BibTex RIS Kaynak Göster

Karl Popper ve Jürgen Habermas’ın üç dünya teorileri üzerine bir değerlendirme

Yıl 2015, Sayı: 23 - ÜNSAL OSKAY, 49 - 59, 03.03.2016

Öz

Bu çalışmada, pozitivizm içinden pozitivizme karşı çıkan Karl Popper’e, Habermas’ın eleştirileri ve özne-nesne ilişkilerine bakarken, Popper’den etkilenerek yaptığı soyutlama olan ‘üç dünya kuramı”; her iki düşünürün bu konudaki farklı kavramlaştırmaları karşılaştırmalı olarak ele alınacak ve değerlendirilecektir. Her iki tarafın yaklaşımlarının doğalbilimler metodolojisi ve toplumsal bilimler metodolojisi üzerine olan düşünce farklılıklarının üç dünya kuramında yansımalarını bulması değerlendirilecektir.

Kaynakça

 • Ackermann, R.S (1976) The Philosophy of Karl Popper. (Amherst: University of Massachusetts Press).
 • Adorno, Theodor W. vd. (1976) The Pozitivist Dispute in German Sociology. (London: Harper Torchbooks).
 • Çiğdem, Ahmet (1992) Akıl ve Toplumun Özgürleşimi.(Ankara: Vadi yay).
 • Dellaloğlu, Besim (1998) Toplumsalın Yeniden Yapılanması. Habermas Üzerine Bir Araştırma.(İstanbul: Bağlam yay).
 • Donagan, Alain (1974) “Popper’s Examination of Historicism”. Schilpp, P.A der. The Philosophy of Karl Popper. (La Salle).
 • Erdoğan, İ, Alemdar, K (2002) Öteki Kuram.(Ankara: ERK yay).
 • Farr, James (1983) “Popper’s Hermeneutics”. Philosophy of Social Science. S: 13. s: 157-176.
 • Geuss, Raymond (2002) Eleştirel Teori. Habermas ve Frankfurt Okulu. Çev: Ferda Keskin. (İstanbul: Ayrıntı yay).
 • Grünberg, T, Grünberg, D (2003) “Toplumbilimleri Yönteminde Pozitivizm: Adorno Popper Tartışması”. Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe. Cogito (İstanbul: YKY).
 • Habermas, Jürgen (1993) “İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim”. Çev: Mustafa Tüzel (İstanbul: YKY).
 • Habermas, Jürgen (1998) Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine. Çev: Mustafa Tüzel. (İstanbul: Kabalcı yay).
 • Habermas, Jürgen (2001) İletişimsel Eylem Kuramı. Çev: Mustafa Tüzel. (İstanbul: Kabalcı yay).
 • Lordoğlu, Vildan (1988) Karl Popper’in Düşüncesinde Bilim Siyaset İlişkisi. (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi).
 • Popper, Karl (1976) “The Logic of the Social Sciences”. Adorno, Theodor W. vd. The Pozitivist Dispute in German Sociology. (London: Harper Torchbooks).
 • Popper, Karl R. (1979) Objective Knowledge. (Oxford: Oxford University Press).
 • Popper, Karl R. (1980) Unended Quest. (London: Fontana/Collins).
 • Popper, Karl R. (2001) Daha İyi Bir Dünya Arayışı. Çev: İlknur Aka. (İstanbul: YKY).
 • Popper, Karl R. (2005) Hayat Problem Çözmektir. Çev: Ali Nalbant. (İstanbul: YKY).
 • Schilpp, P.A der. (1974) The Philosophy of Karl Popper. (La Salle).
 • Sunar, İlkay (1986) Düşün ve Toplum. (Ankara: Birey ve Toplum yay).
 • Wilson, H.T (2006) “Eleştirel Kuramın Sosyal Bilimler Eleştirisi: Adorno’dan Habermas’a Değişen Bir Sorunsaldan Kesitler”. Çev: Fatih Demir. Emre Bağce der. Frankfurt Okulu. (İstanbul: Doğu Batı yay).
 • Winch, Peter (1974) “Popper and Scientific Method In the Social Sciences”. P.A Schilpp der. The Philosophy of Karl Popper. La Salle III. s: 889-904.
Yıl 2015, Sayı: 23 - ÜNSAL OSKAY, 49 - 59, 03.03.2016

Öz

Kaynakça

 • Ackermann, R.S (1976) The Philosophy of Karl Popper. (Amherst: University of Massachusetts Press).
 • Adorno, Theodor W. vd. (1976) The Pozitivist Dispute in German Sociology. (London: Harper Torchbooks).
 • Çiğdem, Ahmet (1992) Akıl ve Toplumun Özgürleşimi.(Ankara: Vadi yay).
 • Dellaloğlu, Besim (1998) Toplumsalın Yeniden Yapılanması. Habermas Üzerine Bir Araştırma.(İstanbul: Bağlam yay).
 • Donagan, Alain (1974) “Popper’s Examination of Historicism”. Schilpp, P.A der. The Philosophy of Karl Popper. (La Salle).
 • Erdoğan, İ, Alemdar, K (2002) Öteki Kuram.(Ankara: ERK yay).
 • Farr, James (1983) “Popper’s Hermeneutics”. Philosophy of Social Science. S: 13. s: 157-176.
 • Geuss, Raymond (2002) Eleştirel Teori. Habermas ve Frankfurt Okulu. Çev: Ferda Keskin. (İstanbul: Ayrıntı yay).
 • Grünberg, T, Grünberg, D (2003) “Toplumbilimleri Yönteminde Pozitivizm: Adorno Popper Tartışması”. Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe. Cogito (İstanbul: YKY).
 • Habermas, Jürgen (1993) “İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim”. Çev: Mustafa Tüzel (İstanbul: YKY).
 • Habermas, Jürgen (1998) Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine. Çev: Mustafa Tüzel. (İstanbul: Kabalcı yay).
 • Habermas, Jürgen (2001) İletişimsel Eylem Kuramı. Çev: Mustafa Tüzel. (İstanbul: Kabalcı yay).
 • Lordoğlu, Vildan (1988) Karl Popper’in Düşüncesinde Bilim Siyaset İlişkisi. (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi).
 • Popper, Karl (1976) “The Logic of the Social Sciences”. Adorno, Theodor W. vd. The Pozitivist Dispute in German Sociology. (London: Harper Torchbooks).
 • Popper, Karl R. (1979) Objective Knowledge. (Oxford: Oxford University Press).
 • Popper, Karl R. (1980) Unended Quest. (London: Fontana/Collins).
 • Popper, Karl R. (2001) Daha İyi Bir Dünya Arayışı. Çev: İlknur Aka. (İstanbul: YKY).
 • Popper, Karl R. (2005) Hayat Problem Çözmektir. Çev: Ali Nalbant. (İstanbul: YKY).
 • Schilpp, P.A der. (1974) The Philosophy of Karl Popper. (La Salle).
 • Sunar, İlkay (1986) Düşün ve Toplum. (Ankara: Birey ve Toplum yay).
 • Wilson, H.T (2006) “Eleştirel Kuramın Sosyal Bilimler Eleştirisi: Adorno’dan Habermas’a Değişen Bir Sorunsaldan Kesitler”. Çev: Fatih Demir. Emre Bağce der. Frankfurt Okulu. (İstanbul: Doğu Batı yay).
 • Winch, Peter (1974) “Popper and Scientific Method In the Social Sciences”. P.A Schilpp der. The Philosophy of Karl Popper. La Salle III. s: 889-904.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Vildan İyigüngör Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 3 Mart 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Sayı: 23 - ÜNSAL OSKAY

Kaynak Göster

APA İyigüngör, V. (2016). Karl Popper ve Jürgen Habermas’ın üç dünya teorileri üzerine bir değerlendirme. Marmara İletişim Dergisi(23 - ÜNSAL OSKAY), 49-59.
AMA İyigüngör V. Karl Popper ve Jürgen Habermas’ın üç dünya teorileri üzerine bir değerlendirme. MİD. Mart 2016;(23 - ÜNSAL OSKAY):49-59.
Chicago İyigüngör, Vildan. “Karl Popper Ve Jürgen Habermas’ın üç dünya Teorileri üzerine Bir değerlendirme”. Marmara İletişim Dergisi, sy. 23 - ÜNSAL OSKAY (Mart 2016): 49-59.
EndNote İyigüngör V (01 Mart 2016) Karl Popper ve Jürgen Habermas’ın üç dünya teorileri üzerine bir değerlendirme. Marmara İletişim Dergisi 23 - ÜNSAL OSKAY 49–59.
IEEE V. İyigüngör, “Karl Popper ve Jürgen Habermas’ın üç dünya teorileri üzerine bir değerlendirme”, MİD, sy. 23 - ÜNSAL OSKAY, ss. 49–59, Mart 2016.
ISNAD İyigüngör, Vildan. “Karl Popper Ve Jürgen Habermas’ın üç dünya Teorileri üzerine Bir değerlendirme”. Marmara İletişim Dergisi 23 - ÜNSAL OSKAY (Mart 2016), 49-59.
JAMA İyigüngör V. Karl Popper ve Jürgen Habermas’ın üç dünya teorileri üzerine bir değerlendirme. MİD. 2016;:49–59.
MLA İyigüngör, Vildan. “Karl Popper Ve Jürgen Habermas’ın üç dünya Teorileri üzerine Bir değerlendirme”. Marmara İletişim Dergisi, sy. 23 - ÜNSAL OSKAY, 2016, ss. 49-59.
Vancouver İyigüngör V. Karl Popper ve Jürgen Habermas’ın üç dünya teorileri üzerine bir değerlendirme. MİD. 2016(23 - ÜNSAL OSKAY):49-5.