Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-0590 | e-ISSN 2529-0142 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2007 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |


Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK – ULAKBİM TR Hukuk Dizininde taranan ULUSAL HAKEMLİ bir dergidir.

Dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak e-dergi formatında yayımlanmaktadır.

Dergimizin makale kabul ve hakem değerlendirme süreçleri sadece Dergipark üzerinden yürütüldüğünden, dergimize yalnızca Dergipark kanalıyla makale göndermeniz önemle rica olunur.

Dergimizin Aralık ayında yayınlanacak olan 2020/2 sayısı için en son makale gönderim tarihi 23 Ekim 2020'dir.

2019 yılı itibariyle MÜHF-HAD'nde değerlendirilmek üzere gönderilen bütün çalışmalarda eser sahiplerinin ORCID numarası (Bilimsel Araştırmacı Kimlik Numarası) alması ve ORCID numaralarını makale gönderimi sırasında DergiPark sistemine yüklemeleri gerekmektedir. ORCID Numarası https://orcid.org/signin adresinden alınmaktadır. ORCID numarası olmayan araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

ISSN 2146-0590 | e-ISSN 2529-0142 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2007 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi


Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK – ULAKBİM TR Hukuk Dizininde taranan ULUSAL HAKEMLİ bir dergidir.

Dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak e-dergi formatında yayımlanmaktadır.

Dergimizin makale kabul ve hakem değerlendirme süreçleri sadece Dergipark üzerinden yürütüldüğünden, dergimize yalnızca Dergipark kanalıyla makale göndermeniz önemle rica olunur.

Dergimizin Aralık ayında yayınlanacak olan 2020/2 sayısı için en son makale gönderim tarihi 23 Ekim 2020'dir.

2019 yılı itibariyle MÜHF-HAD'nde değerlendirilmek üzere gönderilen bütün çalışmalarda eser sahiplerinin ORCID numarası (Bilimsel Araştırmacı Kimlik Numarası) alması ve ORCID numaralarını makale gönderimi sırasında DergiPark sistemine yüklemeleri gerekmektedir. ORCID Numarası https://orcid.org/signin adresinden alınmaktadır. ORCID numarası olmayan araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Cilt 26 - Sayı 1 - 25 Haz 2020
 1. Devleti Öğretme Biçimi Olarak Siyaset Bilimi ve Fransa'daki Kökleri
  Sayfalar 1 - 12
  Rukiye AKKAYA
 2. Arabuluculuk Faaliyetlerinde İdarenin Yeri ve Yetkisi
  Sayfalar 13 - 23
  Gül ÜSTÜN
 3. Robotlara Karşı Gerçek Kişilerin Korunması Gerekliliği ve Robot Vergisi Önerisi
  Sayfalar 24 - 48
  Gülşen GEDİK
 4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Hassan v. Birleşik Krallık Kararı Işığında Uluslararası İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları İlişkisi
  Sayfalar 49 - 61
  Bahar KONUK SOMMER
 5. Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 62 - 106
  Zahit YILMAZ , Özge APİŞ
 6. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları
  Sayfalar 107 - 130
  Ömer Faruk EROL
 7. Tespit Edici İşlemlerle Bağlantılı Olarak İdari Yargılama Hukukunda Tespit Davalarının Uygulama Alanı ve Gerekliliği Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 131 - 145
  Onur KAPLAN , Gül ÜSTÜN
 8. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 142/2-a'daki Kişinin Ölümüne İlişkin Nitelikli Halin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 146 - 160
  Ahmet KILIÇ
 9. Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında Yargı Ayrılığı Sistemi Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 161 - 189
  Lokman YENİAY
 10. Hukuki Bilgiye Dijital Erişim
  Sayfalar 190 - 203
  Buket ABANOZ
 11. 1952 Tarihli Roma Konvansiyonu ile 2009 Tarihli Genel Tehlike Konvansiyonu’nun Sorumluluk Hukuku Açısından Karşılaştırılması
  Sayfalar 204 - 218
  Osman Gökhan ANTALYA , Başak GÖRGEÇ
 12. İfa Güçsüzlüğüne Genel Bakış ve Onun Kira Sözleşmesindeki Görünümü
  Sayfalar 219 - 237
  Osman Gökhan ANTALYA , Pelin ÇAVDAR
 13. Mazbut Vakıflara Ait Taşınmazları Konu Edinen Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesine İlişkin Bazı Tespitler ve Bu Konudaki Güncel Gelişmeler
  Sayfalar 238 - 256
  Mehmet Özgür AVCI
 14. Çalışma Belgesinin İçeriği
  Sayfalar 257 - 277
  Aslıhan KAYIK AYDINALP
 15. Kambiyo Senetlerinde Çizilmiş Cironun Hüküm ve Sonuçları
  Sayfalar 278 - 299
  Kadir BAŞ
 16. İhmalin Takdirinde Yeni Bir Ölçü: “Kişiselleştirilmiş Özen Ölçüsü”
  Sayfalar 300 - 316
  Erman BENLİ
 17. Montreal Sözleşmesi Kapsamında Beşinci Yetki Kuralı ve Uygulaması
  Sayfalar 317 - 338
  İ̇lyas GOLCUKLU
 18. Mukayeseli Hukukta Standart Sözleşme Hükümlerinin Çatışması ve Bu Duruma Bağlanan Hukuki Sonuçlar
  Sayfalar 339 - 381
  Eray Aksın ATAR , Ertuğrul Doğan ERZENGİN
 19. Türk İş Hukukunda Süt İzni
  Sayfalar 382 - 399
  Ebru ERENER YILMAZ
 20. Hekimin Sorumluluğunun Belirlenmesi Bakımından Hekim İle Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuki Mahiyeti
  Sayfalar 400 - 422
  Firdevs ARSLAN
 21. Alman, İsviçre, Türk Hukuklarında ve Viyana Satım Antlaşması’nda Eksik İfa Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
  Sayfalar 423 - 466
  Koray GÜVEN
 22. Tüketici Hakem Heyetlerinde İtirazın İptali Davası Sorunu Ve 7063 Sayılı Kanun Sonrasında Verilen Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 467 - 486
  Nagihan TANDOĞAN ÖZBAYKAL
 23. İcra Hukukunda Borçlu Adına Tescili Talep veya Dava Etme Yetkisinin Alacaklıya Verilmesi
  Sayfalar 487 - 523
  Salim BOZOK
Dizinler