Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE FAİZ ORANI İLİŞKİSİ: FISHER HİPOTEZİNİN SINANMASI

Yıl 2023, Cilt: 15 Sayı: 28, 73 - 85, 03.10.2023
https://doi.org/10.14784/marufacd.1252320

Öz

Fisher Hipotezi, reel faiz oranının s 2abit olduğu varsayımı doğrultusunda, beklenen enflasyondaki değişikliklerin
nominal faiz oranında bire bir değişiklikler oluşturduğunu öne sürmüştür. Fisher Etkisinin, faiz oranlarının
davranışı ve finansal piyasaların rasyonalitesi ve verimliliği üzerinde önemli etkileri bulunması nedeniyle
çalışmada, Fisher Hipotezinin Türkiye için geçerliliğinin (2015: 01 – 2022: 06) dönemi için araştırılması amaçlanmıştır.
Sınama, mevduat ve kredi faiz oranları ile iki farklı modele dayalı olarak ve de Johansen eşbütünleşme
testi ile vektör hata düzeltme modeline dayalı Granger nedensellik testi yardımı ile yapılmıştır. Bulgular, Türkiye’de
Fisher Hipotezinin hem uzun hem de kısa dönemde geçerli olduğunu ve nedensellik yönünün beklenen
enflasyondan nominal faiz oranlarına doğru gerçekleştiğini ortaya koymuştur.

Yıl 2023, Cilt: 15 Sayı: 28, 73 - 85, 03.10.2023
https://doi.org/10.14784/marufacd.1252320

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Alpaslan SEREL
BANDIRMA ONYEDI EYLUL UNIVERSITY, BANDIRMA VOCATIONAL SCHOOL
Türkiye


Nurcihan AKŞEHİRLİ Bu kişi benim
BANDIRMA ONYEDI EYLUL UNIVERSITY, BANDIRMA VOCATIONAL SCHOOL
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 2 Ekim 2023
Yayımlanma Tarihi 3 Ekim 2023
Gönderilme Tarihi 6 Ekim 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 15 Sayı: 28

Kaynak Göster

APA
SEREL, A., & AKŞEHİRLİ, N. (2023). TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE FAİZ ORANI İLİŞKİSİ: FISHER HİPOTEZİNİN SINANMASI. Finansal Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi, 15(28), 73-85. https://doi.org/10.14784/marufacd.1252320