ISSN: 2146-0590
e-ISSN: 2529-0142
Başlangıç: 1986
Yayıncı: Marmara Üniversitesi
Kapak Resmi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK – ULAKBİM TR Hukuk Dizininde taranan ulusal hakemli bir dergidirDergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak e-dergi formatında yayımlanmaktadır.

Dergimizin Haziran ayında yayınlanacak olan 2024/1 sayısı için makale alımlarımız 1 Mart 2024 Cuma günü başlayacak ve 1 Mayıs 2024 Çarşamba Cumartesi günü sona erecektir. Sayımıza katkıda bulunmak isteyen yazarların yayın ilkelerimize uygun olarak hazırlayacakları eserlerini bu tarih aralığında Dergipark sistemi üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Bununla beraber, bu sayımızda değerlendirmeye alınacak makale sayısı bakımından bir üst sınır belirlenmiş olup, bu sınıra 1 Mayıs 2024 tarihinden önce ulaşılması durumunda Yayın Kurulu'nun makale kabulünü daha önceki bir tarihte sonlandırma konusunda takdir yetkisi bulunmaktadır.

Aralık 2021 sayımızdan başlamak üzere dergimizde yayımlanacak makaleler için OSCOLA 4. Edisyon atıf sistemi kabul edilmiş olup, bu formata uygun olmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle, dergimize gönderilecek makaleler hazırlanırken Yazım Kurallarımızın detaylı şekilde incelenmesi önem taşımaktadır.

Makale Gönderimine Açılacak Tarih: 1 Mart 2024

2023 - Cilt: 29 Sayı: 2