Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKİYE’NİN İMALAT SANAYİ ÜRÜN GRUPLARINDAKİ İHRACAT REKABET GÜCÜNÜN BELİRLENMESİ: 1996-2015 DÖNEMİ ANALİZİ

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 3, 49 - 72, 31.07.2017

Öz

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin imalat sanayi ürünleri ihracatındaki küresel rekabet gücünü, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (RCA) yöntemini kullanarak belirleyebilmektir. Veri seti, SITC Rev.3, 3 dijit sınıflandırmadaki 157 mal grubuna ait ihracat verilerinden oluşmakta, zaman aralığı ise 1996’dan 2015’e 20 yılı kapsamaktadır. Çalışmanın analizinde, Vollrath İndeksi kullanılmış ve her bir ürün grubu için RCA katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye, 157 imalat sanayi ürün grubu ihracatından, 57’sinde rekabet avantajına, kalan diğer 100 mal grubunda ise rekabet dezavantajına sahiptir. Türkiye’nin, rekabet avantajına sahip olduğu söz konusu 57 ürün grubundan 19’u güçlü üstünlük, 18’i orta derece üstünlük ve 20’si de zayıf üstünlük şeklindedir. Bununla birlikte, RCA katsayılarında ikinci dönem itibari ile önemli düşüşler de söz konusudur. 

Kaynakça

  • Aydoğanoğlu, E. (2011). “Emek Sürecinin Dönüşümü”. Kültür Sanat - Sen Yayınları, No:5. Ankara. Balassa, B. & Noland, M. (1989). “‘Revealed’ Comparative Advantage in Japan and the United States”, Journal of International Economic Integration, 4(2):8-22. Balassa, B. (1965). “Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage”. The Manchester School of Economic and Social Studies. 33(2):99-123. Bojnec, Š. & Fertő, I. (2006). “Does Comparative Advantages in Agri-Food Trade Matter for Multifunctional Rural Development: The Case of Hungary and Slovenia”. Journal of Central European Agriculture. 7(3):583-586.

DETERMINATION OF TURKEY'S EXPORT COMPETITIVENESS IN INDUSTRIAL PRODUCT GROUPS: AN ANALYSIS OVER THE PERIOD 1996-2015

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 3, 49 - 72, 31.07.2017

Öz

The aim of this study is to determine the global competitiveness of Turkey's manufacturing industry products by using the Revealed Comparative Advantage (RCA) method. The data set, SITC Rev.3, consists of export data for 157 groups of goods in 3 digit classification and the time interval covers 20 years from 1996 to 2015. In the analysis of the study, the Vollrath Index is used and the RCA coefficients are calculated for each product group. According to the results, Turkey has a competitive advantage in exports of 57 manufacturing industry groups, and a competitive disadvantage in the remaining 100 commodity groups. Of the 57 product groups in which Turkey has a competitive advantage, 19 are strong superiority, 18 are moderate superiority and 20 are weak superiority. However, there are significant decreases in the RCA coefficients as of the second period. 

Kaynakça

  • Aydoğanoğlu, E. (2011). “Emek Sürecinin Dönüşümü”. Kültür Sanat - Sen Yayınları, No:5. Ankara. Balassa, B. & Noland, M. (1989). “‘Revealed’ Comparative Advantage in Japan and the United States”, Journal of International Economic Integration, 4(2):8-22. Balassa, B. (1965). “Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage”. The Manchester School of Economic and Social Studies. 33(2):99-123. Bojnec, Š. & Fertő, I. (2006). “Does Comparative Advantages in Agri-Food Trade Matter for Multifunctional Rural Development: The Case of Hungary and Slovenia”. Journal of Central European Agriculture. 7(3):583-586.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kazım SARIÇOBAN (Sorumlu Yazar)
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO
0000-0001-6578-3702
Türkiye


Levent KÖSEKAHYAOĞLU
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Türkiye


Birol ERKAN
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Sarıçoban, K. , Kösekahyaoğlu, L. & Erkan, B. (2017). TÜRKİYE’NİN İMALAT SANAYİ ÜRÜN GRUPLARINDAKİ İHRACAT REKABET GÜCÜNÜN BELİRLENMESİ: 1996-2015 DÖNEMİ ANALİZİ . Journal of Life Economics , 4 (3) , 49-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jlecon/issue/37047/425885

joa-2   jsp  arts  homeros  jos