Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

DAVRANIŞSAL FİNANS EĞİLİMLERİ İLE KİTLE FONLAMA YATIRIM KARARLARI VE TEKRAR YATIRIM YAPMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: AMPİRİK BİR UYGULAMA

Yıl 2023, Cilt: 15 Sayı: 28, 86 - 106, 03.10.2023
https://doi.org/10.14784/marufacd.1252333

Öz

Davranışsal finansın son otuz yıldaki yükselişi finans ve ekonomi çevrelerinde hissedilmiş ve eldeki belirli
uygulamalar ile araştırmacıların insan davranışlarının rasyonel veya irrasyonel yönlerinin sonuçlarını değerlendirilmiştir.
Bununla birlikte de, bireys 1el piyasa katılımcılarının psikolojik durumu ve bu durumun likit piyasalardaki
fiyatları nasıl belirlediği hakkında teoriler ortaya çıkmıştır. Finans alanının modern anlayışı, psikolojik
olduğu kadar rasyonel yaklaşımlara da dayanmayı gerektirir. Çalışmada davranışsal finans eğilimleri ile kitle
fonlama yatırım kararları ve tekrar yatırım yapma niyeti arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu
kapsamda anket yöntemi ile elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 24.00 programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Analiz sonuçlarına göre; Davranışsal finans eğilimleri ile kitle fonlama yatırım kararları arasında anlamlı bir
ilişki vardır. Ayrıca kitle fonlama platformların 2a üyelik süresine göre tekrar yatırım yapma niyet puanları arasında
anlamlı bir farklılık vardır.

Yıl 2023, Cilt: 15 Sayı: 28, 86 - 106, 03.10.2023
https://doi.org/10.14784/marufacd.1252333

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhammed Ali TİRYAKİOĞLU
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Ayben KOY Bu kişi benim
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 2 Ekim 2023
Yayımlanma Tarihi 3 Ekim 2023
Gönderilme Tarihi 22 Eylül 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 15 Sayı: 28

Kaynak Göster

APA
TİRYAKİOĞLU, M. A., & KOY, A. (2023). DAVRANIŞSAL FİNANS EĞİLİMLERİ İLE KİTLE FONLAMA YATIRIM KARARLARI VE TEKRAR YATIRIM YAPMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: AMPİRİK BİR UYGULAMA. Finansal Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi, 15(28), 86-106. https://doi.org/10.14784/marufacd.1252333