Yıl 2020, Cilt 26 , Sayı 1, Sayfalar 257 - 277 2020-06-25

İş ilişkisi kurulurken işverenlerin seçimini etkileyen en önemli faktör işçinin mesleki geçmişidir. Bu bilgileri işçiler, başvuru dosyası ile işverene sunarlar. Hiç şüphesiz ki işçinin mesleki geçmişine ilişkin üçüncü bir kişi özellikle de eski işveren tarafından sunulan bir belgenin etkisi, objektif olduğu varsayımından hareketle daha etkili olmaktadır. Bu ise çoğu zaman önceki işveren ya da amirden alınan bir referans mektubu ile sağlanmaktadır. Hukuk düzenimizde işverenlerin referans mektubu düzenleme yükümlülüğü olmamakla birlikte, bir nevi referans mektubu etkisi yaratan çalışma belgesi düzenle borcu öngörülmüştür. Belge doktrinde çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulmuştur. Bu sınıflandırmalardan birinin ölçütünü ise belgenin içeriği oluşturmaktadır. Çalışma belgesinin hukuki dayanaklarında, içeriğe ilişkin genel bilgiler yer almakla birlikte, içeriğe dahil edilmesi gereken unsurların detaylandırılmaya ihtiyacı vardır. İşçiler tarafından işverenin bu borcu çok fazla bilinmediğinden konu yargı kararlarına da olması gerektiği çerçevede taşınmamıştır. Çalışmamızda kısmen çalışma belgesinin ne olduğuna ilişkin bilgilere yer verilmekle birlikte, esasen içeriği konusu incelenmeye çalışılmıştır.
Çalışma belgesi, bonservis, çalışma belgesinin içeriği, performans ve davranış, çalışma belgesine hakim ilkeler
 • AKYİĞİT, Ercan: “İş Kanunu’nda İşverenin Çalışma Belgesi Verme Yükümü”, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi”, Cilt: 22-23, Sayı 6-1, Mayıs-Ağustos 2010.
 • ÇELİK, Nuri/ CANİKLİOĞLU, Nurşen/ CANBOLAT, Talat: İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2017.
 • ÇENBERCİ, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, Ankara 1986.
 • HOZAR, N. Nağme: “İşverenin Çalışma Belgesi Düzenleme Yükümlülüğü”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Eylül 2009.
 • HUMMERICH, Klaus/ LUCKE, Oliver/ MAUER, Reinhold: Arbesitsrecht, 7. Auflage.
 • HWK/ Gäntgen, Hans Jörg: Arbeitsrecht Kommentar, 5. Auflage, Köln 2012.
 • KESER, Hakan: “6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Rekabet Yasağı”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Aralık 2011, (88-104).
 • LOWISCH, Manfred/ CASPERS, Georg/ KLUMPP, Steffen: Arbeitsrecht, 9. Auflage, München 2012.
 • MANAV, Eda Manav: “İş Hukukunda Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları”, TBBD, S. 87, 2010.
 • MÖHREN, Stefan: Arbeitsrecht, NomosFormulare, 7. Auflage, Baden-Baden 2011.
 • MÜLLER-GLÖGE, Rudi: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 13. Auflage, München 2013.
 • REHBINDER, Mafred/ STOCKLI, Jean-Fritz: Berner Kommentar, Einleitung und Kommenatr zu den Art. 319-330b OR, https://www.swisslex.ch/de/, E.T. 28.03.2019.
 • PREIS, Ulrich: Arbeitsreht Individualarbeitsrecht Lehrbuch für Studium und Praxis, 4. Auflage, Köln 2012.
 • SOYER, Polat: Rekabet Yasağı Sözleşmesi, Ankara 1994.
 • SÖNMEZ, Gülsüm: “Çalışma Belgesi Düzenlemeden Doğan Sorumluluk”, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, Cilt II, İstanbul 2011.
 • STAEHELIN, Adrian: Zürcher Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht, Obligationenrecht, Kommentar zur 1. Und 2. Abteilung (Art.1-529 OR), Rn.1, s. 484, https://www.swisslex.ch/de/, E.T. 28.03.2019.
 • STAUNDINGER/ PREIS, Ulrich: Arebitsrecht Kommentar, Berlin 2012.
 • TAŞKENT, Savaş/ KABAKÇI, Mahmut: “Rekabet Yasağı Sözleşmesi”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Aralık 2009, Yıl 4, Sayı 16.
 • UŞAN, Fatih: İş Hukukunda İş Sırrının Korunması, Ankara 2003.
 • UŞAN, Fatih: “Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Taşıması Gereken Şartlar ve Bunun Geçerliliği Meselesi (Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme)”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Mart 2011, (118-128).
 • WALTERMANN, Raimund: Arbeitsrecht, 16. Auflage, München 2012.
 • WEIDENKAFF, Walter: Bürgerliches Gesetzbuch, München 2013.
Birincil Dil tr
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Aslıhan KAYIK AYDINALP (Sorumlu Yazar)
Kurum: INONU UNIVERSITY, FACULTY OF LAW
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { maruhad710109, journal = {Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi}, issn = {2146-0590}, eissn = {2529-0142}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {26}, pages = {257 - 277}, doi = {10.33433/maruhad.710109}, title = {Çalışma Belgesinin İçeriği}, key = {cite}, author = {Kayık Aydınalp, Aslıhan} }
APA Kayık Aydınalp, A . (2020). Çalışma Belgesinin İçeriği . Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi , 26 (1) , 257-277 . DOI: 10.33433/maruhad.710109
MLA Kayık Aydınalp, A . "Çalışma Belgesinin İçeriği" . Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 26 (2020 ): 257-277 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/55245/710109>
Chicago Kayık Aydınalp, A . "Çalışma Belgesinin İçeriği". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 26 (2020 ): 257-277
RIS TY - JOUR T1 - Çalışma Belgesinin İçeriği AU - Aslıhan Kayık Aydınalp Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33433/maruhad.710109 DO - 10.33433/maruhad.710109 T2 - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 257 EP - 277 VL - 26 IS - 1 SN - 2146-0590-2529-0142 M3 - doi: 10.33433/maruhad.710109 UR - https://doi.org/10.33433/maruhad.710109 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Çalışma Belgesinin İçeriği %A Aslıhan Kayık Aydınalp %T Çalışma Belgesinin İçeriği %D 2020 %J Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi %P 2146-0590-2529-0142 %V 26 %N 1 %R doi: 10.33433/maruhad.710109 %U 10.33433/maruhad.710109
ISNAD Kayık Aydınalp, Aslıhan . "Çalışma Belgesinin İçeriği". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 26 / 1 (Haziran 2020): 257-277 . https://doi.org/10.33433/maruhad.710109
AMA Kayık Aydınalp A . Çalışma Belgesinin İçeriği. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2020; 26(1): 257-277.
Vancouver Kayık Aydınalp A . Çalışma Belgesinin İçeriği. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2020; 26(1): 257-277.
IEEE A. Kayık Aydınalp , "Çalışma Belgesinin İçeriği", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, c. 26, sayı. 1, ss. 257-277, Haz. 2020, doi:10.33433/maruhad.710109