Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ RİSK YÖNETİMİ VE BİR TAHMİN MODELİ ÖRNEĞİ

Yıl 2023, Cilt: 15 Sayı: 28, 1 - 14, 03.10.2023
https://doi.org/10.14784/marufacd.1252307

Öz

Ekonomik hayatın en önemli aktörlerinden olan firmalar için finansman kaynaklarının etkin şekilde yönetilmesi
önem arz etmektedir. Finansman yapılarının niteliği bu yönetimin başarısına etki ederken, firmalar içsel
ya da dışsal bazı nedenlerle sıklıkla finansman açıklarıyla karşılaşabilmektedirler. Firmaların finansman sağlayıcılarının
başında gelen bankalar ise, ekonomik faaliyetlerin yürütülmesi için üstlendikleri bu görev doğrultusunda
ülke ekonomilerinin büyüme ve kalkınmasında aktif rol oynamaktadırlar. Ancak bankaların üstlendikleri
bu görevle aynı doğrultuda maruz kaldıkları riskler de artmakta ve performanslarını korumaları için başarılı
bir risk yönetimi de zorunlu hale gelmektedir. Bankaların yönetmek zorunda oldukları riskleri çeşitlendirmek
mümkünken, bu risklerin en temel olanı ana ürünleri olan kredinin geri ödenmemesinden kaynaklanan risktir.
Banka portföyleri içinde firma kredilerinin önemli bir paya sahip olduğu dikkate alındığında, firma performanslarının
değerlendirilmesi bankaların alacakları önlemlerin başında gelmektedir. Bu çerçevede, çalışmanın
amacı; bankaların kredi riski konusunda genel bir çerçeve oluşturmak ve bu konuda geliştirilen risk tahmin modellerine
bir örnek sunmaktır. Çalışmada 2011-2018 yıllarını kapsayan bir örneklem kullanılırken, imalat sanayi
sektöründe yer alan firmaların performansları üzerinden kredi risk modeli geliştirilmeye çalışılmıştır. Elde
edilen sonuçlar; faaliyet kar marjı, duran varlıkların aktif içindeki payı, ticari borçların pasif içindeki payı ve net
satışlara göre mali borç düzeyini gösteren oranların imalat sanayi firmalarının performans değerlendirmesinde
etkili olduğunu göstermektedir.

Yıl 2023, Cilt: 15 Sayı: 28, 1 - 14, 03.10.2023
https://doi.org/10.14784/marufacd.1252307

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selim DUMAN Bu kişi benim
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Sibel YILMAZ TÜRKMEN Bu kişi benim
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 2 Ekim 2023
Yayımlanma Tarihi 3 Ekim 2023
Gönderilme Tarihi 2 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 15 Sayı: 28

Kaynak Göster

APA
DUMAN, S., & YILMAZ TÜRKMEN, S. (2023). BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ RİSK YÖNETİMİ VE BİR TAHMİN MODELİ ÖRNEĞİ. Finansal Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi, 15(28), 1-14. https://doi.org/10.14784/marufacd.1252307