SCHMİDT- HEBBEL, Klaus. (1991). "Public Policies and Saving in Developing Countries". The World Bank Policy, Research and External Affairs Working Papers, 1-25. CRANEY, Trevor A. ve SURLES, James G. (2007). “Model-Dependent Variance Inflation Factor Cutoff Values”. Quality Engineering, 14(3), 391-403. DAYAL-GULATİ, Anuradha. ve THİMANN, Christian. (1997). Saving in Southeast Asia and Latin America Compared: Searching for Policy Lessons. IMF Working Paper No.97/110. DOUGLAS, M. ve ISHERWOOD, B. (1999). Tüketimin Antropolojisi. (E. A. AYTEKİN, Çev.) Ankara: Dost Kitapevi Yayınları. DYNAN, Karen E., SKİNNER, Jonathan ve ZEL, Stephen P. (2004). “Do The Rich Save More?”, Journal of Political Economy, 112(2), 397-444. EDWARDS, Sebastian. (1996). "Why are Saving Rates So Different Across Countries?: An International Comparative Analysis". Journal of Development Economics, 51, 5-44. FİNLAY, Richard. ve PRİCE, Fiona. (2014). Household Saving in Australia. Research Discussion Paper. GERSOVİTZ, Mark. (1988). “ Saving and Development”. Handbook of Development Economics, 1, 381-424. GIORGIONI, Gianluigi ve HOLDEN, Ken. (2003). “Does the Ricardian Equivalence Proposition Hold in Less Developed Countries?”. International Review of Applied Economics, 17(2), 209-221. GRİGOLİ, Frencesco, HERMAN, Alexander ve SCHMİDT-HEBBEL, Klaus. (2016). The İmpact of Terms of Trade and Macroeconomic Regimes on Private Saving. Economic Letters. GRİGOLİ, Francesco, HERMAN, Alexander ve SCHMİDT-HEBBEL, Klaus. (2014). The World Saving. IMF Working Paper. GUTİERREZ, Mario A. (2007). Saving in Latin America After the Mid 1990s. Determinants, Constraints and Policies. CEPAL - SERIE Macroeconomía Del Desarrollo. GÜRİŞ, Selahattin ve ÇAĞLAYAN, Ebru. (2013). Ekonometri: Temel Kavramlar. İstanbul: DER Yayınları. HAMBERG, D. (1955). "Investment and Saving in a Growing Economy". The Review of Economics and Statistics, 37(2), 196-201. HUO, Zhen, ve RİOS-RULL, José-Víctor. (2013). Paradox of Thrift Recessions, NBER Working Paper Series Paper No. 19443. ISMAİL, Aisha. ve RASHİDS, Kashif. (2013). "Determinants of Household Saving: Cointegrated Evidence from Pakistan (1975–2011)". Economic Modelling, 32(c), 524-531. K., Otiwu, P.A., Okere ve L.N., Uzowuru. (2018). "Determinants of Private Domestic Savings in Nigeria (1981- 2015)". International Journal for Innovation Education and Research, 6(2), 21-40. KEYNES, John Maynard. (1964). The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan and Co. Ltd. KOSTAKİS, Ioannis. (2015). The Determinants of Households’ Savings During Recession: Evidence from Greece. The Greek Politics Specialist Group. LOAYZA, Norman, Klaus SCHMİDT-HEBBEL ve Luis SERVEN. “What Derives Private Saving Across The World?”, The Review of Economics and Statistics, 82(2), 2000, 165-181. MALTHUS, Thomas R. (1827). Definitions in Political Economy. London: John Murray. MASSON, Paul R, BAYOUMI, Tamim ve SAMIEI, Hossein. (1998). "International Evidence On The Determinants Of Private Saving". The World Bank Economic Review, 12(3), 483-501. MODİGLİANİ, Frango. (1966). “The Life Cycle Hypothesis Of Saving, The Demand For Wealth And The Supply Of Capital”, Social Research, 33(2), 160-217. PARK, Donghyun ve SHİN, Kwanho. (2009). Saving, Investment, and Current Account Surplus in Developing Asia. ADB Economics Working Paper Series No 158. RICCIUTI, Roberto. (2003). “Assessing Ricardian Equivalence”. Journal of Economic Survey, 17(1), 2003, 55-78. SALOTTİ, S. (2010). "Global Imbalances and Household Savings: The Role of Wealth". The Social Science Journal, 47(1), 21-44. SAMUELSON, Paul. (1980). İktisat. (D. DEMİRGİL, Çev.) İstanbul: Menteş Kitapevi. SAY, Jean-Baptiste. (1971). A Treatise on Political Economy. New York: Augustus M. Kelley Publishers. SERRES Alain ve PELGRİN Florian. (2003). “The Decline In Private Saving Rates In The 1990s In Oecd Countries: How Much Can Be Explained By Non-Wealth Determinants?”. OECD Economic Studies No36, 118-152. SMİTH, Adam. (1997). Ulusların Zenginliği. (A. YUNUS, & M. BAKIRCI, Çev.) İstanbul: Alan Yayıncılık. TONY, Malunond A. (2007). Determinants of Domestic Saving Performance in Egypt An Empirical Study. World Bank, African Develop ant locks:ors, 17-42.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kemal AKA>


Erişah ARICAN> (Sorumlu Yazar)

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2019
Başvuru Tarihi 15 Kasım 2018
Kabul Tarihi 21 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 11, Sayı 21

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { marufacd623391, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, eissn = {2529-0029}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {11}, number = {21}, pages = {163 - 184}, doi = {10.14784/marufacd.623391}, title = {TÜRKİYE’DE HANEHALKI TASARRUF DAVRANIŞLARININ BELİRLEYİCİLERİ}, key = {cite}, author = {Aka, Kemal and Arıcan, Erişah} }
APA Aka, K. & Arıcan, E. (2019). TÜRKİYE’DE HANEHALKI TASARRUF DAVRANIŞLARININ BELİRLEYİCİLERİ . Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi , 11 (21) , 163-184 . DOI: 10.14784/marufacd.623391
MLA Aka, K. , Arıcan, E. "TÜRKİYE’DE HANEHALKI TASARRUF DAVRANIŞLARININ BELİRLEYİCİLERİ" . Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 11 (2019 ): 163-184 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/48758/623391>
Chicago Aka, K. , Arıcan, E. "TÜRKİYE’DE HANEHALKI TASARRUF DAVRANIŞLARININ BELİRLEYİCİLERİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 11 (2019 ): 163-184
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE HANEHALKI TASARRUF DAVRANIŞLARININ BELİRLEYİCİLERİ AU - KemalAka, ErişahArıcan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.14784/marufacd.623391 DO - 10.14784/marufacd.623391 T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 184 VL - 11 IS - 21 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - doi: 10.14784/marufacd.623391 UR - https://doi.org/10.14784/marufacd.623391 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi TÜRKİYE’DE HANEHALKI TASARRUF DAVRANIŞLARININ BELİRLEYİCİLERİ %A Kemal Aka , Erişah Arıcan %T TÜRKİYE’DE HANEHALKI TASARRUF DAVRANIŞLARININ BELİRLEYİCİLERİ %D 2019 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 11 %N 21 %R doi: 10.14784/marufacd.623391 %U 10.14784/marufacd.623391
ISNAD Aka, Kemal , Arıcan, Erişah . "TÜRKİYE’DE HANEHALKI TASARRUF DAVRANIŞLARININ BELİRLEYİCİLERİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 11 / 21 (Temmuz 2019): 163-184 . https://doi.org/10.14784/marufacd.623391
AMA Aka K. , Arıcan E. TÜRKİYE’DE HANEHALKI TASARRUF DAVRANIŞLARININ BELİRLEYİCİLERİ. JFRS. 2019; 11(21): 163-184.
Vancouver Aka K. , Arıcan E. TÜRKİYE’DE HANEHALKI TASARRUF DAVRANIŞLARININ BELİRLEYİCİLERİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2019; 11(21): 163-184.
IEEE K. Aka ve E. Arıcan , "TÜRKİYE’DE HANEHALKI TASARRUF DAVRANIŞLARININ BELİRLEYİCİLERİ", Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, c. 11, sayı. 21, ss. 163-184, Tem. 2019, doi:10.14784/marufacd.623391