Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İdarelerarası Ecrimisil Uyuşmazlıklarına İlişkin Danıştay Kararlarının Düşündürdükleri

Yıl 2020, Cilt 26, Sayı 2, 900 - 922, 30.12.2020
https://doi.org/10.33433/maruhad.785061

Öz

Kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların işgali halinde taşınmazı kullanma menfaatinin iadesi olan ecrimisil talep ve cebren takip ve tahsil yetkisinin, işgalcinin idare olması durumunda kullanımı hususu tartışmalıdır. Taşınmazın kamu hizmetinde kullanımı halinde işgal eden idareler lehine olmak üzere taşınmazın maliki bulunan idarelerin ecrimisil talep yetkisi sınırlandırılmıştır. Bu çalışmada idarelerin “zorunlu” kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla diğer idarelere ait taşınmaza el atması halinde, 2886 sayılı Kanun’un 75. maddesine dayanarak ecrimisil tahakkuku kamu malları rejimi ile sınırlı olarak inceleme alanı bulacaktır.

Kaynakça

 • AKYILMAZ, Bahtiyar; SEZGİNER, M.; KAYA, Cemil; Açıklamalı İçtihatlı Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş Yayınları, Ankara 2019.
 • AKYILMAZ, Bahtiyar; SEZGİNER, M.; KAYA, Cemil, Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş Yayınevi, 4. Bası, Ankara 2020.
 • ASLAN, Zehreddin, (Ed.) Açıklamalı ve İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Seçkin, İstanbul, 2019. AYDIN, Murat, Hazine Taşınmazlarında Ecrimisil, Adalet, Ankara, 2014.
 • BİLGEN, Pertev, “Kamu Hizmeti Hakkında”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Mart 1980.
 • CANDAN, Turgut, Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Yetkin, Ankara, 2018. ÇAKIR, Hüseyin Melih, “Yapı Kayıt Belgesi”, Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sonbahar 2018, C.5, S. 2, ss. 15-92.
 • DEMİRTAŞ, Fatma, Türk Hukukunda Mahalli̇ İdareleri̇n Taşınmazlarinda Ecri̇mi̇si̇l ve Yargısal Deneti̇mi̇, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli 2019.
 • DÖNMEZ, Recai, Vergi Hukuku, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, 2006.
 • GEMALMAZ, Burak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı, Beta, 2. Bası, İstanbul. GÖZLER, Kemal, İdare Hukuku, C. II, Ekin, 3. Baskı, Bursa, 2019.
 • İSTEMİ, Mehmet, “Kullanma Menfaatinin İadesi Talebinin Hukuki Dayanağı- Ecrimisil Sorunu”, TBB Dergisi, S. 1998/ 1, ss. 38-72. KARAHANOĞULLARI, Onur, Kamu Hizmeti (Kavram ve Hukuksal Rejim), Turhan Kitabevi, 3. Bası, Ankara, 2015.
 • KARAKOÇ, Yusuf, Kamu Malları Hukukunda Ecrimisil Kurumu, Yetkin, Ankara 2005.
 • KATİPOĞLU, Yılmaz, Kamu Hukukunda Ecrimisil, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2009.
 • OĞUZMAN, M. Kemal; SELİÇİ, Özer; OKTAY- ÖZDEMİR, Saibe; Eşya Hukuku, Filiz, İstanbul 2017.
 • OKAN, Ufuk; İNAL, Nurdoğan, Kamu Taşınmazlarında Ecrimisil ve Tahliye, Seçkin, 5. Bası, Ankara.
 • ONAR, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C. I, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1966.
 • ONAR, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C. II, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1966.
 • OZANSOY, Cüneyt, “Kamu Hizmetinde İdeolojik Boyut”, 2000 Yılında İdarî Yargı Sempozyumu, Ankara, Danıştay Yayınları, 2000, ss. 33-36.
 • ÖRÜCÜ, Esin, Taşınmaz Mülkiyetine Bir Kamu Hukuku Yaklaşımı Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılması, Sulhi Garan Matbaası, 1976.
 • ÖZAY, İl Han, “Türkiye’deki Klasik Kamu Hizmetleri Anlayışı: ‘Çok Yaşa’ ya da ‘A Tes Amour”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 56, 1998, S. 1-4, ss. 293-295.
 • SEZER, Yasin, “Kamu Mallarında Ecrimisil”, Danıştay Dergisi, S. 34, Y. 2004, s. 5-23.
 • SOWELL, Thomas, Judicial Activism Revisited, Standford University Hoover Institution, 1989. TAN, Turgut, “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kamu Hizmeti Yaklaşımı”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1991, C. 8, ss. 233-259.
 • ULUSOY, Ali, “Kamu Hizmeti Anlayışında Yeni Yönelimler: Avrupa Yapılanmasının Kamu Hizmeti Teorisine Etkileri”, Amme İdaresi Dergisi, C. 31, S. 2, 1998.
 • ULUSOY, Ali, “Yeni Anayasal Durumda Kamu Hizmeti ve Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usûlleri Kavramları”, in Ali Ulusoy (Ed.), Hukuk- Ekonomi Perspektifinden Uluslararası Tahkim ve Kamu Hizmeti, Ankara, Liberte Yayınları, 2001, ss. 1-22.
 • ÜSTÜN, Gül Fiş, İdare Hukuku Boyutuyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uygulamalarında Görev Sorunu, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nuray SÜMER> (Sorumlu Yazar)
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
0000-0001-7404-7811
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 26, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { maruhad785061, journal = {Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi}, issn = {2146-0590}, eissn = {2529-0142}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {26}, number = {2}, pages = {900 - 922}, doi = {10.33433/maruhad.785061}, title = {İdarelerarası Ecrimisil Uyuşmazlıklarına İlişkin Danıştay Kararlarının Düşündürdükleri}, key = {cite}, author = {Sümer, Nuray} }
APA Sümer, N. (2020). İdarelerarası Ecrimisil Uyuşmazlıklarına İlişkin Danıştay Kararlarının Düşündürdükleri . Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi , 26 (2) , 900-922 . DOI: 10.33433/maruhad.785061
MLA Sümer, N. "İdarelerarası Ecrimisil Uyuşmazlıklarına İlişkin Danıştay Kararlarının Düşündürdükleri" . Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 26 (2020 ): 900-922 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/58488/785061>
Chicago Sümer, N. "İdarelerarası Ecrimisil Uyuşmazlıklarına İlişkin Danıştay Kararlarının Düşündürdükleri". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 26 (2020 ): 900-922
RIS TY - JOUR T1 - İdarelerarası Ecrimisil Uyuşmazlıklarına İlişkin Danıştay Kararlarının Düşündürdükleri AU - NuraySümer Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33433/maruhad.785061 DO - 10.33433/maruhad.785061 T2 - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 900 EP - 922 VL - 26 IS - 2 SN - 2146-0590-2529-0142 M3 - doi: 10.33433/maruhad.785061 UR - https://doi.org/10.33433/maruhad.785061 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi İdarelerarası Ecrimisil Uyuşmazlıklarına İlişkin Danıştay Kararlarının Düşündürdükleri %A Nuray Sümer %T İdarelerarası Ecrimisil Uyuşmazlıklarına İlişkin Danıştay Kararlarının Düşündürdükleri %D 2020 %J Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi %P 2146-0590-2529-0142 %V 26 %N 2 %R doi: 10.33433/maruhad.785061 %U 10.33433/maruhad.785061
ISNAD Sümer, Nuray . "İdarelerarası Ecrimisil Uyuşmazlıklarına İlişkin Danıştay Kararlarının Düşündürdükleri". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 26 / 2 (Aralık 2020): 900-922 . https://doi.org/10.33433/maruhad.785061
AMA Sümer N. İdarelerarası Ecrimisil Uyuşmazlıklarına İlişkin Danıştay Kararlarının Düşündürdükleri. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2020; 26(2): 900-922.
Vancouver Sümer N. İdarelerarası Ecrimisil Uyuşmazlıklarına İlişkin Danıştay Kararlarının Düşündürdükleri. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2020; 26(2): 900-922.
IEEE N. Sümer , "İdarelerarası Ecrimisil Uyuşmazlıklarına İlişkin Danıştay Kararlarının Düşündürdükleri", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, c. 26, sayı. 2, ss. 900-922, Ara. 2020, doi:10.33433/maruhad.785061