Yıl 2020, Cilt 12 , Sayı 22, Sayfalar 297 - 314 2020-01-01

TFRS 9 UYGULAMASININ SEÇİLMİŞ BANKALAR BAZINDA KREDİ SINIFLANDIRMASI VE KARŞILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Vuslat US [1]


Bu çalışmada 2018 yılından itibaren uygulamaya konulan Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) kredi sınıflandırması ve karşılıkları üzerindeki etkisi Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren seçilmiş mevduat bankaları özelinde incelenmektedir. Yapılan analiz, TFRS 9 uygulaması sonrasında yakın izlemedeki krediler ve diğer alacakların arttığını, ancak bu artışın kamu bankalarında daha düşük oranda olduğunu göstermektedir. Ayrıca, aynı dönemde donuk alacakların toplam kredilere olan oranının da arttığı, öte yandan kamu bankalarında bu artışın daha sınırlı kaldığı dikkat çekmektedir. TFRS 9 uygulamasıyla değişmesi beklenen karşılık oranları incelendiğinde de bankaların ayrıştığı ve kamu bankalarının sorunlu kredilerde olumlu bir görünüm sergilemelerine rağmen ihtiyatlı davranarak daha yüksek karşılık ayırdıkları görülmektedir. TFRS 9 uygulamasının bankalar üzerinde farklı etkilere sahip olmasının sebeplerinin mikro düzeyde veri ve anektodal kanıt yardımıyla daha kolay tespit edilebileceği düşünülmekle birlikte mevcut veriler doğrultusunda yapılan analiz banka mülkiyetinin önemine işaret etmektedir. Nitekim Türk bankacılık sektörüne ilişkin yapılmış önceki çalışmalar da gerek sorunlu kredilerin dinamiklerinde gerekse kârlılık ve diğer önemli değişkenlerde banka mülkiyetinin önemini göstermektedir. Öte yandan, banka mülkiyeti etkeninin bankalar arasında gözlenen ayrışmayı açıklamada yeterli olmadığı, varlık büyüklüğü gibi bankaya özgü başka değişkenlerin de dikkate alınması gerektiği önemle vurgulanmalıdır.
Kredi sınıflandırması, Karşılıklar, Türk bankacılık sektörü, mülkiyet, tfrs 9
  • AVUL, E. (2018). “TFRS 9 Kapsamında Finansal Araçlara İlişkin Değer Düşüklüğü Karşılıkları ve Bankacılık Sektöründeki Uygulaması”, 28 Şubat 2018 tarihinde https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/konferanssunumlari/1139/TBB_Sunum_28_subat.pdf adresinden erişildi. AYTÜRK, Y. (2016). UFRS 9 Finansal Araçlar Kapsamında Yeni Değer Düşüklüğü Modeli ve Bankacılık Sektörüne Etkileri, Mali Çözüm, 137, 133-143. BDDK. (2006). Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, T.C. Resmi Gazete, Sayı: 26333, 1 Kasım 2006. BDDK (2016). Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, T.C. Resmi Gazete, Sayı: 29750, 22 Haziran 2016. BDDK. (2017). Karşılık Yönetmeliği Hakkında Basın Açıklaması, 29 Aralık 2017 tarihinde http://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0594_01.pdf adresinden erişildi. BDDK. (2018). Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hakkında Basın Açıklaması, 6 Mart 2018 tarihinde http://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0605_01.pdf adresinden erişildi. BİRKAN, R. (2019). TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı Kapsamında Bankacılık Sektöründeki Kredi ve Alacaklara İlişkin Değer Düşüklüğü Karşılıklarının İncelenmesi, Bankacılar Dergisi, 109, 109-134. HU, J.L., Li, Y. ve Chiu Y.H. (2004). Ownership and Nonperforming Loans: Evidence from Taiwan’s Banks, The Developing Economies, 42(3), 405-420. IANNOTTA, G., NOCERA, G. ve SIRONI A. (2007). Ownership Structure, Risk and Performance in the European Banking Industry, Journal of Banking & Finance, 31(7), 2127-2149. KGK. (2017). Finansal Araçlar Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 55), T.C. Resmi Gazete, Sayı: 29953, 19 Ocak 2017. KGK. (2019). TFRS 9 Finansal Araçlar 2017 Sürümü, 15 Ocak 2019 tarihinde http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BCrkiye%20Muhasebe%20Standartlar%C4%B1/TMSTFRS2019Seti/TFRS/TFRS_9.pdf adresinden erişildi. Sapienza, P. (2004). The effects of government ownership on bank lending, Journal of Financial Economics, 72(2), 357-384. TCMB. (2017). Finansal İstikrar Raporu, Mayıs 2017, Sayı: 24. TCMB. (2018). Finansal İstikrar Raporu, Mayıs 2017, Sayı: 26. US, V. (2017). Dynamics of Non-Performing Loans in the Turkish Banking Sector by an Ownership Breakdown: The Impact of the Global Crisis, Finance Research Letters, 20(February), 109-117. US, V. (2018). The Determinants of Non-Performing Loans before and after the Crisis: Challenges and Policy Implications for Turkish Banks, Emerging Markets Finance and Trade, 54(7), 1608-1622.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9531-4381
Yazar: Vuslat US
Kurum: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { marufacd688408, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, eissn = {2529-0029}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {297 - 314}, doi = {10.14784/marufacd.688408}, title = {TFRS 9 UYGULAMASININ SEÇİLMİŞ BANKALAR BAZINDA KREDİ SINIFLANDIRMASI VE KARŞILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ}, key = {cite}, author = {US, Vuslat} }
APA US, V . (2020). TFRS 9 UYGULAMASININ SEÇİLMİŞ BANKALAR BAZINDA KREDİ SINIFLANDIRMASI VE KARŞILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi , 12 (22) , 297-314 . DOI: 10.14784/marufacd.688408
MLA US, V . "TFRS 9 UYGULAMASININ SEÇİLMİŞ BANKALAR BAZINDA KREDİ SINIFLANDIRMASI VE KARŞILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 12 (2020 ): 297-314 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/52462/688408>
Chicago US, V . "TFRS 9 UYGULAMASININ SEÇİLMİŞ BANKALAR BAZINDA KREDİ SINIFLANDIRMASI VE KARŞILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 12 (2020 ): 297-314
RIS TY - JOUR T1 - TFRS 9 UYGULAMASININ SEÇİLMİŞ BANKALAR BAZINDA KREDİ SINIFLANDIRMASI VE KARŞILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AU - Vuslat US Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.14784/marufacd.688408 DO - 10.14784/marufacd.688408 T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 297 EP - 314 VL - 12 IS - 22 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - doi: 10.14784/marufacd.688408 UR - https://doi.org/10.14784/marufacd.688408 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi TFRS 9 UYGULAMASININ SEÇİLMİŞ BANKALAR BAZINDA KREDİ SINIFLANDIRMASI VE KARŞILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %A Vuslat US %T TFRS 9 UYGULAMASININ SEÇİLMİŞ BANKALAR BAZINDA KREDİ SINIFLANDIRMASI VE KARŞILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %D 2020 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 12 %N 22 %R doi: 10.14784/marufacd.688408 %U 10.14784/marufacd.688408
ISNAD US, Vuslat . "TFRS 9 UYGULAMASININ SEÇİLMİŞ BANKALAR BAZINDA KREDİ SINIFLANDIRMASI VE KARŞILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 12 / 22 (Ocak 2020): 297-314 . https://doi.org/10.14784/marufacd.688408
AMA US V . TFRS 9 UYGULAMASININ SEÇİLMİŞ BANKALAR BAZINDA KREDİ SINIFLANDIRMASI VE KARŞILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. JFRS. 2020; 12(22): 297-314.
Vancouver US V . TFRS 9 UYGULAMASININ SEÇİLMİŞ BANKALAR BAZINDA KREDİ SINIFLANDIRMASI VE KARŞILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2020; 12(22): 314-297.