Makaleler

B. ERKAN, E. BOZDUMAN
TÜRKİYE’NİN TURİZM SEKTÖRÜNDE UZMANLAŞMA VE REKABET DÜZEYİNİN ANALİZİ, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
B. ERKAN, A. SAEED, E. BOZDUMAN
MENA ÜLKELERİNİN FAKTÖR YOĞUNLUKLARINA GÖRE UZMANLAŞMA ANALİZİ, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, (2019)
E. BOZDUMAN, B. ERKAN
ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİN KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN İHRACATINDAKİ UZMANLAŞMA DÜZEYLERİ, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (2019)
M. GÜNDÜZ, N. ALAKBAROV, B. ERKAN
TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜMENİN BELİRLEYİCİSİ OLARAK TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
B. ERKAN, Z. SUNAY
RUSSIA'S MARKET AND PRODUCT-BASED EXPORT DIVERSIFICATION, Journal of Life Economics, (2018)
B. ERKAN, N. ALAKBAROV
Azerbaycan’ın İhracatında Uzmanlaşma ve Rekabet Yapısı: Türkiye ile Karşılaştırmalı Analiz, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
B. ERKAN, Ş. BATBAYLI
KIRILGAN BEŞLİ EKONOMİLERİN DIŞ TİCARET UZMANLAŞMA DÜZEYİ: KARŞILAŞTIRMALI SEKTÖREL ANALİZ, Journal of Institute of Economic Development and Social Researches, (2018)
B. ERKAN
Türkiye’nin İhracatında Uzmanlaşma ve Rekabet Edebilirlik Düzeyi: Avrupa Birliği Piyasası-Küresel Piyasalar Karşılaştırmalı Analizi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, (2017)
N. ALAKBAROV, B. ERKAN
Türkiye ve Azerbaycan’ın İhracatındaki Karşılaştırmalı Üstünlüklerin Teknoloji Yoğunluğu Bazında Analizi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, (2017)
K. SARIÇOBAN, L. KÖSEKAHYAOĞLU, B. ERKAN
TÜRKİYE’NİN İMALAT SANAYİ ÜRÜN GRUPLARINDAKİ İHRACAT REKABET GÜCÜNÜN BELİRLENMESİ: 1996-2015 DÖNEMİ ANALİZİ, Journal of Life Economics, (2017)
B. ERKAN
Türkiye’nin Canlı Hayvan, Et ve Deniz Ürünleri İhracatındaki Rekabet Gücünün Analizi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, (2016)
B. ERKAN, Z. SUNAY
Türkiye’nin İhracatının Yoğunlaşma Perspektifinde Analizi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, (2016)
B. ERKAN
ANA AKIM (ORTODOKS-NEOKLASİK) İKTİSAT ÖĞRETİSİ ELEŞTİRİSİ: HETEREDOKS YAKLAŞIM İHTİYACI, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), (2016)