Yıl 2016, Cilt 22 , Sayı 3, Sayfalar 1087 - 1117 2016-12-16

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİN ARDINDAN YARGITAY’IN BEDENSEL ZARARLARDA YAKINLARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNE İLİŞKİN UYGULAMASI

Fulya ERLÜLE [1] 6098 sayılı TBK’ da 818 sayılı BK’ dan farklı olarak ağır bedensel zarar halinde zarar görenin yakınlarına da manevi tazminat talep etme hakkı tanınmıştır. Ancak, TBK md.56/2 hükmü her türlü zararın tazminini değil, sadece ağır bedensel zararların tazminine imkân vermektedir. Söz konusu hükmün temelinde, bedensel bütünlüğü ihlal edilen kişi ile yakınları arasındaki duygusal bağın kişilik hakkı kapsamında korunan değerlerden biri olduğu düşüncesi yatmaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, zararın tazmini için bedensel zarara uğrayan kişinin yakınlarının bu durumdan sürekli ve ciddi bir şekilde etkilenmiş olması aranmaktadır

manevi tazminat, ağır bedensel zarar, zarar göreninin yakınları, beden bütünlüğünün ihlali
 • ANTALYA, O. Gökhan, Sunuşlu, Genel ve Madde Gerekçeli, Adalet Komisyonu Raporu ve TBMM. Tutanakları ile Kaynak ve İlgili Kanun Maddesi, YİBK. ve BGE Atıflı 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, İstanbul 2011.
 • BEISTEINER, Lisa Barbara, Angehörigenschmerzengeld, Der Ersatz von Schock- und Trauerschäden bei Tötung oder Schwerverletzung naher Angehöriger, Wien 2009. OFTINGER, Karl/STARK, Emil, W., Schweizerisches Haftpflichtrecht, Erster Band, Allgemeiner Teil, 5. Aufl., Zürich 1995.
 • EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 17. Baskı, Ankara 2014. TANDOĞAN,Haluk, Türk Mesuliyet Hukuku (Akit Dışı ve Akdi Mesuliyet), Ankara 1961.
 • ERLÜLE, Fulya, Türk Borçlar Kanunu’na Göre Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara 2015.
 • GÜRSOY, Kemal, Tahir, Manevi Zarar ve Tazmini, AÜHFD, C. 30, Yıl: 1973, S. 1-4, s. 7 vd.
 • HATEMİ, Hüseyin, Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, (KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI), Borçlar Hukuku Genel Bölüm, II. Cilt, İstanbul 1998.
 • HATEMİ, Hüseyin/GÖKYAYLA, Emre, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 2. Bası, İstanbul 2012.
 • HÜTTE, Klaus, Genugtuungsrecht im Wandel, SJZ 1988, s. 169 vd.
 • KARAHASAN, Mustafa, Reşit, Tazminat Hukuku, Manevi Tazminat, 6. Baskı, İstanbul 2001.
 • KELLER, Alfred, Haftpflicht im Privatrecht, Bd. II, 2. Aufl., Bern 1998.
 • OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II, Gözden Geçirilip, Güncelleştirilmiş 11. Bası, İstanbul 2014.
 • OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş Altıncı Basıdan Yedinci Tıpkı Bası, İstanbul 2009.
 • PFLÜGER, Stephanie, Schmerzensgeld für Angehörige, Bielefeld 2005.
 • REİSOĞLU, Safa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25. Bası, İstanbul 2014. GENÇ ARIDEMİR, Arzu, Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat, İstanbul 2008.
 • SAYMEN, Ferit Hakkı, Manevi Zarar ve Tazmini Sureti, İstanbul 1940.
 • TAMAN, Şükran, Beden Tamlığının İhlali ve Ölüm Hallerinde Manevi Tazminat (BK. m. 47), İÜSBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1984.
 • TEKİNAY, Selahattin, S./AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP, Atilla, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, İstanbul 1993.
 • TUNÇOMAĞ, Kenan, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, 6. Bası, İstanbul 1976.
 • WIDMER, Pierre/WESSNER, Pierre, Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts Vorentwurf eines Bundesgesetzes, 2004.
 • WILDHABER, Patricia, Wesen und Abgrenzung von Genugtuung und Schmerzensgeld, Unter Berücksichtigung des liechtensteinischen, schweizerischen und österreichischen Rechts, Diss., Zürich 1999.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fulya ERLÜLE
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, MALİ HUKUK ANABİLİM DALI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Aralık 2016

Bibtex @araştırma makalesi { maruhad334007, journal = {Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi}, issn = {2146-0590}, eissn = {2529-0142}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {22}, pages = {1087 - 1117}, doi = {}, title = {6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİN ARDINDAN YARGITAY’IN BEDENSEL ZARARLARDA YAKINLARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNE İLİŞKİN UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {Erlüle, Fulya} }
APA Erlüle, F . (2016). 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİN ARDINDAN YARGITAY’IN BEDENSEL ZARARLARDA YAKINLARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNE İLİŞKİN UYGULAMASI . Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi , Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Hukuk Araştırmaları Dergisi , 1087-1117 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/36500/334007
MLA Erlüle, F . "6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİN ARDINDAN YARGITAY’IN BEDENSEL ZARARLARDA YAKINLARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNE İLİŞKİN UYGULAMASI" . Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 22 (2016 ): 1087-1117 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/36500/334007>
Chicago Erlüle, F . "6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİN ARDINDAN YARGITAY’IN BEDENSEL ZARARLARDA YAKINLARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNE İLİŞKİN UYGULAMASI". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 22 (2016 ): 1087-1117
RIS TY - JOUR T1 - 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİN ARDINDAN YARGITAY’IN BEDENSEL ZARARLARDA YAKINLARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNE İLİŞKİN UYGULAMASI AU - Fulya Erlüle Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1087 EP - 1117 VL - 22 IS - 3 SN - 2146-0590-2529-0142 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİN ARDINDAN YARGITAY’IN BEDENSEL ZARARLARDA YAKINLARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNE İLİŞKİN UYGULAMASI %A Fulya Erlüle %T 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİN ARDINDAN YARGITAY’IN BEDENSEL ZARARLARDA YAKINLARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNE İLİŞKİN UYGULAMASI %D 2016 %J Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi %P 2146-0590-2529-0142 %V 22 %N 3 %R %U
ISNAD Erlüle, Fulya . "6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİN ARDINDAN YARGITAY’IN BEDENSEL ZARARLARDA YAKINLARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNE İLİŞKİN UYGULAMASI". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 22 / 3 (Aralık 2016): 1087-1117 .
AMA Erlüle F . 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİN ARDINDAN YARGITAY’IN BEDENSEL ZARARLARDA YAKINLARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNE İLİŞKİN UYGULAMASI. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2016; 22(3): 1087-1117.
Vancouver Erlüle F . 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİN ARDINDAN YARGITAY’IN BEDENSEL ZARARLARDA YAKINLARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNE İLİŞKİN UYGULAMASI. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2016; 22(3): 1087-1117.
IEEE F. Erlüle , "6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİN ARDINDAN YARGITAY’IN BEDENSEL ZARARLARDA YAKINLARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNE İLİŞKİN UYGULAMASI", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, c. 22, sayı. 3, ss. 1087-1117, Ara. 2016