Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-1123 | e-ISSN 2529-0029 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |


Marmara Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu, yılda en az iki kez olmak üzere "Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi - FAÇD (Journal of Financial Researches and Studies - JFRS)" adlı uluslararası hakemli bir dergi yayımlamaktadır.

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin amacı, özellikle finansal ekonomi, finans, uluslararası finans, bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları ve aktüerya gibi alanlarda ortak bir akademik zemin oluşturmayı, bunlar ve benzeri konularda genç akademisyenlere yayın yapma olanağı sunmaktır.

Dergimiz, TR-DİZİN, EBSCO-HOST, ULRICH Global Serials Directory ve ASOS Index tarafından taranmaktadır.

Dergimiz, başvuru ve hakem sürecini jfrs@marmara.edu.tr e-posta adresinden yürütmektedir.

Temmuz 2020 sayısı için makale son gönderim tarihi : 15 Mayıs 2020'dir.

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

ISSN 1309-1123 | e-ISSN 2529-0029 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi


Marmara Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu, yılda en az iki kez olmak üzere "Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi - FAÇD (Journal of Financial Researches and Studies - JFRS)" adlı uluslararası hakemli bir dergi yayımlamaktadır.

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin amacı, özellikle finansal ekonomi, finans, uluslararası finans, bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları ve aktüerya gibi alanlarda ortak bir akademik zemin oluşturmayı, bunlar ve benzeri konularda genç akademisyenlere yayın yapma olanağı sunmaktır.

Dergimiz, TR-DİZİN, EBSCO-HOST, ULRICH Global Serials Directory ve ASOS Index tarafından taranmaktadır.

Dergimiz, başvuru ve hakem sürecini jfrs@marmara.edu.tr e-posta adresinden yürütmektedir.

Temmuz 2020 sayısı için makale son gönderim tarihi : 15 Mayıs 2020'dir.

Cilt 12 - Sayı 22 - 1 Oca 2020
 1. TÜRKİYE KONUT PİYASASINDA BALON OLUŞUMLARI: BÖLGESEL İNCELEME
  Sayfalar 1 - 14
  Vasıf ABİOĞLU
 2. TÜRKİYE’DE KAMU BORCU VE BÜTÇE AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
  Sayfalar 15 - 30
  Umut AKDUĞAN , Seyhun DOĞAN
 3. TÜRKİYE’DEKİ KATILIM BANKACILIĞI SEKTÖRÜNDE SERMAYE YETERLİLİĞİ ORANI İLE KÂRLILIK, AKTİF KALİTESİ VE LİKİDİTE İLİŞKİSİ
  Sayfalar 31 - 49
  Ahmet ALBAYRAK , Mehmet EREN
 4. BİRLEŞME VE SATIN ALMALARIN ALICI ŞİRKET ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 50 - 62
  Hakan ALTIN
 5. İSLAMİ ESASLARA UYGUN KRİPTO PARA ÖNERİSİ: İSLAMİ COİN (ISCOIN)
  Sayfalar 63 - 89
  Abdurrahman ÇETİN
 6. NAKLİYAT FİRMALARININ MUHASEBE VE FİNANSMAN SORUNLARI: IĞDIR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 90 - 115
  Duygu ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ , Leyla AKGÜN
 7. MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN BORSA ENDEKSLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE VE ABD KARŞILAŞTIRMASI
  Sayfalar 116 - 151
  Turan KOCABIYIK , Aram Shaban FATTAH
 8. EN YÜKSEK PİYASA DEĞERİNE SAHİP ÜÇ KRİPTO PARANIN VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ
  Sayfalar 152 - 168
  İhsan Erdem KAYRAL
 9. THE ROLE OF COGNITIVE SKILLS ACCUMULATION ON EDUCATIONAL QUALITY AND ECONOMIC GROWTH
  Sayfalar 169 - 179
  Hüseyin Atakan KESKİN , Mehmet Levent YILMAZ
 10. BİST ULAŞTIRMA ENDEKSİ İLE DOLAR ENDEKSİ VE PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ
  Sayfalar 180 - 189
  Kasım KİRACI
 11. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE OTOMATİK KATILIM: TÜRKİYE İÇİN BİR UYGULAMA
  Sayfalar 190 - 212
  Hasan MERAL , Erişah ARICAN
 12. SOSYAL SERMAYE OLGUSU OLARAK ELE ALINAN UFM’LERİN İKTİSADİ KALKINMAYA VE REFAHA OLAN ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA
  Sayfalar 213 - 227
  Mustafa ÖZTÜRK , F. Bahar ŞANLI GÜLBAHAR
 13. FED’İN UYGULADIĞI GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI UYGULAMALARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE VARLIK PİYASALARINA ETKİSİ
  Sayfalar 228 - 248
  Alpaslan SEREL , Musa BAYIR
 14. THE EXCHANGE RATE EFFECT ON HOUSING PRICE INDEX AND REIT INDEX RETURN RATES
  Sayfalar 249 - 266
  Levent SUMER , Beliz ÖZORHON
 15. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, YEŞİL FİNANS VE İLK TÜRK YEŞİL TAHVİL İHRACI
  Sayfalar 267 - 283
  Neslihan TURGUTTOPBAŞ
 16. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN MALİ DURUMUNUN ÇOK DEĞİŞKENLİ DİSKRİMİNANT ANALİZ YÖNTEMİYLE İYİ YA DA KÖTÜ OLARAK SINIFLANDIRILMASI
  Sayfalar 284 - 296
  Muharrem UMUT
 17. TFRS 9 UYGULAMASININ SEÇİLMİŞ BANKALAR BAZINDA KREDİ SINIFLANDIRMASI VE KARŞILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 297 - 314
  Vuslat US
 18. YURTİÇİ TASARRUF-YATIRIM DENGESİNİN CARİ İŞLEMLER DENGESİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
  Sayfalar 315 - 343
  Hüseyin USLU
 19. KREDİ PORTFÖYLERİNDE SEKTÖREL YOĞUNLAŞMA VE RİSK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 344 - 358
  Devrim YALÇIN , K.batu TUNAY
Dizinler