Yıl 2020, Cilt 12 , Sayı 22, Sayfalar 180 - 189 2020-01-01

BİST ULAŞTIRMA ENDEKSİ İLE DOLAR ENDEKSİ VE PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ

Kasım KİRACI [1]


Bu çalışmanın amacı BİST Ulaştırma endeksi ile dolar endeksi ve petrol fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisinin ampirik olarak incelenmesidir. Çalışma kapsamında 03 Ocak 2000 - 24 Temmuz 2018 dönemi arasındaki günlük veriler analize dâhil edilmiştir. Çalışmada söz konusu değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin ortaya çıkarılması amacıyla iki farklı nedensellik testi kullanılır. Bunlar; Granger nedensellik analizi ve Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik analizidir. Çalışmanın ampirik bulguları, söz konusu değişkenler arasında hem Granger nedensellik hem de asimetrik nedensellik ilişkisinin varlığına işaret etmektedir.
Ulaştırma Endeksi, Dolar Endeksi, petrol fiyatları, nedensellik
  • ABDIOĞLU, Zehra ve Nurdan DEĞIRMENCI; (2014), “Petrol Fiyatları-Hisse Senedi Fiyatları İlişkisi: BIST Sektörel Analiz”, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(8), ss.01-24. ABDULLAH, Ahmad Monir, Buerhan SAITI and Mansur MASIH; (2016), “The İmpact Of Crude Oil Price On Islamic Stock Indices Of South East Asian Countries: Evidence From MGARCH-DCC and Wavelet Approaches”, Borsa Istanbul Review, 16(4), pp.219-232. AKEL, Veli ve Sümeyra GAZEL; (2014), “Döviz Kurları ile BIST Sanayi Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi: Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 44(4), ss.23-41. AKGÜL, Fırat E.; and Seçil SİGALI; (2018), “Determinants of Capital Structure: An Application on BIST Transportation Index”, Journal of Accounting & Finance, (77), pp.193-215. AKGÜN, Ali; İ. Erem ŞAHIN and Baki YILMAZ; (2013), “The Effect Of Variations İn Gold And Oil Prices on BIST 100 Index”, Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(10), pp.726-730. AKGÜN, Melek ve Ayşe SOY TEMÜR; (2016), “BIST Ulaştırma Endeksine Kayıtlı Şirketlerin Finansal Performanslarının TOPSİS Yöntemi İle Değerlendirilmesi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, (30), ss.173-186. BAYRAKDAROĞLU, Ali ve Şaban NAZLIOĞLU; (2009), “Hisse Senedi Fiyat-Hacim İlişkisi: İMKB’de İşlem Gören Bankalar İçin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Granger Nedensellik Analizi”, İktisat İşletme ve Finans, 24(277), ss.85-109. BÜBERKÖKÜ, Önder ve Simge Tüzün ŞAHMAROĞLU; (2016), “Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz”, The Journal of Business Science, 4(1) ss.1-28. COŞKUN, Metin, Kasım KIRACI ve Usman MUHAMMED; (2016), “Seçilmiş Makroekonomik Değişkenlerle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Ampirik Bir İnceleme”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53(616), ss.61-74. GRANGER, WJ. Clive; (1969) “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross Spectral Methods”, Econometrica, (37), pp.424-438. HATEMI-J, Abdulnasser; (2012), “Asymmetric Causality Tests with an Application”, Empirical Economics, 43(1), pp.447-456. HATEMI-J, Abdulnasser; (2003) “A New Method to Choose Optimal Lag Order in Stable and Unstable VAR Models”, Applied Economics Letters, 10(3), pp.135-137. HSIAO, Cheng; (1981), “Autoregressive Modelling and Money-Income Causality Detection” Journal of Monetary Economics, 7(1), pp.85-106. HATİPOĞLU, Mercan and Bilgehan TEKİN; (2017), “The Effects of VIX Index, Exchange Rate & Oil Prices on the BIST 100 Index: A Quantile Regression Approach”, Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 7(3), pp.627-634. GENCER, Gaye and Sercan DEMİRLAY; (2013), “The Impact of Oil Prices on Sectoral Returns: An Empirical Analysis from Borsa Istanbul”, Theoretical and Applied Economics, 12(589), pp.7-24. GHOSH, Sajal and Kakali KANJILAL; (2016), “Co-Movement of International Crude Oil Price and Indian Stock Market: Evidences from Nonlinear Cointegration Tests” Energy Economics, (53), pp.111-117. GÜLER, Sevinç ve Halime TEMEL NALIN, (2013), “Petrol Fiyatlarının İMKB Endeksleri Üzerindeki Etkisi”, AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), ss.79-97. GÜLER, Sevinç, Ramazan TUNÇ ve Çağatay ORÇUN; (2010), “Petrol Fiyat riski ve hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Türkiye’de enerji sektörü üzerinde bir uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(4), ss.297-315. İŞCAN, Erhan; (2010); “Petrol Fiyatının Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki Etkisi”, Maliye Dergisi, (158), ss. 607-617. KARACA, Orhan; (2003), “Türkiye'de Enflasyon-Büyüme İlişkisi: Zaman Serisi Analizi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4(2), ss.247-255. KARCIOĞLU, Reşat, Muhammet ÖZCAN ve Ensar AĞIRMAN; (2017), “Petrol Fiyatları ve BIST Sektör Endeksleri İlişkisi” International Conferenceon Eurasian Economies. KENDİRLİ, Selçuk ve Muhammet ÇANKAYA; (2016), Ham Petrol Fiyatlarının BİST 100 Ve BİST Ulaştırma Endeksleri ile İlişkisi”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), ss.136-141. KUZU, Sultan; (2017), “Petrol Fiyatları ve Bazı Makro Ekonomik Değişkenlerin Borsa İstanbul'da Yer Alan Bir Takım Endeksler Üzerindeki Etkisinin Araştırılması”, Yönetim ve Ekonomi, 24(2), ss.579-599. LUTKEPOHL, Helmut; (1985), “Comparison of Criteria for Estimating the Order of a Vector Autoregressive Process”, Journal of Time Series Analysis, 6(1), pp.35-52. ÖZATA, Erkan ve Ethem ESEN; (2010), “Reel Ücretler İle İstihdam Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), ss.55-70. REBOREDO, Juan C. Miguel RIVERA-CASTRO and Andrea A. UGOLINI; (2017), “Wavelet-Based Test of Co-Movement and Causality between Oil and Renewable Energy Stock Prices”, Energy Economics, (61), pp.241-252. SCOTT, Hacker and Abdulnasser Hatemi-J; (2008), “Optimal Lag Length Choice in the Stable and Unstable VAR Models Under Situations of Homoscedasticity and Heteroscedasticity”, Journal of Applied Statistics, 35(6), pp.601-615. SIMS, Christopher A.; (1972) “Money, Income, and Causality” American Economic Review, 62(4), pp.540-552. TODA, Y. Hiro and YAMAMOTO, Taku; (1995), “Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes” Journal of Econometrics, 66(1- 2), pp.225-250. TOKAT, Hakkı A.; (2013), “Altın, Döviz ve Hisse Senedi Piyasalarında Oynaklık Etkileşimi Mekanizmasının Analizi”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (48), ss.151-162. VARDAR, Gulin, Guluzar KURT-GUMUS and Mehmet Erdem DELICE; (2018), “The Impact of Oil Price Shocks on Sector Indices: Evidence from Borsa İstanbul”, Business and Economics Research Journal, 9(2), pp.271-289. YILANCI, Veli ve Şeref BOZOKLU; (2014), “Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi”, Ege Akademik Bakış, 14(2), ss.211-220.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2061-171X
Yazar: Kasım KİRACI
Kurum: İskenderun Teknik Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { marufacd688344, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, eissn = {2529-0029}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {180 - 189}, doi = {10.14784/marufacd.688344}, title = {BİST ULAŞTIRMA ENDEKSİ İLE DOLAR ENDEKSİ VE PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {KİRACI, Kasım} }
APA KİRACI, K . (2020). BİST ULAŞTIRMA ENDEKSİ İLE DOLAR ENDEKSİ VE PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi , 12 (22) , 180-189 . DOI: 10.14784/marufacd.688344
MLA KİRACI, K . "BİST ULAŞTIRMA ENDEKSİ İLE DOLAR ENDEKSİ VE PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 12 (2020 ): 180-189 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/52462/688344>
Chicago KİRACI, K . "BİST ULAŞTIRMA ENDEKSİ İLE DOLAR ENDEKSİ VE PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 12 (2020 ): 180-189
RIS TY - JOUR T1 - BİST ULAŞTIRMA ENDEKSİ İLE DOLAR ENDEKSİ VE PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ AU - Kasım KİRACI Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.14784/marufacd.688344 DO - 10.14784/marufacd.688344 T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 180 EP - 189 VL - 12 IS - 22 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - doi: 10.14784/marufacd.688344 UR - https://doi.org/10.14784/marufacd.688344 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi BİST ULAŞTIRMA ENDEKSİ İLE DOLAR ENDEKSİ VE PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ %A Kasım KİRACI %T BİST ULAŞTIRMA ENDEKSİ İLE DOLAR ENDEKSİ VE PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ %D 2020 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 12 %N 22 %R doi: 10.14784/marufacd.688344 %U 10.14784/marufacd.688344
ISNAD KİRACI, Kasım . "BİST ULAŞTIRMA ENDEKSİ İLE DOLAR ENDEKSİ VE PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 12 / 22 (Ocak 2020): 180-189 . https://doi.org/10.14784/marufacd.688344
AMA KİRACI K . BİST ULAŞTIRMA ENDEKSİ İLE DOLAR ENDEKSİ VE PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ. JFRS. 2020; 12(22): 180-189.
Vancouver KİRACI K . BİST ULAŞTIRMA ENDEKSİ İLE DOLAR ENDEKSİ VE PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2020; 12(22): 189-180.