Yıl 2007, Cilt 7 , Sayı 28, Sayfalar 19 - 34 2007-06-10

20. YÜZYILDA TOPLUMSAL DİNAMİKLERİN İŞLETMELERİN YÖNETİM UYGULAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SİNEMA SANATINDA YÖNETİM VE SİSTEM ELEŞTİRİLERİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR İNCELEME

Binali DOĞAN [1] , Ata ÖZDEMİRCİ [2]


Bu makale, 20. yüzyıl boyunca işletmelerin yönetim uygulamalarında yaşanan değişimlerin toplumsal temellerini araştırmaktadır. Araştırmada, toplumsal dinamiklerin tarihsel analizini yapabilmek için popüler kültür ürünü olan sinema sanatına başvurulmuş, popülerlik kriterini karşılayan 250 film arasından toplam 19 film eleştirel yapıları ve dönemlerini yansıtma dereceleri göz önüne alınarak seçilmiş ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Filmlerin içeriğinde yer alan tarihsel göstergelere, toplumsal dinamiklere ve işletmelerle ilgili söylemlere öncelik verilmiştir. Elde edilen bulgular, neden sonuç ilişkisi kurmaktan çok işletme yönetimi alanında yaşanan değişimlerin arka planının açığa çıkarılmasına ve dönem analizlerinin daha sağlıklı yapılmasına yardımcı olmuştur.
İşletme ve Toplum, 20. Yüzyılda Yönetim, Popüler Kültür, Sinema, Yönetim Eleştirileri, Sistem Eleştirileri
 • [1] Özbek, M. (2002). Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski. İstanbul: İletişim Yay.
 • [2] Tufan, H. & Eyüboğlu, A. (2000). Popüler Kültür Ürünlerinde Kadın İstihdamını Etkileyebilecek Öğeler. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü.
 • [3] Strinati, D. (1995). An Introduction to Theories of Popular Culture. London: Routledge.
 • [4] Oktay, A. (2002). Türkiye’de Popüler Kültür. İstanbul: Everest Yay.
 • [5] Alemdar, K. & Erdoğan, İ. (1994). Popüler Kültür ve İletişim. Ankara: Ümit Yay.
 • [6] Wernick, A. (1996). Promosyon Kültürü: Reklam, İdeoloji ve Sembolik Anlatım. Ankara: Bilim ve Sanat Yay.
 • [7] Williamson, J. (2001). Reklamların Dili. Ankara: Ütopya Yay.
 • [8] Ewen, S. (1998). Ali Consuming Images. Boston: Basic Books.
 • [9] Fiske, J. (1999). Popüler Kültürü Anlamak. Ankara: Bilim ve Sanat Yay.
 • [10] Berger, J. (2002). Görme Biçimleri. İstanbul: Metis Yay.
 • [11] Rıfat, M. (1992). Göstergebilimcinin Kitabı. İstanbul: Düzlem Yay.
 • [12] Fiske, J. (1990). İletişim Çalışmalarına Giriş. Ankara: Ark Yay.
 • [13] Barthes, R. (1990). Rhetoric of the Image. Glasgovv: Fontana.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Eski Sayılar
Yazarlar

Yazar: Binali DOĞAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ata ÖZDEMİRCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Haziran 2007

APA Doğan, B , Özdemirci, A . (2007). 20. YÜZYILDA TOPLUMSAL DİNAMİKLERİN İŞLETMELERİN YÖNETİM UYGULAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SİNEMA SANATINDA YÖNETİM VE SİSTEM ELEŞTİRİLERİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR İNCELEME . Öneri Dergisi , 7 (28) , 19-34 . DOI: 10.14783/maruoneri.684164