ISSN: 1309-1123
e-ISSN: 2529-0029
Başlangıç: 2009
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Marmara Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Marmara Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu, yılda en az iki kez olmak üzere "Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi - FAÇD (Journal of Financial Researches and Studies - JFRS)" adlı uluslararası hakemli bir dergi yayımlamaktadır.

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin amacı, özellikle finansal ekonomi, finans, uluslararası finans, bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları ve aktüerya gibi alanlarda ortak bir akademik zemin oluşturmayı, bunlar ve benzeri konularda genç akademisyenlere yayın yapma olanağı sunmaktır.


• TR Dizin 2020 kriterleri gereği dergimizde Etik İlkeler ve Yayın Politikası uygulanmaktadır. Makalelerde yayımlanacak çalışmalar için Etik Kurul İzni (insandan anket, mülakat, odak grup çalışması, deney vb. yollarla veri toplanılan makaleler) gerekmektedir. Konu hakkında sağ panelin ilgili başlığını tıklayınız.

• Makaleler, dergimizin yazım kurallarına uygun olmalıdır. Aksi takdirde makaleler dergimize kabul edilmeyecektir.
• Makaleler, yayın için kabul aldıkları tarihten sonra yayınlanacak ilk sayı için sıraya alınır.
• İntihal raporu ve (varsa) Etik Kurul Onayı yazar tarafından makale gönderimi esnasında eklenecektir.
• Dergimiz, TR-DİZİN, EBSCO-HOST, ULRICH Global Serials Directory ve ASOS Index tarafından taranmaktadır.


Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 6 Aralık 2021 Bitiş: 15 Mayıs 2022

2022 - Cilt: 14 Sayı: 26

Araştırma Makalesi

9. ENTELEKTÜEL SERMAYENİN HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİSİ

Araştırma Makalesi

10. YOKSULLUK ALGI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Araştırma Makalesi

11. KREDİ ŞOKLARININ BAYESYEN VAR YÖNTEMİ İLE AYRIŞTIRILMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ