PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ÖZEL EMEKLİLİK FONLARININ OECD ÜLKELERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8, 35 - 53, 04.02.2014

Öz

Özel emeklilik sistemi ile oluşan özel emeklilik fonları birçok OECD ülkesinde gelişme ve büyüme göstermektedir. Çalışmanın amacı OECD ülkelerinde emeklilik fonlarının değerlendirilmesini yaparak, özel emeklilik fonlarına göre OECD ülkelerinin hangi ülkelerle benzer yapıda olduğunu araştırmaktır. Çalışmada hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemleri kullanılmıştır. Belirlenen kümeler karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada her 2 yöntemde de Amerika ve Hollanda ülkelerinin ayrı olarak tek bir kümede yer aldıkları ve Türkiye’nin; Yunanistan, Portekiz, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, İtalya, Kore, Slovenya ülkeleri ile aynı kümelerde yer aldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • ALTUN ADA, Ayşen (2012), “The Problem of Social Exclusion in the European Union: A Study for Member States”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 46, pp.112-129.
 • ALTUN ADA, Ayşen (2011), Kümeleme Analizi ile AB ülkeleri ve Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:29, ss.319-322.
 • BRUNNER, Greg,HINZ, Richard and ROCHA, Roberto (2008), Risk-Based Supervision of Pension Funds: Emerging Practices and Challenges, Washington D.C.: World Bank.
 • ÇAKMAK, Zeki, UZGÖREN, Nevin ve KEÇEK, Gülnur (2005), “Kümeleme Analizi Teknikleri İle İllerin Kültürel Yapılarına Göre Sınıflandırılması ve Değişimlerinin İncelenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:12, ss.15-36.
 • DAVIS, E. Philip (2000), “Pension Funds, Financial Intermediation and the New Financial Landscape, Pensions Institute”, Pension Institute Discussion Paper, July, pp.1-21.
 • ERGENEKON, Çağatay (1998), Özel Emeklilik Fonları: Şili Örneğinden Alınacak Dersler, İstanbul: İstanbul Menkul Kıymetler Borsas
 • EROL, Ahmet veYILDIRIM, A. Ercan (2004), Tüm Yönleriyle Bireysel Emeklilik Sistemi, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.
 • KALAYCI, Şeref (2009), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asıl Yayın Dağıtım.
 • KARACABEY, Ali Argun ve GÖKGÖZ, Fazıl (2005), Emeklilik Fonlarının Portföy Analizi, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • KORKMAZ, Esfender ve Diğerleri (2007), Sosyal Güvenlikte Yeni Yaklaşım: Bireysel Emeklilik, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.
 • MENG, Channarith andPFAU, Wade Donald (2010), “The Role of Pension Funds in Capital Market Development”, GRIPS Discussion Paper,pp.10-17. MERKEZ BANKASI (2011), “Finansal İstikrar Raporu”, http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/ finist/Fir_TamMetin13.pdf (01.07.2012)
 • MCGILL, Dan M.,BROWN, Kyle N.,HALEY John J. and SCHIEBER, Sylvester J. (2005), Fundamentals of Private Pensions, Eighth Edition, OUP Oxford. OECD (2010), “Pension Market in Focus”, Issue 7 http://www.oecd.org/finance/privatepensions/45637367.pdf (01.07.2012)
 • OECD (2011), “Pension Market in Focus”, Issue 8 http://www.oecd.org/insurance/privatepensions/48438405.pdf(01.07.2012) ÖZDAMAR, Kazım (2002), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • ŞENER, Orhan ve AKIN, Faruk, (2010), “Özel Emeklilik Fonları ve Türkiye’de Bireylerin Bireysel Emeklilik Sistemine Giriş Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt XXVIII, Sayı I, ss.291-312.
 • ZOR, İsrafil ve ASLANOĞLU, Suphi (2005), “Kurumsal Yatırımcı Olarak Özel Emeklilik Fonları: Türkiye’de Oluşturulan Sisteme Yönelik Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Bir Tahmin”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan, ss.184-196.
 • http://www.oecd.org/insurance/privatepensions/48439133.xls(05.07.2012)
 • http://www.oecd.org/insurance/privatepensions/pensionmarketsinfocusno7statisticaltables. htm(05.07.2012)

-

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8, 35 - 53, 04.02.2014

Öz

The private pension funds that are formed in private retirement system have been making progress and growth in many of the OECD countries. The objective of this study is to make an assessment of pension funds (retirement funds) in the OECD countries and research to which countries OECD countries structurally resemble from the perspective of private pension funds. In this study hierarchical and non-hierarchical clustering methods have been employed and the clusters identified with respect to the 2 methods have been compared and assessed. The study has reached the conclusions that in this study the USA and the Holland countries have ranked among in a single set separately and Turkey has always fallen within the same clusters together with Greece, Portugal, Spain, Czech Republic, Slovak Republic, Italy, Korea, Slovenia countries. * Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü, ndalkilic@dumlupinar.edu.tr

Kaynakça

 • ALTUN ADA, Ayşen (2012), “The Problem of Social Exclusion in the European Union: A Study for Member States”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 46, pp.112-129.
 • ALTUN ADA, Ayşen (2011), Kümeleme Analizi ile AB ülkeleri ve Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:29, ss.319-322.
 • BRUNNER, Greg,HINZ, Richard and ROCHA, Roberto (2008), Risk-Based Supervision of Pension Funds: Emerging Practices and Challenges, Washington D.C.: World Bank.
 • ÇAKMAK, Zeki, UZGÖREN, Nevin ve KEÇEK, Gülnur (2005), “Kümeleme Analizi Teknikleri İle İllerin Kültürel Yapılarına Göre Sınıflandırılması ve Değişimlerinin İncelenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:12, ss.15-36.
 • DAVIS, E. Philip (2000), “Pension Funds, Financial Intermediation and the New Financial Landscape, Pensions Institute”, Pension Institute Discussion Paper, July, pp.1-21.
 • ERGENEKON, Çağatay (1998), Özel Emeklilik Fonları: Şili Örneğinden Alınacak Dersler, İstanbul: İstanbul Menkul Kıymetler Borsas
 • EROL, Ahmet veYILDIRIM, A. Ercan (2004), Tüm Yönleriyle Bireysel Emeklilik Sistemi, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.
 • KALAYCI, Şeref (2009), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asıl Yayın Dağıtım.
 • KARACABEY, Ali Argun ve GÖKGÖZ, Fazıl (2005), Emeklilik Fonlarının Portföy Analizi, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • KORKMAZ, Esfender ve Diğerleri (2007), Sosyal Güvenlikte Yeni Yaklaşım: Bireysel Emeklilik, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.
 • MENG, Channarith andPFAU, Wade Donald (2010), “The Role of Pension Funds in Capital Market Development”, GRIPS Discussion Paper,pp.10-17. MERKEZ BANKASI (2011), “Finansal İstikrar Raporu”, http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/ finist/Fir_TamMetin13.pdf (01.07.2012)
 • MCGILL, Dan M.,BROWN, Kyle N.,HALEY John J. and SCHIEBER, Sylvester J. (2005), Fundamentals of Private Pensions, Eighth Edition, OUP Oxford. OECD (2010), “Pension Market in Focus”, Issue 7 http://www.oecd.org/finance/privatepensions/45637367.pdf (01.07.2012)
 • OECD (2011), “Pension Market in Focus”, Issue 8 http://www.oecd.org/insurance/privatepensions/48438405.pdf(01.07.2012) ÖZDAMAR, Kazım (2002), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • ŞENER, Orhan ve AKIN, Faruk, (2010), “Özel Emeklilik Fonları ve Türkiye’de Bireylerin Bireysel Emeklilik Sistemine Giriş Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt XXVIII, Sayı I, ss.291-312.
 • ZOR, İsrafil ve ASLANOĞLU, Suphi (2005), “Kurumsal Yatırımcı Olarak Özel Emeklilik Fonları: Türkiye’de Oluşturulan Sisteme Yönelik Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Bir Tahmin”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan, ss.184-196.
 • http://www.oecd.org/insurance/privatepensions/48439133.xls(05.07.2012)
 • http://www.oecd.org/insurance/privatepensions/pensionmarketsinfocusno7statisticaltables. htm(05.07.2012)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nilüfer DALKILIÇ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 4 Şubat 2014
Başvuru Tarihi 4 Şubat 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8

Kaynak Göster

Bibtex @ { marufacd4565, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, eissn = {2529-0029}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {4}, number = {8}, pages = {35 - 53}, title = {ÖZEL EMEKLİLİK FONLARININ OECD ÜLKELERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Dalkılıç, Nilüfer} }
APA Dalkılıç, N. (2014). ÖZEL EMEKLİLİK FONLARININ OECD ÜLKELERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ . Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi , 4 (8) , 35-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/502/4565
MLA Dalkılıç, N. "ÖZEL EMEKLİLİK FONLARININ OECD ÜLKELERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ" . Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 4 (2014 ): 35-53 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/502/4565>
Chicago Dalkılıç, N. "ÖZEL EMEKLİLİK FONLARININ OECD ÜLKELERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 4 (2014 ): 35-53
RIS TY - JOUR T1 - ÖZEL EMEKLİLİK FONLARININ OECD ÜLKELERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - NilüferDalkılıç Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 53 VL - 4 IS - 8 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi ÖZEL EMEKLİLİK FONLARININ OECD ÜLKELERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Nilüfer Dalkılıç %T ÖZEL EMEKLİLİK FONLARININ OECD ÜLKELERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2014 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 4 %N 8 %R %U
ISNAD Dalkılıç, Nilüfer . "ÖZEL EMEKLİLİK FONLARININ OECD ÜLKELERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 4 / 8 (Şubat 2014): 35-53 .
AMA Dalkılıç N. ÖZEL EMEKLİLİK FONLARININ OECD ÜLKELERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. JFRS. 2014; 4(8): 35-53.
Vancouver Dalkılıç N. ÖZEL EMEKLİLİK FONLARININ OECD ÜLKELERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2014; 4(8): 35-53.
IEEE N. Dalkılıç , "ÖZEL EMEKLİLİK FONLARININ OECD ÜLKELERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ", Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, c. 4, sayı. 8, ss. 35-53, Şub. 2014