Etik İlkeler ve Yayın Politikası

1. Uluslararası İşletme Bilimi ve Uygulamaları Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. İşletme biliminin bileşenlerinden üretim, pazarlama, yönetim, finans, muhasebe ve insan kaynaklarıyla ilgili ve işletme biliminin diğer alanlarından yönetim bilişim, sağlık yönetimi, uluslararası ticaret ve finansman ile sigortacılık ve sosyal güvenlik ile ilgili özgün bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır.


2. Dergiye gönderilen makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır. Dergide yayımlanan makaleler bilim, dil bilgisi ve imla kurallarına uyularak yazılması gerekir. Bu bakımından sorumluluk makale yazarlarına aittir. Kabul edilen çalışmaların bütün yayın Uluslararası İşletme Bilimi ve Uygulamaları dergisine ait olacaktır.


3. Yazar(lar) hazırladıkları makalelerini dergi yayım kuralları çerçevesinde ve bilimsel etik kurallara uygun olarak hazırlamak zorundadır. Kurallara uygun şekilde hazırlanmayan makaleler değerlendirmeye alınmaz.

4. Dergiye gönderilen çalışmalar daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.


5. Dergiye gönderilen çalışmaların ilk incelemesi yayın kurulu tarafından ilgili çalışmanın dergi misyonuna uygunluğu bakımından editör kurulu tarafından yapılır. Bu bakımından uygun bulunan çalışmalar, daha sonra dergi yazım kurullarına uygunluğu açısından incelenir. Yazım kurallarına uygun gönderilmemiş çalışmalar yazarlara iade edilir. Yazım kurallarına uygun bulunan çalışmalar daha sonra uluslararası kabul gören turnitin vb. benzerlik tarama programlarınca (akademik kurallara uygun bir biçimde atıf yapılan bire bir alıntılar, kaynakça ve dipnot kapsam dışı tutularak) taranır. % 25’ten fazla benzerlik tespit edilen çalışmalar doğrudan tarama sonuç raporu ile birlikte yazar / yazarlara geri iade edilir.

6. Dergiye gönderilen çalışmalardan ilk kontrolleri başarılı olanlar, yayın Kurulu kararıyla en az iki hakeme gönderilmektedir. Yayın Kurulu gerek görür ise hakem sayısını arttırabilir veya Danışma Kuruluna başvurabilir. Makaleyi değerlendiren hakemler makaleyi kabul edebilir, reddedebilir veya yazarlardan düzeltme talep edebilirler. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmeler çalışma yazarları tarafından 30 gün içerisinde düzeltilip tekrar dergiye gönderilmelidir. Dergiye gönderilen makaleler en az iki ayrı hakemden tarafından olumlu görüş alırsa kabul edillerek Yayın Kurulu kararıyla basılır.


7. Yayına kabul edilen çalışmalar basılmadan önce, sorumlu yazar, yazar sıralamasını gösteren “Yayım Hakkı Sözleşmesi”ni doldurarak tüm yazarlar adına yazının tüm yayım haklarının süresiz olarak Uluslararası İşletme Bilimi ve Uygulamaları dergisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Telif devir sözleşmesi için buraya tıklayınız.


8. Mizanpaj çalışmaları yapılırken yazar(lar) kendilerine kontrol ve düzeltme amacıyla iletilen gönderilere belirtilen sürelerde cevap vermelidirler. Belirtilen sürelerde cevap vermeyen yazar(lar)ın çalışmaları bir sonraki sayıda değerlendirilmek üzere ertelenir.


9. Değerlendirme süreci başarıyla tamamlanan makaleler, geliş tarihi ve editör kurulunun onayı dikkate alınarak yayımlanır.