PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2014, Cilt 6, Sayı 11, 27.01.2015
https://doi.org/10.14784/JFRS.2014117329

Öz

Debt is one of the most important financing sources of countries. External borrowing is done especially by Developing Countries in order to sustain economic progress, as domestic savings are inadequate. External borrowing in the World showed up by liberalization of capital flows towards the end of 1980s. Effective mid-1990s, globalization was accelerated, dependency of countries were increased, expanded credit needs increased the demand of outsourcing.Yet in Turkey, it is observed that external borrowing has been done from time to time since the Republic was announced. In 1960s, to resolve the lack of domestic savings and in 1970s, to meet external payments against increasing rates due to petrol crisis, external borrowing was put forward. With the liberalization process began in 1980, external borrowing increased, it began to be an often referenced financing tool, with the liberalization of foreign capital movements’ decision taken in 1989, and in order to maintain development. In this study, which tries to examine the effect of domestic savings on external borrowing in Turkey since 1980s, the short and long term relation between external borrowing and domestic savings was analyzed by using Johansen-Juselius co-integration and Engle-Granger (Vector) error correction models.According to the analysis; there is a negative relation between external borrowing and domestic savings both in short and long terms. Thus, in solving the problem of Turkey’s foreign debt as a priority, one can say policies that will increase the amount of domestic savings should be adopted. An increase in domestic savings in Turkey might save the country from being dependent on foreign borrowing

1980 SONRASI TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLANMA ÜZERİNDE YURTİÇİ TASARRUFLARIN ETKİSİNİN ANALİZİ

Yıl 2014, Cilt 6, Sayı 11, 27.01.2015
https://doi.org/10.14784/JFRS.2014117329

Öz

Borçlanma ülkelerin en önemli finansman kaynaklarından biridir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde

yurtiçi tasarrufların yetersiz olması nedeniyle ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesi için dış borçlanmaya

başvurulmaktadır. Dünyada dış borçlanma, yoğun olarak 1980’li yılların sonlarına doğru sermaye

hareketlerinin serbestleşmesiyle kendini göstermiştir.1990’ların ortalarından itibaren ise küreselleşme

hızlanmış,, ülkelerin birbirlerine bağımlılıkları artmış, büyüyen kredi ihtiyacı yabancı kaynak kullanım

talebini arttırmıştır.

Türkiye’de ise Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren dış borçlanmaya, zaman zaman başvurulduğu

görülmektedir.1960’lı yıllarda yurtiçi tasarruf yetersizliğini gidermek, 1970’li yıllarda petrol krizi nedeniyle

artan fiyatlar karşısında dış ödemeleri karşılayabilmek için dış borçlanmaya başvurulmuştur. 1980 yılında

başlayan serbestleşme süreciyle ise, dış borçlanmaya daha çok gidilmiş, 1989 yılında yabancı sermaye

hareketlerinin serbestleştirilmesine yönelik alınan kararla ve özellikle kalkınmayı sağlamak amacıyla sık sık

başvurulan bir finansman yöntemi olmuştur.

Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren dış borçlanma üzerinde yurt içi tasarrufların etkisinin analiz

edilmeye çalışıldığı bu çalışmada, kısa ve uzun vadedeki ilişki Johansen-Juselius eşbütünleşme ve Engle

Granger (Vektör) hata düzeltme modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Bu analize göre, hem uzun dönemde

hem de kısa dönemde yurtiçi tasarruflar ile dış borçlanma arasında ters bir ilişki olduğunu göstermiştir.

Buradan hareketle; Türkiye’nin dış borç sorununu çözmede öncelikli olarak, yurtiçi tasarruf miktarını

arttıracak politikalar uygulaması gerektiği söylenebilir. Türkiye’de yurtiçi tasarruflarda sağlanacak artış,

ülkeyi dış borçlanmaya bağımlı olmaktan kurtarabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Dış Borç, Yurtiçi Tasarruf, Döviz Kuru, Eşbütünleşme, Vektör Hata Düzeltme

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma ŞANLI>


Hande AKSÖZ>

0000-0002-1115-7535

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2015
Başvuru Tarihi 27 Ocak 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 6, Sayı 11

Kaynak Göster

Bibtex @ { marufacd4609, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, eissn = {2529-0029}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {6}, number = {11}, pages = {0 - }, doi = {10.14784/JFRS.2014117329}, title = {1980 SONRASI TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLANMA ÜZERİNDE YURTİÇİ TASARRUFLARIN ETKİSİNİN ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Şanlı, Fatma and Aksöz, Hande} }
APA Şanlı, F. & Aksöz, H. (2015). 1980 SONRASI TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLANMA ÜZERİNDE YURTİÇİ TASARRUFLARIN ETKİSİNİN ANALİZİ . Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi , 6 (11) , . DOI: 10.14784/JFRS.2014117329
MLA Şanlı, F. , Aksöz, H. "1980 SONRASI TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLANMA ÜZERİNDE YURTİÇİ TASARRUFLARIN ETKİSİNİN ANALİZİ" . Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 6 (2015 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/508/4609>
Chicago Şanlı, F. , Aksöz, H. "1980 SONRASI TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLANMA ÜZERİNDE YURTİÇİ TASARRUFLARIN ETKİSİNİN ANALİZİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 6 (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - 1980 SONRASI TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLANMA ÜZERİNDE YURTİÇİ TASARRUFLARIN ETKİSİNİN ANALİZİ AU - FatmaŞanlı, HandeAksöz Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.14784/JFRS.2014117329 DO - 10.14784/JFRS.2014117329 T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 6 IS - 11 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - doi: 10.14784/JFRS.2014117329 UR - https://doi.org/10.14784/JFRS.2014117329 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 1980 SONRASI TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLANMA ÜZERİNDE YURTİÇİ TASARRUFLARIN ETKİSİNİN ANALİZİ %A Fatma Şanlı , Hande Aksöz %T 1980 SONRASI TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLANMA ÜZERİNDE YURTİÇİ TASARRUFLARIN ETKİSİNİN ANALİZİ %D 2015 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 6 %N 11 %R doi: 10.14784/JFRS.2014117329 %U 10.14784/JFRS.2014117329
ISNAD Şanlı, Fatma , Aksöz, Hande . "1980 SONRASI TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLANMA ÜZERİNDE YURTİÇİ TASARRUFLARIN ETKİSİNİN ANALİZİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 6 / 11 (Ocak 2015): 0- . https://doi.org/10.14784/JFRS.2014117329
AMA Şanlı F. , Aksöz H. 1980 SONRASI TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLANMA ÜZERİNDE YURTİÇİ TASARRUFLARIN ETKİSİNİN ANALİZİ. JFRS. 2015; 6(11): 0-.
Vancouver Şanlı F. , Aksöz H. 1980 SONRASI TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLANMA ÜZERİNDE YURTİÇİ TASARRUFLARIN ETKİSİNİN ANALİZİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2015; 6(11): 0-.
IEEE F. Şanlı ve H. Aksöz , "1980 SONRASI TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLANMA ÜZERİNDE YURTİÇİ TASARRUFLARIN ETKİSİNİN ANALİZİ", Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, c. 6, sayı. 11, ss. 0, Oca. 2015, doi:10.14784/JFRS.2014117329