PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8, 99 - 110, 04.02.2014

Öz

The orthodox economic view regarding the relationship between the free international capital flows and economic growth is clear. Capital flows positively affect growth all around the world. That is, a causal relationship from capital flows to growth is assumed. However, recent empirical findings call the orthodox thinking into question since some authors reported no relationship between the international capital flows and growth and some other authors found causal relationship from growth to capital inflows. Finally, some truly shocking results such as negative relationship between capital inflows and growth are also reported. However, it is shown that a nonlinear relationship structure such as the regime-switching framework might allow for both negative- and positive-impact regimes of capital inflows on growth. Therefore, this paper had three aims. First aim was to find whether there exists any causal relationship between the capital flows and growth. Second aim was to investigate the direction possible causal relationship(s). Third aim was to check for possible nonlinearities in the possible causal relationship(s). We conducted a new nonparametric causality test which has the ability to capture nonlinear causalities on Turkish data. In conclusion, we reported that capital inflows Granger cause growth both linearly and nonlinearly. The causality relationship is unidirectional, i.e. runs only from capital inflows to growth but not the other way round. Hence, capital inflows and growth are not endogenous variables and growth is not a pull factor for international capital.

Kaynakça

 • AIZENMAN, Joshua, JINJARAK, Yothin and PARK, Donghyun (2011), “Capital Flows and Economic Growth in the Era of Financial Integration and Crisis, 1990-2010”, NBER Working Papers 17502.
 • ALFARO, Laura, KALEMLİ-Özcan, Şebnem and VOLOSOVYCH, Vadym (2008), “International Capital Allocation, Sovereign Borrowing, and Growth,” Harvard Business School Working Paper.
 • DEVEREUX, Michael B and, SUTHERLAND, Alan James (2009), “A Portfolio Model of Capital Flows to Emerging Markets,” Journal of Development Economics, 89(2), pp. 181–93.
 • DIKS, Cees and PANCHENKO, Valentyn (2006), “A New Statistic and Practical Guidelines for Nonparametric Granger Causality Testing”, Journal of Economic Dynamics and Control, 30, pp.1647-1669.
 • GHOSH, Atish, KIM, Jun, QURESHI, Mahvash S, and ZALDUENDO Juan (2012), “Surges”, IMF Working Paper, 12/22.
 • GILES, Dave (2012), “Beware of Tests for Nonlinear Granger Causality”, http://davegiles.blogspot. com/2012/07/beware-of-tests-for-nonlinear-granger.html (03.12.2013).
 • GOURINCHAS, Pierre-Olivier and JEANNE, Olivier (2007), “Capital Flows to Developing Countries, The Allocation Puzzle”, NBER Working Papers, 13602.
 • HERNANDEZ Manuel and TORERO, Maximo (2010), “Examining the Dynamic Relationship between Spot and Future Prices of Agricultural Commodities”, IFPRI Discussion Paper, 00988.
 • HIEMSTRA, Craig and JONES, Jonathan D (1994), “Testing for Linear and Nonlinear Granger Causality in the Stock Price-Volume Relation”, Journal of Finance, 49, no. 5,p p.1639–1664.
 • KÖSE, Ayhan, PRASAD, Eswar, ROGOFF Kenneth and WEI Shang-Jin (2006), “Financial Globalisation, A Reappraisal”, International Monetary Fund Working Paper, 06/189.
 • LIU, Yan and BAHADORI, Mohammad Taha (2012), “A Survey on Granger Causality: A Computational View” University of Southern California, http://www-bcf.usc.edu/~liu32/granger.pdf (12. 03.2013).
 • MODY, Ashoka and ANTU, Panini Murshid (2011), “Growth from International Capital Flows: The Role of Volatility Regimes”, IMF Working Paper, 11/90.
 • PRASAD, Eswar, RAJAN Raghuram, and SUBRAMANIAN Arvind (2007), “The Paradox of Capital”, Finance and Development, 44(1), pp.16-19.
 • SANDRI, Damiano (2010), “Growth and Capital Flows With Risky Entrepreneurship,” IMF Working Paper 10/37.
 • SÖYLEMEZ, Arif Orçun and YILMAZ, Ahmet (2013), “Türkiye Ekonomisinde Finansal Serbestleşme Döneminde Uluslararası Sermaye Girişi – Büyüme İlişkisi”, forthcoming in T.C. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi.

TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ DOĞRUSAL OLMAYAN NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8, 99 - 110, 04.02.2014

Öz

Serbest uluslararası sermaye hareketleri ile büyüme arasındaki ilişki hakkındaki yerleşik iktisadi görüş açıktır: Sermaye hareketleri dünyanın her yerinde büyümeyi olumlu etkiler. Yani sermaye hareketlerinden büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi varsayılır. Ancak bazı yazarlar uluslararası sermaye akımları ile büyüme arasında hiçbir ilişki raporlamadığı, başka bazı yazarlar ise büyümeden sermaye akımlarına doğru bir nedensellik saptadığı için yakın zamandaki ampirik bulgular bu yerleşik düşünüşü sorgulamaya açmaktadır. Nihayet, sermaye girişleri ile büyüme arasında olumsuz ilişki gibi bazı gerçekten şok edici sonuçlar da raporlanmıştır. Yine de rejim değişikliği gibi doğrusal olmayan bir yapının, sermaye girişlerinin büyüme üzerindeki etkisinin negatif ve pozitif olduğu farklı rejimlere izin verebileceği gösterilmiştir. Bu nedenle çalışmanın üç amacı vardır. İlk hedef, sermaye akımları ile büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin olup olmadığının bulunması. İkinci hedef, muhtemel nedensellik ilişkisinin(ya da ilişkilerinin) yönünün araştırılması. Üçüncü hedef, muhtemel nedensellik ilişkisinde (ya da ilişkilerinde) potansiyel doğrusal olmama durumlarının kontrol edilmesi. Türkiye verisi üzerinde doğrusal olmayan nedensellik ilişkilerini yakalama yeteneğine sahip yeni bir parametrik olmayan test uyguladık. Sonuç olarak, sermaye hareketlerinin büyümenin hem doğrusal hem de doğrusal olmayan Granger nedeni olduğunu raporladık. Bu nedensellik ilişkisi tek taraflıdır, yani sermaye girişlerinden büyümeye doğrudur ama tersi yönde gerçekleşmemektedir. Bu nedenle, Türkiye’de sermaye akımları ile büyüme içsel değişkenler değildir ve büyüme uluslararası sermaye için bir çekim faktörü değildir.

Kaynakça

 • AIZENMAN, Joshua, JINJARAK, Yothin and PARK, Donghyun (2011), “Capital Flows and Economic Growth in the Era of Financial Integration and Crisis, 1990-2010”, NBER Working Papers 17502.
 • ALFARO, Laura, KALEMLİ-Özcan, Şebnem and VOLOSOVYCH, Vadym (2008), “International Capital Allocation, Sovereign Borrowing, and Growth,” Harvard Business School Working Paper.
 • DEVEREUX, Michael B and, SUTHERLAND, Alan James (2009), “A Portfolio Model of Capital Flows to Emerging Markets,” Journal of Development Economics, 89(2), pp. 181–93.
 • DIKS, Cees and PANCHENKO, Valentyn (2006), “A New Statistic and Practical Guidelines for Nonparametric Granger Causality Testing”, Journal of Economic Dynamics and Control, 30, pp.1647-1669.
 • GHOSH, Atish, KIM, Jun, QURESHI, Mahvash S, and ZALDUENDO Juan (2012), “Surges”, IMF Working Paper, 12/22.
 • GILES, Dave (2012), “Beware of Tests for Nonlinear Granger Causality”, http://davegiles.blogspot. com/2012/07/beware-of-tests-for-nonlinear-granger.html (03.12.2013).
 • GOURINCHAS, Pierre-Olivier and JEANNE, Olivier (2007), “Capital Flows to Developing Countries, The Allocation Puzzle”, NBER Working Papers, 13602.
 • HERNANDEZ Manuel and TORERO, Maximo (2010), “Examining the Dynamic Relationship between Spot and Future Prices of Agricultural Commodities”, IFPRI Discussion Paper, 00988.
 • HIEMSTRA, Craig and JONES, Jonathan D (1994), “Testing for Linear and Nonlinear Granger Causality in the Stock Price-Volume Relation”, Journal of Finance, 49, no. 5,p p.1639–1664.
 • KÖSE, Ayhan, PRASAD, Eswar, ROGOFF Kenneth and WEI Shang-Jin (2006), “Financial Globalisation, A Reappraisal”, International Monetary Fund Working Paper, 06/189.
 • LIU, Yan and BAHADORI, Mohammad Taha (2012), “A Survey on Granger Causality: A Computational View” University of Southern California, http://www-bcf.usc.edu/~liu32/granger.pdf (12. 03.2013).
 • MODY, Ashoka and ANTU, Panini Murshid (2011), “Growth from International Capital Flows: The Role of Volatility Regimes”, IMF Working Paper, 11/90.
 • PRASAD, Eswar, RAJAN Raghuram, and SUBRAMANIAN Arvind (2007), “The Paradox of Capital”, Finance and Development, 44(1), pp.16-19.
 • SANDRI, Damiano (2010), “Growth and Capital Flows With Risky Entrepreneurship,” IMF Working Paper 10/37.
 • SÖYLEMEZ, Arif Orçun and YILMAZ, Ahmet (2013), “Türkiye Ekonomisinde Finansal Serbestleşme Döneminde Uluslararası Sermaye Girişi – Büyüme İlişkisi”, forthcoming in T.C. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arif SÖYLEMEZ>


Server DEMİRCİ>

Yayımlanma Tarihi 4 Şubat 2014
Başvuru Tarihi 4 Şubat 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8

Kaynak Göster

Bibtex @ { marufacd4569, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, eissn = {2529-0029}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {4}, number = {8}, pages = {99 - 110}, title = {TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ DOĞRUSAL OLMAYAN NEDENSELLİK İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {Söylemez, Arif and Demirci, Server} }
APA Söylemez, A. & Demirci, S. (2014). TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ DOĞRUSAL OLMAYAN NEDENSELLİK İLİŞKİSİ . Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi , 4 (8) , 99-110 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/502/4569
MLA Söylemez, A. , Demirci, S. "TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ DOĞRUSAL OLMAYAN NEDENSELLİK İLİŞKİSİ" . Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 4 (2014 ): 99-110 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/502/4569>
Chicago Söylemez, A. , Demirci, S. "TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ DOĞRUSAL OLMAYAN NEDENSELLİK İLİŞKİSİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 4 (2014 ): 99-110
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ DOĞRUSAL OLMAYAN NEDENSELLİK İLİŞKİSİ AU - ArifSöylemez, ServerDemirci Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 110 VL - 4 IS - 8 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ DOĞRUSAL OLMAYAN NEDENSELLİK İLİŞKİSİ %A Arif Söylemez , Server Demirci %T TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ DOĞRUSAL OLMAYAN NEDENSELLİK İLİŞKİSİ %D 2014 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 4 %N 8 %R %U
ISNAD Söylemez, Arif , Demirci, Server . "TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ DOĞRUSAL OLMAYAN NEDENSELLİK İLİŞKİSİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 4 / 8 (Şubat 2014): 99-110 .
AMA Söylemez A. , Demirci S. TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ DOĞRUSAL OLMAYAN NEDENSELLİK İLİŞKİSİ. JFRS. 2014; 4(8): 99-110.
Vancouver Söylemez A. , Demirci S. TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ DOĞRUSAL OLMAYAN NEDENSELLİK İLİŞKİSİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2014; 4(8): 99-110.
IEEE A. Söylemez ve S. Demirci , "TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ DOĞRUSAL OLMAYAN NEDENSELLİK İLİŞKİSİ", Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, c. 4, sayı. 8, ss. 99-110, Şub. 2014