Yıl 2020, Cilt 12 , Sayı 22, Sayfalar 15 - 30 2020-01-01

TÜRKİYE’DE KAMU BORCU VE BÜTÇE AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

Umut AKDUĞAN [1] , Seyhun DOĞAN [2]


Bu çalışmada, 2007-2018 dönemi için Türkiye’de maliye politikalarının sürdürülebilirliği kamu borç stoku ve faiz dışı bütçe dengesi değişkenleri kapsamında analiz edilmiştir. Bu doğrultuda, söz konusu değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi sınır testi yaklaşımıyla araştırılarak dönemlerarası bütçe kısıtının geçerliliği sınanmıştır. Elde edilen sonuçlar, çalışmanın hipotezini desteklemekte ve incelenen dönemde mali sürdürülebilirlik koşulunun sağlandığını göstermektedir. Ayrıca, uzun dönem tahmin sonuçları; faiz dışı bütçe fazlalarının kamu borcunu zamanla azaltacağını, yani mevcut politikalarla kamu borcunun ve bütçe açıklarının sürdürülebilir olduğunu ortaya koymaktadır.
Mali Sürdürülebilirlik, Kamu Borç Stoku, faiz dışı bütçe dengesi, sınır testi
  • AFONSO, António. (2005), “Fiscal Sustainability: The Unpleasant European Case”, FinanzArchiv / Public Finance Analysis, 61(1), ss. 19-44. AKAR, Sevda. (2014), ”Türkiye’de Bütçe Gelir ve Harcamalarının Ampirik Analizi”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 8(1), ss. 141-159. AKKUŞ, Ömer & DURMAZ, Atakan. (2019), “Türkiye’de Bütçe Açığının Sürdürülebilirliği: Saklı Eşbütünleşme İlişkisi”, Maliye Dergisi, 176, ss. 52-71. ALTUN, Nurullah. (2017), “Türkiye’de Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliğinin Ampirik Olarak Analizi: 1950-2015 Dönemi”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(1), ss. 13-22. ARISOY, İbrahim & ÜNLÜKAPLAN, İlter. (2010), “Türkiye’de Mali Açıkların Sürdürülebilirliği ile Kamu Gelirleri ve Harcamaları İlişkisinin Analizi”, Maliye Dergisi, Sayı:159, ss. 444-462. AWAN, Rehmat U., ANJUM, Akhtar & ve RAHIM, Shazia. (2015), “An Econometric Analysis of Determinants of External Debt in Pakistan”, British Journal of Economics, Management & Trade, 5(4), pp. 382-391. BROWN, Robert. L., DURBIN, James & EVANS, James M. (1975), “Techniques For Testing The Constancy of Regression Relations Over Time”, Journal of the Royal Statistical Society B, 37, pp.149-92. CUNADO, Juncal, GIL-ALANA, Luis A. & DE GARCIA, F. Perez. (2004), “Is The US Fiscal Deficit Sustainable? A Fractionally Integrated Approach”, Journal of Economics and Business, 56, pp. 501-526. ÇUKURÇAYIR, Sinan. (2014), “Türkiye Ekonomisinde Dış Borçların Sürdürülebilirliği: Eşbütünleşme Analizi”, Sosyo Ekonomi, 2014-2, ss. 9-32. DICKEY, David A. & FULLER, Wayne A. (1979), “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of the American Statistical Association, 74(366), pp. 427-431. DÖKMEN, Gökhan & BOZ, Arınç. (2017), “Türkiye’de Mali Sürdürülebilirliğe Teorik Bir Yaklaşım: Mali Tepki Fonksiyonu”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(4), ss. 85-106. EMİRKADI, Ömer. (2017), “Türkiye Ekonomisinde Mali Sürdürülebilirlik: Teori ve Uygulama”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 36(2), ss. 39-56. GÖGÜL, Pelin K. (2016), “Türkiye’de Mali Sürdürülebilirliğin Yapısal Değişimler Çerçevesinde Analizi (2002-2015)”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(2), ss. 87-109. GÖKÇE, Mustafa, KONAT, Gökhan & KIZILKAYA, Oktay. (2017), “Türkiye’de Bütçe Açığı Sürdürülebilir mi? Yapısal Kırılmalar Altında Ekonometrik Bir Analiz”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 9(22), ss. 426-442. GRANGER, Clive W.J. & NEWBOLD, Paul. (1977), Forecasting Economic Time Series, New York: Academic Press. HAKKIO, Craig S. & RUSH, Mark. (1991), “Is The Budget Deficit “Too Large” ?”, Economic Inquiry, 29(3), pp. 429-445. HAKKIO, Craig S. & RUSH, Mark. (1986), "Co-integration and The Government's Budget Deficit,", Research Working Paper 86-12, Federal Reserve Bank of Kansas City. HAMILTON, James D. & FLAVIN, Marjorie A. (1986), “On The Limitations of Government Borrowing: A Framework for Empirical Testing”, American Economic Review, 76, pp. 808-819. HAUG, Alfred A. (1991), “Cointegration and Government Borrowing Constraints: Evidence for the United States”, Journal of Business & Economic Statistics, 9, pp. 97-101. KUŞTEPELİ, Yeşim & ÖNEL, Gülcan. (2005), “Fiscal Deficit Sustainability with a Structural Break: An Application to Turkey”, Review of Social, Economic&Business Studies, 5(6), ss. 189-208. MARTIN, Gael M. (2000), “US Deficit Sustainability: A New Approach Based On Multiple Endogenous Breaks”, Journal of Applied Econometrics, 15, pp. 83-105. MACDONALD, Ronald. (1992), “Some Tests of the Government’s Intertemporal Budget Constraint Using US Data”, Applied Economics, 24, pp. 1287-1292. MAKI, Daiki. (2012), “Tests for Cointegration Allowing for An Unknown Number of Breaks”, Economic Modelling, 29, pp. 2011-2015. MERCAN, Mehmet. (2013), “Zamanlararası Dış Denge Kısıtı Yaklaşımı Çerçevesinde Türkiye’de Bütçe Açığının Sürdürülebilirliği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(3), ss. 91-110. NARAYAN, Paresh K. & NARAYAN, Seema. (2005), “Estimating Income And Price Elasticities of Imports For Fiji in A Cointegration Framework”, Economic Modelling, 22(3), pp. 423-438. NARAYAN, Paresh K. (2005), “The Government Revenue and Government Expenditure Nexus: Empirical Evidence From Nine Asian Countries”, Journal of Asian Economics, 15, pp. 1203-1216. NARAYAN, Paresh K. (2004), “Reformulating Critical Values fort he Bounds F-statistics Approach to Cointegration: An Application to the Tourism Demand Model for Fiji”, Monash University Department of Economics Discussion Papers, 02/04, pp. 1-32. NARAYAN, Paresh K. & SMYTH, Russel. (2004), “The Race That Stops A Nation: The Demand for the Melbourne Cup”, Economic Record, 80, pp. 193-207. NARAYAN, Paresh K. & SMYTH, Russel. (2003), “Attendance and Pricing at Sporting Events: Empirical Results From Granger Causality Tests for the Melbourne Cup”, Applied Economics, 35(15), pp. 1649-1657. NG, Serena & PERRON, Pierre. (2001), “Lag Length Selection and the Construction of Unit Root Tests with Good Size and Power”, Econometrica, 69(6), pp. 1519-1554. PAYNE, James E., MOHAMMADI, Hassan & CAK, Murat. (2008), “Turkish Budget Deficit Sustainability and The Revenue-Expenditure Nexus”, Applied Economics, 40, pp. 823-830. PEKER, Osman & GÖÇER, İsmet. (2012), “Bütçe Açıklarının Ampirik Analizi”, Yönetim ve Ekonomi, 19(1), ss. 163-178. PERRON, Phillips. (1989), “The Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis”, Econometrica, 57, pp. 1361-1401. PESARAN, M. Hashem, SHIN, Yongcheol & SMITH, Richard J. (2001), “Bounds Testing Approaches to The Analysis of Level Relationships”, Journal of Applied Econometrics, 16, pp. 289-326. PROHL, Silika & SCHNEIDER, Friedrich G. (2006), “Sustainability of Public Debt and Budget Deficit: Panel Cointegration Analysis for The European Union Member Countries”, Working Paper 0610, Department of Economics, Johannes Kepler University of Linz, pp. 1-26. QUINTOS, Carmela.E. (1995), “Sustainability of the Deficit Process with Structural Shifts”, Journal of Business & Economic Statistics, 13(4), pp. 409-417. SMITH, Gregor W. & ZIN, Stanley E. (1991), “Persistent Deficits and The Market Value of Government Debt”, Journal of Applied Econometrics, 6(1), pp. 31-44. ŞEN, Hüseyin, SAĞBAŞ, İsa & KESKİN, Abdullah. (2010), “Türkiye’de Mali Sürdürülebilirliğin Analizi: 1975-2007”, Maliye Dergisi, Sayı:158, ss. 103-123. TREHAN, Bharat & WALSH, Carl E. (1988), “Common Trends, the Government's Budget Constraint, and Revenue Smoothing”, Journal of Economic Dynamics and Control, 12, pp. 425-444. TÜĞEN, Kamil & DAĞ, Mehmet. (2018), “Türkiye’de Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliğinde İç Borçlanmanın Rolü: Dönemsel Bir Analiz”, Yönetim ve Ekonomi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), ss. 391-408. UCAL, Meltem & ALICI, Aslı. (2010), “Is Fiscal Policy Sustainable in Turkey?”, Emerging Markets Finance & Trade, 46(1), ss. 83-93. UCTUM, Merih & WICKENS, Michael. (2000), “Debt and Deficit Ceilings, and Sustainability of Fiscal Policies: An Intertemporal Analysis”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 62(2), pp. 197-222. YILDIRIM, Kemal & ÖZCAN, Süleyman E. (2011), “Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliği: 1970-2005 Türkiye Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 30, ss. 39-50. WILCOX, David W. (1989), “The Sustainability of Government Deficits: Implications of the Present-Value Borrowing Constraint”, Journal of Money, Credit and Banking, 21(3), pp. 291-306. WU, Jhy-Lin. (1998), “Are Budget Deficits “Too Large”?: The Evidence from Taiwan”, Journal of Asian Economics, 9(3), pp. 519-528. ZIVOT, Eric & ANDREWS, Donald W. K. (1992), “Further Evidence on the Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis”, Journal of Business Economic Statistics, 10, pp. 251-270.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8659-541X
Yazar: Umut AKDUĞAN
Kurum: Trakya Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3450-0612
Yazar: Seyhun DOĞAN
Kurum: İstanbul Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { marufacd688369, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, eissn = {2529-0029}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {15 - 30}, doi = {10.14784/marufacd.688369}, title = {TÜRKİYE’DE KAMU BORCU VE BÜTÇE AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI}, key = {cite}, author = {AKDUĞAN, Umut and DOĞAN, Seyhun} }
APA AKDUĞAN, U , DOĞAN, S . (2020). TÜRKİYE’DE KAMU BORCU VE BÜTÇE AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi , 12 (22) , 15-30 . DOI: 10.14784/marufacd.688369
MLA AKDUĞAN, U , DOĞAN, S . "TÜRKİYE’DE KAMU BORCU VE BÜTÇE AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 12 (2020 ): 15-30 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/52462/688369>
Chicago AKDUĞAN, U , DOĞAN, S . "TÜRKİYE’DE KAMU BORCU VE BÜTÇE AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 12 (2020 ): 15-30
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE KAMU BORCU VE BÜTÇE AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI AU - Umut AKDUĞAN , Seyhun DOĞAN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.14784/marufacd.688369 DO - 10.14784/marufacd.688369 T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 30 VL - 12 IS - 22 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - doi: 10.14784/marufacd.688369 UR - https://doi.org/10.14784/marufacd.688369 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi TÜRKİYE’DE KAMU BORCU VE BÜTÇE AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI %A Umut AKDUĞAN , Seyhun DOĞAN %T TÜRKİYE’DE KAMU BORCU VE BÜTÇE AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI %D 2020 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 12 %N 22 %R doi: 10.14784/marufacd.688369 %U 10.14784/marufacd.688369
ISNAD AKDUĞAN, Umut , DOĞAN, Seyhun . "TÜRKİYE’DE KAMU BORCU VE BÜTÇE AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 12 / 22 (Ocak 2020): 15-30 . https://doi.org/10.14784/marufacd.688369
AMA AKDUĞAN U , DOĞAN S . TÜRKİYE’DE KAMU BORCU VE BÜTÇE AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI. JFRS. 2020; 12(22): 15-30.
Vancouver AKDUĞAN U , DOĞAN S . TÜRKİYE’DE KAMU BORCU VE BÜTÇE AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2020; 12(22): 30-15.