Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFECTS OF TRALKOXYDIM AND PROCHLORAZ ON THE PEROXIDASE ACTIVITY OF BARLEY ROOTS (HORDEUM VULGARE L. CV EFES)

Yıl 2009, Cilt: 21 Sayı: 1, 29 - 35, 26.11.2011

Öz

It has been known that agricultural pesticides used to harmful organisms cause unfavorable effects on living organisms. In the present study, the effect of a herbicide tralkoxydim and a fungucide prochloraz on the peroxidase activity of barley (Hordeum vulgare L. cv Efes) roots due to stress stimulation was investigated. Sterilized barley seeds were germinated in distilled water (control) and in the commercial (50 µM, 40 µM) and multiple doses (100-150 µM, 80-120 µM) of tralkoxydim and prochloraz, respectively. Barley root tips were excised (0.5-1 cm) and extracted in cold phosphate buffer at 48 and 72 hours. Root extracts were measured in buffer containing H2O2 ve guaiacol for peroxidase activity at 470 nm spectrophotometrically. The results exhibited that over doses of tralkoxydim and prochloraz increased peroxidase activity leading to plant stress.

Kaynakça

  • Suwalsky, M.; Benites, M.; Narris, B.; Sotomayor, P.: “Toxic effects of the fungicide benomyl on cell membranes”, in Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Pharmacology, Toxicology and Endocrinology, 125 (2000) 111-119.
  • Tort, N.; Türkyilmaz, B.; Dereboylu, A. E.; Tosun, N.: “Diniconazole Etken Maddeli Bir Fungisitin Bazı Arpa Kültür Formları Üzerine Morfolojik Ve Fizyolojik Etkileri”, Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 41 (2004) 169-179.
  • Kaya, S.; Pirinçci, İ.; Bilgili, A.: “Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji”, 2. baskı, Medisan Yayın, (2002) 385-402.
  • Oraler, G.; Gözükırmızı, N.; Olgun, A: “Bazı Pestisitlerin Farklı Organizmalardaki Mutagenik Etkileri”, Doğa Bilim Dergisi,Seri A, 8, 1(1984) 106-114.

TRALKOKSİDİM VE PROKLORAZIN ARPA (HORDEUM VULGARE L. CV EFES) KÖKLERİNDE PEROKSİDAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Yıl 2009, Cilt: 21 Sayı: 1, 29 - 35, 26.11.2011

Öz

Tarımda zararlılara karşı yaygın olarak kullanılan pestisitlerin, canlılar üzerinde birçok olumsuz etki yarattığı bilinmektedir. Bu çalışmada, bir fungusit olan prokloraz ile bir herbisit olan tralkoksidimin, ülkemizde yaygın olarak tarımı yapılan arpa (Hordeum vulgare L. cv Efes) köklerindeki stres teşviki ile ortaya çıkan peroksidaz aktivitesi üzerindeki etkileri incelendi. Sterilize edilmiş arpa tohumları distile su (kontrol), tralkoksidim ve proklorazın ticari dozu (50 µM ve 40 µM) ve bunun katları olan farklı konsantrasyonlarda (100-150 µM ve 80-120 µM) çimlendirildi. Arpa kökleri 48. ve 72. saatlerde 0,5-1 cm kesilerek, soğuk fosfat tamponunda ekstre edildi. Kök ekstreleri peroksidaz aktivitelerinin ölçümü için H2O2 ve guaiacol içeren ölçüm tamponunda, spektrofotometrede 470 nm dalga boyunda ölçüldü. Yapılan ölçümlerin sonunda özellikle ticari dozun üzerinde kullanılan tralkoksidim ve proklorazın, bitkide strese yol açarak peroksidaz aktivitesini artırdığı görüldü.

Kaynakça

  • Suwalsky, M.; Benites, M.; Narris, B.; Sotomayor, P.: “Toxic effects of the fungicide benomyl on cell membranes”, in Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Pharmacology, Toxicology and Endocrinology, 125 (2000) 111-119.
  • Tort, N.; Türkyilmaz, B.; Dereboylu, A. E.; Tosun, N.: “Diniconazole Etken Maddeli Bir Fungisitin Bazı Arpa Kültür Formları Üzerine Morfolojik Ve Fizyolojik Etkileri”, Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 41 (2004) 169-179.
  • Kaya, S.; Pirinçci, İ.; Bilgili, A.: “Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji”, 2. baskı, Medisan Yayın, (2002) 385-402.
  • Oraler, G.; Gözükırmızı, N.; Olgun, A: “Bazı Pestisitlerin Farklı Organizmalardaki Mutagenik Etkileri”, Doğa Bilim Dergisi,Seri A, 8, 1(1984) 106-114.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Filiz VARDAR

Meral ÜNAL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 26 Kasım 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Cilt: 21 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA VARDAR, F., & ÜNAL, M. (2011). TRALKOKSİDİM VE PROKLORAZIN ARPA (HORDEUM VULGARE L. CV EFES) KÖKLERİNDE PEROKSİDAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Marmara Fen Bilimleri Dergisi, 21(1), 29-35.
AMA VARDAR F, ÜNAL M. TRALKOKSİDİM VE PROKLORAZIN ARPA (HORDEUM VULGARE L. CV EFES) KÖKLERİNDE PEROKSİDAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ. MFBD. Kasım 2011;21(1):29-35.
Chicago VARDAR, Filiz, ve Meral ÜNAL. “TRALKOKSİDİM VE PROKLORAZIN ARPA (HORDEUM VULGARE L. CV EFES) KÖKLERİNDE PEROKSİDAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ”. Marmara Fen Bilimleri Dergisi 21, sy. 1 (Kasım 2011): 29-35.
EndNote VARDAR F, ÜNAL M (01 Kasım 2011) TRALKOKSİDİM VE PROKLORAZIN ARPA (HORDEUM VULGARE L. CV EFES) KÖKLERİNDE PEROKSİDAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Marmara Fen Bilimleri Dergisi 21 1 29–35.
IEEE F. VARDAR ve M. ÜNAL, “TRALKOKSİDİM VE PROKLORAZIN ARPA (HORDEUM VULGARE L. CV EFES) KÖKLERİNDE PEROKSİDAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ”, MFBD, c. 21, sy. 1, ss. 29–35, 2011.
ISNAD VARDAR, Filiz - ÜNAL, Meral. “TRALKOKSİDİM VE PROKLORAZIN ARPA (HORDEUM VULGARE L. CV EFES) KÖKLERİNDE PEROKSİDAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ”. Marmara Fen Bilimleri Dergisi 21/1 (Kasım 2011), 29-35.
JAMA VARDAR F, ÜNAL M. TRALKOKSİDİM VE PROKLORAZIN ARPA (HORDEUM VULGARE L. CV EFES) KÖKLERİNDE PEROKSİDAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ. MFBD. 2011;21:29–35.
MLA VARDAR, Filiz ve Meral ÜNAL. “TRALKOKSİDİM VE PROKLORAZIN ARPA (HORDEUM VULGARE L. CV EFES) KÖKLERİNDE PEROKSİDAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ”. Marmara Fen Bilimleri Dergisi, c. 21, sy. 1, 2011, ss. 29-35.
Vancouver VARDAR F, ÜNAL M. TRALKOKSİDİM VE PROKLORAZIN ARPA (HORDEUM VULGARE L. CV EFES) KÖKLERİNDE PEROKSİDAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ. MFBD. 2011;21(1):29-35.

Marmara Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN : 2146-5150

 

 

MU Fen Bilimleri Enstitüsü

Göztepe Yerleşkesi, 34722 Kadıköy, İstanbul
E-posta: fbedergi@marmara.edu.tr