Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

BİREYSEL MÜŞTERİLERİN BANKA HİZMET KANALI TERCİH FAKTÖRLERİ

Yıl 2023, Cilt: 15 Sayı: 28, 15 - 41, 03.10.2023
https://doi.org/10.14784/marufacd.1252311

Öz

Bugün gelinen nokta itibariyle banka kuruluşlarının hizmetlerini müşterilerine ulaştırabilmek için kullandığı
hizmet kanallarının çeşitliliği, bankacılık uygulamalarının başladığı ilk zamanlardan bugüne kadar geçen
süre içerisinde ve özellikle 21. yüzyılın bu ilk çeyreğinde teknolojinin gelişmesiyle sağlanan yeni imkânlar sayesinde,
daha önce hiç olmadığı kadar artmıştır. Özellikle son yıllarda dijital teknoloji uygulamalarının insanların
hayatında daha fazla yer almaya başlaması, hizmetlerini müşterilerine ulaştırmak ve sunmak için bankaları dijital
teknoloji kanallarının imkânlarını olabildiğince kullanmaya yöneltmiştir.
Bu çalışmanın amacı, bireysel müşterilerinin dijital hizmet kanalı tercih faktörlerinin neler olduğunu ölçümlemeye
yönelik, günümüz bankacılık alanındaki dijital gelişmelerine uygun bir ölçek geliştirilmesi amacıyla
Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Türkiye genelinde yapılan ankete
bireysel banka müşterisi olan 1.163 katılımcı iştirak etmiştir. Katılımcılara dijital hizmet kanalı tercihlerini
öğrenmeye yönelik 14 soru ifadesi yöneltilmiştir. Elde edilen veriler ile SPSS 26 programında AFA, AMOS 24
programında ise DFA analizi yapılmıştır.
Her iki analiz sonucunda geliştirilen ölçeğin uygun olduğu ve bireysel müşterilerin banka hizmet kanalı tercihleri
üzerinde etkili olan faktörlerin “Teknolojik ve Kullanışlı, Yenilikçi ve Pratik, Güvenli ve Sağlam” faktörleri
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Yıl 2023, Cilt: 15 Sayı: 28, 15 - 41, 03.10.2023
https://doi.org/10.14784/marufacd.1252311

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdullah İNCİRKUŞ
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Nur Ündey KALPAKLIOĞLU Bu kişi benim
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 2 Ekim 2023
Yayımlanma Tarihi 3 Ekim 2023
Gönderilme Tarihi 5 Mayıs 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 15 Sayı: 28

Kaynak Göster

APA
İNCİRKUŞ, A., & KALPAKLIOĞLU, N. Ü. (2023). BİREYSEL MÜŞTERİLERİN BANKA HİZMET KANALI TERCİH FAKTÖRLERİ. Finansal Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi, 15(28), 15-41. https://doi.org/10.14784/marufacd.1252311