Dergi Kurulları

Dergi Kurulu

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Adına Sahibi/Owner on behalf of Duzce University Business Administration Faculty
Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Baş Editör/Editor in Chief
Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Editör Yardımcısı/Editorial Assistants
Doç.Dr. İsmail DURAK(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Alan Editörleri/Field Editors

Doç.Dr. İsmail DURAK(Düzce Üniversitesi,Türkiye)
Doç.Dr.Faruk Kerem ŞENTÜRK(Düzce Üniversitesi,Türkiye)
Doç.Dr.İstemi ÇÖMLEKÇİ(Düzce Üniversitesi,Türkiye)
Dr.Öğr.Üyesi Fuat YALMAN(Düzce Üniversitesi,Türkiye)
Dr.Öğr.Üyesi Said ALTINIŞIK(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Prof.Dr.Nigar Demircan ÇAKAR(Düzce Üniversitesi,Türkiye)
Prof.Dr.Mehmet Akif ÖNCÜ(Düzce Üniversitesi,Türkiye)
Prof.Dr.İzzet KILINÇ(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Prof.Dr.Yalçın KARAGÖZ(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Prof.Dr.Cahit AYDEMİR(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Prof.Dr.Abdulvahap BAYDAŞ(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Prof.Dr.Enver BOZDEMİR(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Prof.Dr.İsmail HAKKI ERASLAN(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Prof.Dr.Kahraman ÇATI(İnönü Üniversitesi,Türkiye)
Prof.Dr.Salina KASSIM(International Islamic University, Malezya)
Prof.Dr.Ergün EROĞLU(İstanbul Üniversitesi,Türkiye)
Prof.Dr.Orhan BATMAN(Sakarya Üniversitesi,Türkiye)

Prof.Dr.Öznur BOZKURT(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Prof.Dr.Mehmet Nurullah KURUTKAN(Düzce Üniversitesi,Türkiye)
Doç.Dr.Emel İŞTAR(Düzce Üniversitesi,Türkiye)
Doç.Dr.Yunus Emre TAŞGİT(Düzce Üniversitesi,Türkiye)
Doç.Dr.Hakan Murat ARSLAN(Düzce Üniversitesi,Türkiye)
Doç.Dr.Yusuf ÖCEL(Düzce Üniversitesi,Türkiye)
Doç.Dr.Emel FAİZ(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Doç.Dr.Oğuz KARA(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Doç.Dr.Özkan ŞAHİN(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Doç.Dr. İsmail DURAK (Düzce Üniversitesi,Türkiye)
Doç. Dr. Dinmukhamed KELESBAYEV (Kazakistan)

Dr.Ikramul Hasan(Independent University, Bangladeş)

Teknik Destek

Mizanpaj: Arş. Gör. Serhat ATA

Dil: Arş. Gör. Mustafa POLAT

Sosyal Medya: Arş.Gör. Mücahit TÜRKMEN

Yazım Kuralları:
Arş.Gör. İsmail Nurullah MUTLU