Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üyesi Ülkelerin Küresel Pazarlardaki Karşılaştırmalı Üstünlükleri

Yıl 2017, Cilt 5, Sayı Özel Sayı Nisan 2017, 47 - 65, 10.05.2017

Öz

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), Karadeniz havzasının gerek siyasi gerekse ekonomik

açıdan istikrarlı ve söz sahibi olmasını amaçlamaktadır. Bununla birlikte, 12 üye ülkeden oluşan Örgüt,

kuruluşundan bu yana küresel anlamda potansiyelini tam olarak sergileyememiştir.

Bu çalışmanın amacı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin küresel pazarlardaki

karşılaştırmalı üstünlüklerini ve rekabet gücünü ortaya koymaktır. Çalışmada elde edilen sonuçlar,

KEİ ülkelerinin uluslararası pazarlarda genellikle hammadde ve emek yoğun ürünlerin ihracatında

karşılaştırmalı üstünlüklere sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, sözü edilen ülkelerin,

ar-ge ve teknoloji yoğun ürünlerin ihracatında küresel pazarlarda rekabet dezavantajı bulunmaktadır.

Kaynakça

 • Ballance, R. H., Forstner, H and Murray, T. (1987) “Consistency Tests of Alternative Measures of Comparative Advantage” The Review of Economics and Statistics, 69, no. 2, 157-161.
 • Balassa, B. (1965) “Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage” The Manchester School of Economic and Social Studies, 33, no. 2, 99-123.
 • Beningo, S. (2006) “Trade and Transportation Between the United States and China, and Between the United States and India” Presentattion at the 2006 Conference of the Society of Government Economists, Washington.
 • Erkan, B and Sarıçoban, K. (2014) “Comparative Analysis of the Competitiveness in the Export of Science- Based Goods Regarding Turkey and the EU+13 Countries” International Journal of Business and Social Science, 5, no. 1, 1-14.
 • Ertürk, E. (2002) Uluslararası İktisadi Birleşmeler. Bursa: Vipaş Yay..
 • Güran, N. ve Aktürk, İ. (1995) Uluslararası İktisadi Kuruluşlar. İzmir: Karınca Mat..
 • Hinloopen, J. and van Marrewijk, C. (2001) “On the empirical distribution of the Balassa Index” Review of World Economics, 137, no. 1, 1-35. Hufbauer, G. C. and Chilas, J. G. (1974) “Specialization by Industrial Countries: Extent and Consequences” Presentation at The International Division of Labour: Problems and Perspectives-International Symposium, Germany.
 • Küçükkiremitçi, O. (2006) “Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Performansının Rekabet Gücüne Göre Değerlendirilmesi (1995-2005 Dönemi)” Presentation at the T.C. İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. Ulusal Bağımsızlık İçin Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı, Malatya, Haziran 13-16.
 • Leung, P. and Junning, C. (2007) “A Review of Comparative Advantage Assessment Approaches in Relation to Aquaculture Development” Species and System Selection for Sustainable Aquaculture, 3, 1-23.
 • Liping, W. (2009) “Comparative Advantage Theory and Its Revelation to China’s Foreign Trade” Presentation at the International Conference on Management and Science (MASS), Beijing, China, September 20-22..
 • Masters, W. A. (1995) “Guidelines on National Comparative Advantage and Agriculture Trade” APAP III, 1-80.
 • Mikic, M. (2005) “Commonly Used Trade Indicators:A Note” ARTNeT Capacity Building Workshop on Trade Research, UNESCAP, 1-22.
 • Rahman, M. M., Zheng, Z. and Arjuman A. L. (2004) “The Trade Performance of Bangladesh in Clothing” China-USA Business Review, 3, no. 3, 1-27.
 • Ricardo, D. (1817) “On The Principles of Political Economy and Taxation.”, http://www.econlib.org/ LIBRARY/Ricardo/ricP.html (Son erişim: 02.12.2016)
 • Sanidas, E. and Shin, Y. (2011) “Comparison of Revealed Comparative Advantage Indices with Application to Trade Tendencies of East Asian Countries.” 2011. http://www.akes.or.kr/eng/papers(2010)/24. full.pdf (Son erişim: 14.11.2016)
 • Seymen, D. (2009) Türkiye’nin Dış Ticaret Yapısı ve Rekabet Gücü. İzmir: DEÜ Yay.
 • Trung, N. T. (2012) “Vietnam’ s International Trade Regime and Comparative Advantage” Centre for ASEAN Studies (CAS)- Centre for International Management and Development Antwerp (CIMDA), 1-20.
 • Van Rooyen, C.J., Esterhuizen, D. and Doyer, O.T. (1999) “How Competitive is Agribusiness in the South African Food Commodity Chain?” Department of Agricultural Economics, Extension and Rural Development, University of Pretoris, 1-9.
 • http://www.statistics.com/resources/glossary/t/trimmean.php (Son erişim: 11.11.2016)
 • http://ab.gtb.gov.tr/5/karadeniz-ekonomik-isbirligi-orgutu-kei (Son erişim: 11.11.2016)
 • http://www.comtrade.un.org (Son erişim: 11.11.2016)
 • http://databank.worldbank.org/data/home.aspx (Son erişim: 11.11.2016)

Yıl 2017, Cilt 5, Sayı Özel Sayı Nisan 2017, 47 - 65, 10.05.2017

Öz

Kaynakça

 • Ballance, R. H., Forstner, H and Murray, T. (1987) “Consistency Tests of Alternative Measures of Comparative Advantage” The Review of Economics and Statistics, 69, no. 2, 157-161.
 • Balassa, B. (1965) “Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage” The Manchester School of Economic and Social Studies, 33, no. 2, 99-123.
 • Beningo, S. (2006) “Trade and Transportation Between the United States and China, and Between the United States and India” Presentattion at the 2006 Conference of the Society of Government Economists, Washington.
 • Erkan, B and Sarıçoban, K. (2014) “Comparative Analysis of the Competitiveness in the Export of Science- Based Goods Regarding Turkey and the EU+13 Countries” International Journal of Business and Social Science, 5, no. 1, 1-14.
 • Ertürk, E. (2002) Uluslararası İktisadi Birleşmeler. Bursa: Vipaş Yay..
 • Güran, N. ve Aktürk, İ. (1995) Uluslararası İktisadi Kuruluşlar. İzmir: Karınca Mat..
 • Hinloopen, J. and van Marrewijk, C. (2001) “On the empirical distribution of the Balassa Index” Review of World Economics, 137, no. 1, 1-35. Hufbauer, G. C. and Chilas, J. G. (1974) “Specialization by Industrial Countries: Extent and Consequences” Presentation at The International Division of Labour: Problems and Perspectives-International Symposium, Germany.
 • Küçükkiremitçi, O. (2006) “Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Performansının Rekabet Gücüne Göre Değerlendirilmesi (1995-2005 Dönemi)” Presentation at the T.C. İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. Ulusal Bağımsızlık İçin Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı, Malatya, Haziran 13-16.
 • Leung, P. and Junning, C. (2007) “A Review of Comparative Advantage Assessment Approaches in Relation to Aquaculture Development” Species and System Selection for Sustainable Aquaculture, 3, 1-23.
 • Liping, W. (2009) “Comparative Advantage Theory and Its Revelation to China’s Foreign Trade” Presentation at the International Conference on Management and Science (MASS), Beijing, China, September 20-22..
 • Masters, W. A. (1995) “Guidelines on National Comparative Advantage and Agriculture Trade” APAP III, 1-80.
 • Mikic, M. (2005) “Commonly Used Trade Indicators:A Note” ARTNeT Capacity Building Workshop on Trade Research, UNESCAP, 1-22.
 • Rahman, M. M., Zheng, Z. and Arjuman A. L. (2004) “The Trade Performance of Bangladesh in Clothing” China-USA Business Review, 3, no. 3, 1-27.
 • Ricardo, D. (1817) “On The Principles of Political Economy and Taxation.”, http://www.econlib.org/ LIBRARY/Ricardo/ricP.html (Son erişim: 02.12.2016)
 • Sanidas, E. and Shin, Y. (2011) “Comparison of Revealed Comparative Advantage Indices with Application to Trade Tendencies of East Asian Countries.” 2011. http://www.akes.or.kr/eng/papers(2010)/24. full.pdf (Son erişim: 14.11.2016)
 • Seymen, D. (2009) Türkiye’nin Dış Ticaret Yapısı ve Rekabet Gücü. İzmir: DEÜ Yay.
 • Trung, N. T. (2012) “Vietnam’ s International Trade Regime and Comparative Advantage” Centre for ASEAN Studies (CAS)- Centre for International Management and Development Antwerp (CIMDA), 1-20.
 • Van Rooyen, C.J., Esterhuizen, D. and Doyer, O.T. (1999) “How Competitive is Agribusiness in the South African Food Commodity Chain?” Department of Agricultural Economics, Extension and Rural Development, University of Pretoris, 1-9.
 • http://www.statistics.com/resources/glossary/t/trimmean.php (Son erişim: 11.11.2016)
 • http://ab.gtb.gov.tr/5/karadeniz-ekonomik-isbirligi-orgutu-kei (Son erişim: 11.11.2016)
 • http://www.comtrade.un.org (Son erişim: 11.11.2016)
 • http://databank.worldbank.org/data/home.aspx (Son erişim: 11.11.2016)

Ayrıntılar

Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Birol Erkan


Şule Batbaylı
0000-0002-0836-9203

Yayımlanma Tarihi 10 Mayıs 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 5, Sayı Özel Sayı Nisan 2017

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { marusbd311759, journal = {Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-6934}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {47 - 65}, doi = {}, title = {Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üyesi Ülkelerin Küresel Pazarlardaki Karşılaştırmalı Üstünlükleri}, key = {cite}, author = {Erkan, Birol and Batbaylı, Şule} }
APA Erkan, B. & Batbaylı, Ş. (2017). Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üyesi Ülkelerin Küresel Pazarlardaki Karşılaştırmalı Üstünlükleri . Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi , , 47-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/marusbd/issue/29149/311759
MLA Erkan, B. , Batbaylı, Ş. "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üyesi Ülkelerin Küresel Pazarlardaki Karşılaştırmalı Üstünlükleri" . Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 5 (2017 ): 47-65 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/marusbd/issue/29149/311759>
Chicago Erkan, B. , Batbaylı, Ş. "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üyesi Ülkelerin Küresel Pazarlardaki Karşılaştırmalı Üstünlükleri". Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 5 (2017 ): 47-65
RIS TY - JOUR T1 - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üyesi Ülkelerin Küresel Pazarlardaki Karşılaştırmalı Üstünlükleri AU - Birol Erkan , Şule Batbaylı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 65 VL - 5 IS - Özel Sayı Nisan 2017 SN - 2147-6934- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üyesi Ülkelerin Küresel Pazarlardaki Karşılaştırmalı Üstünlükleri %A Birol Erkan , Şule Batbaylı %T Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üyesi Ülkelerin Küresel Pazarlardaki Karşılaştırmalı Üstünlükleri %D 2017 %J Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi %P 2147-6934- %V 5 %N Özel Sayı Nisan 2017 %R %U
ISNAD Erkan, Birol , Batbaylı, Şule . "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üyesi Ülkelerin Küresel Pazarlardaki Karşılaştırmalı Üstünlükleri". Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 5 / Özel Sayı Nisan 2017 (Mayıs 2017): 47-65 .
AMA Erkan B. , Batbaylı Ş. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üyesi Ülkelerin Küresel Pazarlardaki Karşılaştırmalı Üstünlükleri. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi. 2017; 5(Özel Sayı Nisan 2017): 47-65.
Vancouver Erkan B. , Batbaylı Ş. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üyesi Ülkelerin Küresel Pazarlardaki Karşılaştırmalı Üstünlükleri. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi. 2017; 5(Özel Sayı Nisan 2017): 47-65.
IEEE B. Erkan ve Ş. Batbaylı , "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üyesi Ülkelerin Küresel Pazarlardaki Karşılaştırmalı Üstünlükleri", Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, c. 5, sayı. Özel Sayı Nisan 2017, ss. 47-65, May. 2017

Siyasal Bilimler Dergisi, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin hakemli akademik yayınıdır. Altı ayda bir yayınlanır. Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler yazarlarına aittir. Yayın Kurulu tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yayın Kurulu, yazının özüne dokunmaksızın gerekli yazım ve cümle değişikliklerini yapma hakkını saklı tutar. Siyasal Bilimler Dergisi, ulusal (TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı) ve uluslararası (EBSCO, ULRICH) alan endekslerinde taranmaktadır.  

 

Journal of Political Science is a peer-reviewed academic journal of Marmara University Faculty of Political Science. The journal is a biannual publication. All the views and opinions expressed in the articles are those of the authors and they do not necessarily reflect the views or opinions of the editor, the editorial board, or the publisher. The editorial board reserves the right to make necessary changes in spelling and sentences without changing content. The journal is indexed by EBSCO International Index, ULRICH's and the ULAKBİM Social and Human Sciences Database.