Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

AB ile Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması’nın İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi

Yıl 2018, Cilt 24, Sayı 1, 36 - 49, 18.07.2018
https://doi.org/10.33433/maruhad.445573

Öz

Bilindiği üzere Nisan 2011’den itibaren başlayan Suriyeli göçmenlerin yoğun bir göç hareketi

oluşturması ve ülkedeki iç karışıklığın sona ermemesi ya da erdirilememesi sonucu Türkiye ve Avrupa

yoğun bir göç dalgası ile karşılaşmıştır. Avrupa açısından bu göç dalgasının genellikle güzergâhı Türkiye

topraklarıdır. Bir başka ifadeyle Türkiye tam bir transit ülkedir. Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi

(FRONTEX) tarafından yayınlanan düzenli raporlara göre Türkiye üzerinden geçen sığınmacıların

sayısı bir hayli fazladır. Avrupa ülkeleri için haklı olarak gündemin en başında kendine yer bulan bu

sorun için çözüm arayışlarına girmiştir. Bu çözüm öyle bir çözüm olmalıdır ki Avrupa’nın şimdiye

dek savunduğu ve imzaladığı uluslararası insan hakları metinlerine aykırı olmamalıdır. Bu çerçevede

diğer bazı ülkelerle olduğu gibi Türkiye ile de Geri Kabul Anlaşması imzalamıştır. Türkiye ile yapılan

bu anlaşma insan hakları ile ne derece örtüştüğü uluslararası insan hakları metinleri çerçevesinde

değerlendirilecektir. Özellikle, geri göndermeme ilkesi uluslararası hukuk altında bu ilkenin jus cogens

doğası dikkate alınarak incelenecektir.

Kaynakça

 • Advisory Opinion on the Rights and Guarantees of Children in the Context of Migration and/or in Need of International Protection, OC-21/14, Inter-American Court of Human Rights, 19 Ağustos 2014
 • ALLAIN, Jean; “The Jus cogens Nature of Non-Refoulement”, International Journal of Refugee Law, 2002, C. 13, S. 4, ss.533-558.
 • BIANCHI, Andrea; “Human Rights and the Magic of Jus cogens”, European Journal of International Law, 2008, C. 19, S. 3, ss.491-508
 • CHINKIN, Christine; “Jus cogens, Article 103 of the UN Charter and Otehr Hierarchical Techniques of Conflict Solution”, Finnish Yearbook of International Law, 2006, C. 17, ss.63-82
 • COLEMAN, Nils; ‘Non-Refoulement Revised-Renewed Review of the Status of the Principle of Non- Refoulement as Customary International Law’, European Journal of Migration and Law, C.5, 2003, ss.23-68.
 • CONDE, H Victor; A Handbook of International Human Rights Terminology, University of Nebraska Press, Lincoln ve Londra, 2004
 • ÇİÇEKLİ, Bülent; Uluslararası Hukukta Mülteciler ve Sığınmacılar. İstanbul, Seçkin Yayınları, 2009.
 • ÇİÇEKLİ, Bülent; Yabancılar ve Mülteci Hukuku. İstanbul, Beta Yayınları, 2014.
 • FARMER, Alice; “Non-Refoulement and Jus Cogens: Limiting Anti-Terror Measures That Threaten Refugee Protection”, Georgetown Immigration Law Journal, 2008, C. 23, S. 1, ss.1-38
 • Fermin Ramirez v. Guatemala, Seri C Numara 126, Inter-American Court of Human Rights, 20 Haziran 2005
 • FITZMAURICE, Gerald; The General Principles of International Law Considered from the Standpoint of the Rule of Law, Sijthoff, Leiden, 1957
 • GIL-BAZO, Maria Teresa; ‘The Safe Third Country Concept in International Agreements on Refugee Protection’ Netherlands Quarterly of Human Rights, V.33/1, 2015, ss.42-77.
 • GILLADE, Kim; Readmission Agreements Concluded by the EU (Yayınlanmamış Master Tezi), 2011, Erişim: http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/787/173/RUG01-0017871 73_ 2012_0001_AC.pdf
 • GOODWIN-GILL, Guy S. ve McADAM, Jane; The Refugee in International Law, Oxford OUP, 2007.
 • GÖÇMEN, İlke; “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki Geri Kabul Anlaşmasının Hukuki Yönden Analizi”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 2014, C.13, S.2, ss.21-86
 • HAIMBAUGH, George; “Jus cogens: Root & Branch: An Inventory”, Touro Law Review, 1987, C. 3, S. 2, ss.203-228
 • HANNIKAINEN, Lauri; Peremptory Norms in International Law: Historical Development, Criteria, Present Status, Finnish Lawyers’ Publishing Company, Helsinki, 1988
 • Hirsi Jamaa and Others v. Italy, App. No. 27765/09, European Court of Human Rights, 23 Şubat 2012, Yargıç Pinto de Albuquerque’nin Mutabık Görüşü
 • HOOF, Godefridus J. H.; Rethinking the Sources of International Law, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer/Netherlands, 1983.
 • HUYSMANS, Jef; “The European Union and Securitization of Migration.” Journal of Common Market Studies. C.38, N.5, 2000, ss.751-772.
 • İÇDUYGU, Ahmet; Transit Migration in Turkey: Trends, Patterns and Issues. Euro-Mediterranean Consortium for Applied Research on International Migration, Research Reports, 2005/04.
 • KLOB, Robert; Peremptory International Law – Jus Cogens: A General Inventory, Hart Publishing, Oxford, 2015
 • LAMBERT, Helene; “Safe third country” in the European Union: an Evolving Concept in International Law and Implications for the UK’, Journal of Immigration Asylum and Nationality Law, V.26/4, 2012, ss.318-336.
 • Maritza Urrutia v. Guatemala, Seri C Numara 103, Inter-American Court of Human Rights, 27 Kasım 2003
 • ORAKHELASHVILI, Alexander; Peremptory Norms in International Law, Oxford University Press, Oxford, 2006
 • ÖZCAN, Mehmet; Avrupa Birliği Sığınma Hukuku, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Yayınları, Ankara, 2005.
 • ÖZTÜRK, Neva Övünç; “Avrupa Birliği Temel Haklar Şartında Yer Alan Sığınma Hakkının Tahlili”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012, C.3, S.2, ss.187-228
 • PARKER, Karen and NEYLON, Lyn B.; “Jus cogens: Compelling the Law of Human Rights”, Hastings International and Comparative Law Review, 1989, C. 12, S. 2, ss.411-464
 • SALIJI, Turker; Sığınmacı Krizi ve Türkiye AB Görüşmeleri, 2015.
 • ŞENSOY, Tahsin; “Türkiye Sığınmacılar için Güvenli Bir Ülke mi?” Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi, 11.04.2016, Bkz. http://gusam.org/2016/04/11/turkiye-siginmacilar-icin-guvenli-bir-ulke-mi/
 • Tibi v. Ecuador, Seri C Numara 114, Inter-American Court of Human Rights, 7 Eylül 2004
 • TRAUNER, Florian and KRUSE, Imke; EC Visa Facilitation and Readmission Agreements: A new Standard EU Foreign Policy Tool? CEPS Working Document No. 290/April 2008.
 • UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Note on the Principle of Non-Refoulement, November 1997, available at: http://www.refworld.org/docid/438c6d972.html [Erişim: 24 Eylül 2017] United Nations International Law Commission, “Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law: Report of the Study Group of the International Law Commission Finalized by Martti Köskenniemi”, 2006
 • UZUN, Elif; “Geri Göndermeme (Non-Refoulement) İlkesinin Uluslararası Hukuktaki Konumu Üzerine Bir Değerlendirme” , Uluslararası Hukuk ve Politika, 2012, C.8, S. 30, ss.25-58
 • WEATHERALL, Thomas; Jus Cogens: International Law and Social Contract, Cambridge University Press, Cambridge, 2015
 • Ximenes-Lopes v. Brazil, Seri C Numara 149, Inter-American Court of Human Rights, 4 Temmuz 2006

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tülay YILDIRIM MAT
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Kamu Hukuku Anabilim Dalı.


Selman ÖZDAN
Erciyes Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Kamu Hukuku Anabilim Dalı.

Yayımlanma Tarihi 18 Temmuz 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 24, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { maruhad445573, journal = {Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi}, issn = {2146-0590}, eissn = {2529-0142}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {24}, pages = {36 - 49}, doi = {10.33433/maruhad.445573}, title = {AB ile Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması’nın İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Yıldırım Mat, Tülay and Özdan, Selman} }
APA Yıldırım Mat, T. & Özdan, S. (2018). AB ile Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması’nın İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi . Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi , 24 (1) , 36-49 . DOI: 10.33433/maruhad.445573
MLA Yıldırım Mat, T. , Özdan, S. "AB ile Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması’nın İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi" . Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 24 (2018 ): 36-49 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/38395/445573>
Chicago Yıldırım Mat, T. , Özdan, S. "AB ile Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması’nın İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 24 (2018 ): 36-49
RIS TY - JOUR T1 - AB ile Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması’nın İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi AU - Tülay Yıldırım Mat , Selman Özdan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33433/maruhad.445573 DO - 10.33433/maruhad.445573 T2 - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 49 VL - 24 IS - 1 SN - 2146-0590-2529-0142 M3 - doi: 10.33433/maruhad.445573 UR - https://doi.org/10.33433/maruhad.445573 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi AB ile Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması’nın İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi %A Tülay Yıldırım Mat , Selman Özdan %T AB ile Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması’nın İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi %D 2018 %J Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi %P 2146-0590-2529-0142 %V 24 %N 1 %R doi: 10.33433/maruhad.445573 %U 10.33433/maruhad.445573
ISNAD Yıldırım Mat, Tülay , Özdan, Selman . "AB ile Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması’nın İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 24 / 1 (Temmuz 2018): 36-49 . https://doi.org/10.33433/maruhad.445573
AMA Yıldırım Mat T. , Özdan S. AB ile Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması’nın İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2018; 24(1): 36-49.
Vancouver Yıldırım Mat T. , Özdan S. AB ile Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması’nın İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2018; 24(1): 36-49.
IEEE T. Yıldırım Mat ve S. Özdan , "AB ile Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması’nın İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, c. 24, sayı. 1, ss. 36-49, Tem. 2018, doi:10.33433/maruhad.445573