Yıl 2017, Cilt 29 , Sayı 4, Sayfalar 118 - 123 2017-12-31

Estimation of the Occupational Accidents in Turkey with Exponential Smoothing Method
Türkiye’de İş Kazalarının Üssel Düzeltme Metodu ile Tahmin Edilmesi

Mustafa YAĞIMLI [1] , Hande ERGİN [2]


With the developing technology, the unsafe situations and behaviors that employees encounter, increase and this causes occupational accidents. These work accidents are not only harmful to the employees but also to the employer and the country's economy. In this context, prevention of occupational accidents is very important. For the prevention of occupational accidents, the number of accidents that can be experienced is predictable, which will be a trigger for taking precautions. In this study, according to Social Security Institution’s data (SGK), the number of persons who died due to occupational accidents which are between 2005 and 2016, were evaluated. This evaluation was made by excel with using Simple Exponential Smoothing Method. The study presented estimates of the number of occupational accidents and deaths from work accidents in 2017 that have not yet been announced by SGK.

Gelişen teknoloji ile beraber çalışanların karşılaştığı güvensiz durumlar ve davranışlar artmaktadır ve bu durum iş kazalarına sebebiyet vermektedir. Yaşanan iş kazaları sadece çalışana değil, işverene ve ülke ekonomisine de büyük ölçüde zarar vermektedir. Bu kapsamda iş kazalarının önlenmesi büyük önem taşımaktadır. İş kazalarının önlenmesi için, yaşanabilecek kaza sayısının önceden tahmin edilebilir olması önlem alınması için tetikleyici bir sebep olacaktır. Bu çalışmada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan verilere göre, 2005-2015 yılları arasında yaşanan iş kazalarının ve iş kazalarından dolayı ölen kişilerin sayıları değerlendirmeye alınmış, excel ortamında üssel düzeltme yöntemi kullanılarak 2016 yılında yaşanmış olan, ancak SGK tarafından henüz açıklanmamış olan iş kazalarının ve iş kazasından ölen kişilerin sayılarının tahminleri sunulmuştur. 

 • Referans1 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2016) Çalışma Hayatı İstatistikleri 2015, Ankara.
 • Referans2 Ergin, H. (2016) Hazır giyim mağazacılık sektöründe iş kazaları ve çözüm önerileri: Örnek bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Referans3 Dursun, S. (2012) İş Güvenliği Kültürü, Beta Yayıncılık, 1.Baskı, İstanbul.
 • Referans4 ILO (2009) 2, ILO standards on occupational safety and health Promoting a safe and healthy working environment, General Survey concerning the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155), the Occupational Safety and Health Recommendation, 1981 (No. 164), and the Protocol of 2002 to the Occupational Safety and Health Convention, 1981, International Labour Conference, 98th Session, 2009. Report III (Part 1B). Third item on the agenda: Information and reports on the application of Conventions and Recommendations. Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (articles 19, 22 and 35 of the Constitution) http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/98thSession/ReportssubmittedtotheConference/WCMS_103485/lang--en/index.htm (29.03.2017)
 • Referans5 ISSA (The International Social Security Association) (2008), A dynamic vision of prevention, World of Work, No. 63. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/dcomm/documents/publication/wcms_099048.pdf (01.04.2017)
 • Referans6 Akıllı, H., Aydoğdu, Ö. (2012) İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı, Ankara, s.245-250.
 • Referans7 Seber, V. (2012) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Risk Analizleri Nasıl Yapılır?, Elektrik Mühendisliği Dergisi, Sayı 445, s.30-34.
 • Referans8 Cuscio, N. F. (1995) Managing Human Resources. 5. Edition, Irwin Mc Graw Hill.
 • Referans9 Goodwin, P. (2010) The Holt–Winters approach to exponential smoothing: 50 years old and going strong. Foresight: The International Journal of Applied Forecasting, 19, 30–33.
 • Referans10 Hyndman, R., & Athanasopoulos, G. (2013) Forecasting: principles and practice. URL: http://otexts.com/fpp/.
 • Referans11 Bergmeir, C., Hyndman, R.J., Benítez, J.M. (2016) Bagging exponential smoothing methods using STL decomposition and Box–Cox transformation, International Journal of Forecasting, Elsevier, 30, 303-312.
 • Referans12 Palit, A.K., Popovic, D. (2005) Computational intelligence in time series forecasting: Theory and engineering applications, Advances in Industrial Control, Springer Verlag, NJ USA.
 • Referans13 Nind, J., Torra, V. (2009) “Towards the Evaluation of Time Series Prediction Methods”, Information Sciences, Cilt 179, No 11, 1663-1677.
 • Referans14 Tsaurs, R.C., Kuo, T.C., (2011) “The Adaptive Fuzzy Time Series Model with an Application to Taiwan’s tourism demand”, Expert Systems with Applications, Elsevier, Cilt 38, 9164-9167.
 • Referans15 Crevits, R., Croux, C. (2016) Forecasting with Robust Exponential Smoothing with Damped Trend and Seasonal Components.
 • Referans16 Hyndman, R. J., Koehler, A. B., Snyder, R. D., & Grose, S. (2002) A state space framework for automatic forecasting using exponential smoothing methods. International Journal of Forecasting, 18(3), 439-454.
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4113-8308
Yazar: Mustafa YAĞIMLI (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Hande ERGİN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { marufbd305236, journal = {Marmara Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-5150}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {29}, pages = {118 - 123}, doi = {10.7240/marufbd.305236}, title = {Türkiye’de İş Kazalarının Üssel Düzeltme Metodu ile Tahmin Edilmesi}, key = {cite}, author = {YAĞIMLI, Mustafa and ERGİN, Hande} }
APA YAĞIMLI, M , ERGİN, H . (2017). Türkiye’de İş Kazalarının Üssel Düzeltme Metodu ile Tahmin Edilmesi. Marmara Fen Bilimleri Dergisi , 29 (4) , 118-123 . DOI: 10.7240/marufbd.305236
MLA YAĞIMLI, M , ERGİN, H . "Türkiye’de İş Kazalarının Üssel Düzeltme Metodu ile Tahmin Edilmesi". Marmara Fen Bilimleri Dergisi 29 (2017 ): 118-123 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufbd/issue/33179/305236>
Chicago YAĞIMLI, M , ERGİN, H . "Türkiye’de İş Kazalarının Üssel Düzeltme Metodu ile Tahmin Edilmesi". Marmara Fen Bilimleri Dergisi 29 (2017 ): 118-123
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de İş Kazalarının Üssel Düzeltme Metodu ile Tahmin Edilmesi AU - Mustafa YAĞIMLI , Hande ERGİN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.7240/marufbd.305236 DO - 10.7240/marufbd.305236 T2 - Marmara Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 118 EP - 123 VL - 29 IS - 4 SN - -2146-5150 M3 - doi: 10.7240/marufbd.305236 UR - https://doi.org/10.7240/marufbd.305236 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Marmara Fen Bilimleri Dergisi Türkiye’de İş Kazalarının Üssel Düzeltme Metodu ile Tahmin Edilmesi %A Mustafa YAĞIMLI , Hande ERGİN %T Türkiye’de İş Kazalarının Üssel Düzeltme Metodu ile Tahmin Edilmesi %D 2017 %J Marmara Fen Bilimleri Dergisi %P -2146-5150 %V 29 %N 4 %R doi: 10.7240/marufbd.305236 %U 10.7240/marufbd.305236
ISNAD YAĞIMLI, Mustafa , ERGİN, Hande . "Türkiye’de İş Kazalarının Üssel Düzeltme Metodu ile Tahmin Edilmesi". Marmara Fen Bilimleri Dergisi 29 / 4 (Aralık 2017): 118-123 . https://doi.org/10.7240/marufbd.305236
AMA YAĞIMLI M , ERGİN H . Türkiye’de İş Kazalarının Üssel Düzeltme Metodu ile Tahmin Edilmesi. MFBD. 2017; 29(4): 118-123.
Vancouver YAĞIMLI M , ERGİN H . Türkiye’de İş Kazalarının Üssel Düzeltme Metodu ile Tahmin Edilmesi. Marmara Fen Bilimleri Dergisi. 2017; 29(4): 123-118.